Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drukarnia Herszenhorna w Lublinie (ul. Bernardyńska 20)

Przy ul. Podzamcze nr 547 istniała już w roku 1878 drukarnia pod firmą J. Herszenhorn i M. Sznajdermesser, która oprócz druków akcydensowych i hebrajskich produkowała większe dzieła polskie. 

Druk żydowski
Druk żydowski (Autor: Wiśniewska, Agnieszka)

Spis treści

[RozwińZwiń]

W 1878 roku wytłoczyła książkę Władysława Kornela Zielińskiego: Monografia Lublina, Tom I. Dzieje miasta Lublina, Lublin 1878. Druk. J. Herszenhorna i M. Sznajdermessera w Lublinie, ul. Podzamcze Nr 547.

Herb miasta Lublina na pierwszej karcie wykonała litografia W. Czempińskiego, która w powstała już w roku 1872 i mieściła się w domu przy placu Bernardyńskim z wejściem od ul. Przechodniej. Około 1907 roku zmieniła właściciela i pod nową firmą Adam Jarzyński przetrwała do ostatnich czasów.

Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego oficyna, która mieściła się przy ulicy Bernardyńskiej 20, drukowała żydowski dziennik „Lubliner Tugblat”1.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gdula P., Drukarstwo Lubelskie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, vol. VIII, Lublin 1957.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia P. Gdula, Drukarstwo Lubelskie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia", vol. VIII, Lublin 1957, s. 73, 87.