Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dolna Panny Marii 56a w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 56a.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer przed 1939: Dolna Panny Marii 56a

Numer obecny: Dolna Panny Marii 64

Funkcje

Budynek mieszkalny.

Kalendarium

październik 1921 – rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez Andrzeja Bieżycę

9 października 1936 – sporządzenie Ankiety na potrzeby Inspekcji Budowlanej

25 lipca 1940 – sporządzenie Karty realności

Historia

Ankieta nieruchomości sporządzona w 1936 roku na użytek Inspekcji Budowlanej wymienia murowany z kamienia budynek mieszkalny mieszczący pokój z kuchnią.

Mieszkańcy

Właściciele

1936

Właściciel nieruchomości: Andrzej Bieżyca

Zarządca nieruchomości: Andrzej Bieżyca

1940

Właściciel nieruchomości: Władysław Kołtun, ur. 4 czerwca 1895, rzym.-kat., rodz. Julia i Stanisław, zam. ul. Konopnicka 5

Mieszkańcy nieruchomości wg zawodu w 1940 roku

Robotnicy 3 (na parterze), 2 (w budynku frontowym), 1 (w oficynie).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 10

Chrześcijan 10

Mężczyzn 5

Kobiet 5

Opis

Dom jednokondygnacyjny, wykonany z kamienia, przekryty papą, składający się z jednego pokoju z kuchnią. Na terenie nieruchomości znajdowała się komórka i ustęp, wykonane z drewna, przekryte papą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 56a, APL, sygn. 980.