Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dariusz Libionka

Dariusz Libionka urodził się w1963 r. w Bielsku-Białej. Jest kierownikiem Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Od 1994 r. jest pracownikiem Instytutu Historii PAN w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

W 1998 uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy: Kwestia żydowska w polskiej prasie katolickiej w latach 30-tych XX w. pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten.

W latach 2000-2007 był pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie.

Od 2007 r. jest kierownikiem Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku.

Jest redaktorem naczelnym rocznika naukowego Centrum  Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" oraz redaktorem naczelnym wydawanych przy Muzeum na Majdanku "Zeszytów Majdanka".

ZainteresowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W kręgu jego zainteresowań znajduje się tematyka żydowska, a w szczególności stosunki polsko-żydowskie w XIX i XX w. Zajmuje się postawą Polaków wobec Zagłady i historią PRL. W swoich publikacjach bada także postawy Kościoła, prasy katolickiej i duchowieństwa wobec eksterminacji Żydów.

Członkostwo w towarzystwach naukowychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Członkostwo w Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN.
Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski II klasy Prezydenta RP za wkład w krzewienie kultury i historii żydowskiej (od 2008 r.).

Wybrane publikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1. Polskie Państwo Podziemne wobec eksterminacji Żydów na ziemiach wcielonych do Rzeszy, [w:] Namysło A. (red.), Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, Warszawa 2008.
2. Libionka D., Engelking B., Leociak J.( red.), Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie Warszawskim, Warszawa 2007. 
3. Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papée, polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942–styczeń 1943, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, t. II (2006). 
4. Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy,„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, t. I (2005). 
5. Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004. 
6. Obcy, wrodzy, niebezpieczni. Obraz Żydów i „kwestii żydowskiej” na łamach prasy inteligencji katolickiej w latach trzydziestych, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3, 2002. 
7. Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej wobec antysemityzmu i zagłady Żydów[w:] Machcewicz P., Persak K.(red.), Wokół Jedwabnego, Warszawa 2002. 
8. Brakujące ogniwo. Sowiecka literatura antysyjonistyczna w Polsce przedi po Marcu 1968 [w:] Szarota T. (red.), Komunizm. Ideologia, system,ludzie, Warszawa 2001. 
9. The Catholic Church in Poland and the Holocaust, 1939–1945, [w:] Ritter C., Smith S.D., Steinfeld I. (ed.), The Holocaustand the Christian World, London 2000.