Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dolna Panny Marii 59 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 59.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: 9 ukazowy

Numer przed 1939: Dolna Panny Marii 59

Numer obecny: Dolna Panny Marii 63

Funkcje

Budynek mieszkalny i kuźnia.

Kalendarium

1934 – rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez Antoninę Litwińską

1935 – remont budynku

13 października 1936 – sporządzenie Ankiety na użytek Inspekcji Budowlanej

22 lutego 1941 – sporządzenie Karty realności na użytek Inspekcji Budowlanej

Historia

Ankieta sporządzona na potrzeby Inspekcji Budowlanej w 1936 roku na terenie nieruchomości wymienia budynek murowany z kamienia i cegły oraz drewnianą komórkę.

Mieszkańcy

Własciciele

1936

Właściciel nieruchomości: Antonina Litwińska, córka Michała Krawczyka

Zarządca nieruchomości: Józef Litwiński

1940

Właściciel nieruchomości: Antonina Litwińska, ur. 13 czerwca 1900, rzym.-kat., rodz. Michał i Łucja, zam. Dolna Panny Marii 59.

Mieszkańcy nieruchomości wg zawodu w 1941 roku

Rzemieślnicy 1 (na parterze), 1 (w oficynie).

Bez zawodu 1 (na parterze), 1 (w oficynie).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 8

Chrześcijan 8

Żydów

Mężczyzn 3

Kobiet 4

Dzieci do lat 6 włącznie 1

Opis

Dom murowany z kamienia i cegły, 2 mieszkania jednoizbowe oraz jeden pokój z kuchnią. Na terenie nieruchomości znadjowała się również kuźnia wyknana z drewna i papy oraz murowany ustęp przekryty papą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 59, APL, sygn. 982.