Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Duszki” Franciszka Arnsztajnowa (1932)

Duszki był to tomik poezji Franciszki Arnasztajnowej dla dzieci.

Spis treści

[RozwińZwiń]

O DuszkachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Duszki był to tomik poezji Franciszki Arnasztajnowej dla dzieci z kolorowymi rysunkami Jana Samuela Miklaszewskiego, drukowany w Drukarni Popularna, przy ulicy Żmigród 1.