Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Hajdów

W ciągu XIV wieku zaludnienie terenów wokół Lublina znacznie wzrosło, powstawały nowe wsie i osady podmiejskie. Najprawdopodobniej wtedy w te strony przybyły grupy Żydów, którzy zamieszkali w pobliżu zamku na północny wschód od miasta, przy drodze wiodącej w kierunku Litwy. Był to szlak komunikacyjny coraz bardziej uczęszczany, szczególnie od ostatniej ćwierci XIV wieku w związku z zawarciem unii polsko-litewskiej. Żydzi podjęli przy nim działalność handlową, której śladem jest nazwa Żydowskie Kramy używana w XV wieku na określenie osady będącej już wtedy folwarkiem. Handlowe osiedle żydowskie zapewne zlikwidowano, a teren przejął folwark szlachecki, który aż po XVIII wiek nazywano Żydowskie, mimo że od końca XVI wieku notowana jest też inna jego nazwa — Hejdów, dziś Hajdów.