Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” (1929–1939)

„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” ukazywał się jako miesięcznik w latach 1929–1939.

Winieta pisma "Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego"
Winieta pisma "Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego" (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

Część nieurzędowa „Dziennika”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Każdy numer „Dziennika” składał się z dwóch części:

I – urzędowej tzn. zarządzeń i okólników
II – nieurzędowej

Halina Wolska:

Część nieurzędowa redagowana była przez Feliksa Araszkiewicza a publikowano w niej artykuły z zakresu pedagogiki, komunikaty i ogłoszenia, kronikę życia kulturalnego i artystycznego i stałą rubrykę „Z prasy wojewódzkiej”1.

Dział „nieurzędowy” w „Dzienniku” pojawił się za sprawą Feliksa Araszkiewicza po tym, jak objął on stanowisko naczelnika Wydziału Szkół Średnich Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Chciał on w ten sposób ożywić „Dziennik Urzędowy” kuratorium.

I tak np. w „Dzienniku” z 1932 r., nr 12 w jego części nieurzędowej ukazały się teksty: Józefa Czechowicza O kulturę estetyczną książki w szkole oraz ks. L. Zalewskiego Szkoła – młodzież – książka.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wolska H., Czasopisma lubelskie w zbiorach biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie (1918–1944), „Bibliotekarz Lubelski” 1972, r. 17, nr 2/4.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia H. Wolska, Czasopisma lubelskie w zbiorach biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie (1918–1944), „Bibliotekarz Lubelski” 1972, r. 17,  nr 2/4, s.11.