Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Sławin i Sławinek

Ekonomiczna atrakcyjność posiadłości podlubelskich powodowała, że zabiegali o nie możni. Starosta lubelski Jan Szczekocki z Wojciechowa w 1453 roku kupił od szlachcica Bogusza wieś Ponikwodę, notowaną w źródłach od 1426 roku. Firlejowie ze Sławina przed 1456 rokiem lokowali obok swojej wsi nową osadę nazwaną Wola Sławińska (...)
Pewne ożywienie gospodarcze w XVIII wieku, szczególnie w drugiej jego połowie, spowodowało pojawienie się na terenie podlubelskim trzech nowych ośrodków, które w późniejszych czasach dały początek nowym dzielnicom (...) Na przeciwle­głym, zachodnim, skraju miasta od 1787 roku znana jest osada Sławinek, dwór i folwark będący własnością stryja Tadeusza Kościuszki, Józefa. W XIX wieku Sławinek stał się dość znanym uzdrowiskiem.

Literatura

Anna S., Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] Radzik T., Witusik A. (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.