Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Edward Hartwig – bibliografia (wybór)

Edward Hartwig – artykuły, wspomnienia, katalogi wystaw (wybór)

Edward Hartwig
Edward Hartwig, fot. Helena Hartwig

Edward Hartwig [katalog wystawy], Galeria Sztuki Plastycznej KUL, Lublin 2006.

Edward Hartwig [katalog wystawy], Muzeum Okręgowe w Siedlcach, Siedlce 1998.

Edward Hartwig. Fotografia [katalog wystawy], Galeria Sztuki „Wirydarz”, Wydawnictwo L–Print, Lublin 2003.

Fotografia. Edward Hartwig [katalog wystawy], Stowarzyszenie Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 1995.

Grygiel M., Malarz fotografów, „Gazeta Wyborcza” 30.10.2003.

Hartwig E., Fotografika. W kręgu teatru, WOK Ostrołęka 1998.

Hartwig E., Podróż wspomnień, rozm. K. Szeloch, „Kurier Lubelski”.

Hartwig E., Tematy fotograficzne, wstęp Julia Hartwig, Warszawa 1978.

Hartwig E., Pięćdziesięciolecie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z Edwardem Hartwigiem o Lublinie, fotografii i kilku innych sprawach, rozm. Z. Toczyński, „Kwartalnik Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1987, nr XVI.

Hartwig E. [fot. i oprac.], Lublin, teksty Julia Hartwig, Warszawa 1956.

Hartwig E., Wierzby, wstęp Julia Hartwig, Wydawnictwo Sport i Turystyka 1989.

Hartwig E., Lublin i okolice. Wspomnienie, wstęp Julia Hartwig, Lublin 2004.

Hartwig E., Fotografia, Lublin 1994, ZAPF, Warszawa 1994.

Hartwig E., Estetyczna wrażliwość, rozm. A. i A. Bernatowie, „Nowe Książki” 1999, nr 12, s. 4–7.

Hartwig E., Psy czy koty? Fotografia czy fotografika? Kolor czy...?, rozm. A.B. Bohdziewicz, „Format” 1997, nr 24/25 (3–4).

Hartwig-Fijałkowska E., Nieznana historia Edwarda Hartwiga, rozm. T. Dras, „Kurier Lubelski”, 9.04.2008.

Janowska P., Z albumu i pamięci – wspominki Edwarda Hartwiga, „Na Przykład” 1999, nr 1–2 (65–66), s. 13–16.

Jarecka D., Piękno śmietnika, „Gazeta Wyborcza”, 23.07.2004.

Józefczuk G., Lublin Hartwiga, „Gazeta Wyborcza”, 3.11.2004.

Kowalczyk A.Z., Inne spojrzenie. Wystawa Edwarda Hartwiga w Galerii Teatru NN, „Kurier Lubelski”, 2.11.1995.

Magierski J., Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, „Kwartalnik Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1987, nr XVI, s. 21–23.

Muszyński Z.R., Edward Hartwig. Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” 28.10.2004.

Olesiuk D., Majdanek w fotografii Edwarda Hartwiga, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2008.

Plater-Zyberek M., Edward Hartwig (1909–2003). Fotografie ze zbiorów rodziny Artysty i Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2004.

Puchała-Rojek K., Mitologie absolutnej odrębności. Hartwig w Wiedniu i Jogle, Magazyn SZUM 17.01.2020 [dostęp: 25.03.2020]

Sobota A., Zachłanność obrazów, „Nowe Książki”, Warszawa 1999.

Wójcik J., Kadr jak obraz. Edward Hartwig nie żyje, „Rzeczpospolita”, 30.10.2003.