Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Danuta Bieniaszkiewicz

Danuta Bieniaszkiewicz (1928–2008)

Spis treści

[RozwińZwiń]

BiogramBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Danuta BieniaszkiewiczUkończyła szkołę prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Lublinie, a następnie studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1954 roku rozpoczęła współpracę z radiem lubelskim, a od 1957 roku została etatowym pracownikiem lubelskiej Rozgłośni Regionalnej. W tym czasie ukończyła także magisterskie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Danuta Bieniaszkiewicz w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN", 13.02.2006W swoim dorobku przekraczającym 300 audycji posiada słuchowiska, reportaże, audycje publicystyczne i artystyczne. Specjalnością Danuty Bieniaszkiewicz stały się audycje literackie, kulturalne i popularno- naukowe. W Redakcji Literackiej, gdzie pracowała razem ze Zbigniewem Stepkiem, Januszem Danielakiem, Jerzym Księskim i Januszem Weroniczakiem. Tworzyła składanki kabaretowe, montaże poetyckie, słuchowiska czy nawet radiowe wodewile. Na stale współpracowała z redakcją literacką Polskiego Radia w Warszawie.
Do znanych cykli audycji jej autorstwa należą m. in. „Lubliniana”, „Trybunał Lubelski”, „Klub Dobrej Soboty”, „Krajobrazy Nauki”, „Przez lądy i morza”, „Reflektor”, „Kwanty”, „Godzina muzyki i myśli”, „Okienko literackie”. Danuta Bieniaszkiewicz była za swoją pracę radiową wielokrotnie nagradzana.
 
Zmarła w sobotę 24 maja 2008 r w wieku 80 lat.


13 lutego 2006 roku Danuta Bieniaszkiewicz gościła w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" inaugurując cykl spotkań „Magiczne Oko. Opowieści z lubelskiego radia" - czytaj skrócony zapis spotkania >>.

ArtykułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wiśniewski R., Nagłośnienie z zapałek, „Dziennik Wschodni", 28.11.2002.

Danuta Bieniaszkiewicz, "Dziennik Wschodni", 25.05.2008. 
 

Audycje literackieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

"Wieczór Literacki - Edward Stachura" [1981]
Magazyn literacki poświęcony twórczości E. Stachury. Opowiada pisarz Zygmunt Mikulski.

„W kręgu Reflektora” [1982]
Życie literackie Lublina w okresie międzywojennym- pismo „Reflektor”. Opowiadają: J. Święch, J. Zięba, H. Gawarecki, Z. Mikulski

„Wieczór litaracki- Zbigniew Stepek” [1983]
Wspomnienia o Z. Stepku. Opowiadają: A. Nasalska, J. Zięba

„Ja go tylko śpiewam” [1985]
Jan Kondrak mówi o E. Stachurze i śpiewa Missa Pagana

„Wieczór z Akcentem” [1988]
Trzydziesty numer kwartalnika Akcent: B. Wróblewski, D. Opolski, B. Zadura, J. Święch, W. Michalski, L. Lemański, F. Piątkowski
 
„Okienko literackie- G. Herling- Grudziński” [1991]
Spotkanie z pisarzem

„Okienko literackie – apokryf rodziny Hanny Malewskiej” [1991]
Związki z Lublinem i lubelskie wątki w twórczości Hanny Malewskiej. Opowiada Andrzej Sulikowski

"Okienko literackie- Tomas Venclova" [1991]

"Okienko literackie- Bruno Schulz" [1992]
Życie i twórczość Bruno Schulza w 50-tą rocznicę śmierci, opowiada W. Panas

„Okienko literackie- czasopisma literackie Lublina” [1993]
Kresy, Akcent

„Gawęda literacka” [1994]
Wspomnienia pisarza z dni stanu wojennego - Bohdan Zadura

"Okienko literackie- pismo i rana"[1996]
Poetycka twórczość Żydów spragnionych powstania Izraela. Udział: Paweł Sanakiewicz, Jan Nowacki, Władysław Panas

„Okienko literackie- Pani Maria radiowa” [1997]
O twórczości radiowej Marii Kuncewiczowej.

"Godzina muzyki i myśli" [1997]
Spotkanie urodzinowe z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim w Lublinie

„Godzina muzyki i myśli” [1998]
Spotkanie z M. Dereckim z okazji 40-lecia pracy dziennikarsko- literackiej 

„Okienko literackie” [2000]
Opowieśćo listach J. Czechowicza - Helena, siostrzenica Czechowicza

„Okienko literackie” [2002]
Motywy ukraińskie w twórczości J. Łobodowskiego. Udział: M. Brzezińska, J. Turowicz, J. Zoń, L. Siryk

„Słonecznik – najstarsza książka Lublina” [2004]
O najstarszej książce lubelskiej, drukarskich sekretach i wystawie w bibliotece im. Łopacińskiego, opowiadają pracownicy działu zbiorów specjalnych

„Smuga Conradowskiego cienia” [2004]
W 80 - rocznicę śmierci J. Conrada o jego pobycie w Lublinie i wieloletniej przyjaźni z krewnymi: dr Zagórskim i jego córkami, Anielą i Karolą

ReportażeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Opowieść babci Gębalowej” [1971]
SDKPiL na Lubelszczyźnie - opowiada Waleria Gębala

„Nasz człowiek w Afganistanie” [1971]
Wyprawa w Hindukusz przez całą Azję Mniejszą – Zbigniew Stepek

„Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS” [1978]
Akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie, świadkowie, historyk Zygmunt Mańkowski

„Wysokie Zamku mury” [1979]
Historia Zamku w Janowcu przy okazji relacji z jego konserwacji. Opowiada Jerzy Żurawski

„Ludzie dawni, ludzie nowi” [1980]
Dęblin – miasteczko obok szkoły lotniczej, węzła kolejowego, twierdzy

”Głosy z wypalonej doliny” [1982]
Głosy ludzi, którym udało się przeżyć wysiedlenie Zamojszczyny. Opowiada Stanisław Korona

Adaptacje, słuchowiskaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Obrona Don Kichota” [1965]

„Bałwan”  

„Opowieść o papierowej koronie” [1981]
Fragment utworu J. Czechowicza, wyk. Krystyna Wójcik

„Trzy bajki J. Czechowicza” [1983]
Wykonawcy: Pater Hanna, Rogalski Jerzy, Mickis Andrzej

„Koń rydzy”
Wykonawcy: P. Bajor, T. Zaliwski, K. Gordon, S. Konrad, J. Mika, J. Wituch

„Tamten Lublin”
Powieść Zygmunta Mikulskiego na antenie w odcinkach. Czyta Zbigniew Sztejman

„Most nad czasem”
Powieść Konrada Bielskiego w odcinkach [1997]. Czyta Maciej Polaski

„Weekend wspomnień”
Książka Mirosława Dereckiego w odcinkach. Czyta Maciej Polaski

„Mój Kazimierz”

Książka Mirosława Dereckiego w odcinkach [1999] Czyta Maciej Polaski

Audycje lubelskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Zamek Lubelski 44” [1971]
Pomoc służby lekarskiej więźniom Zamku Lubelskiego

„Pamiętne dni” [1979]
Wspomnienia ludzi oraz fragmenty dokumentów mówiące o wydarzeniach lipca 1944 r.

„Cmentarz lubelski” [1976]
Wędrówka po najstarszej części cmentarza przy ulicy Lipowej, opowiada Henryk Gawarecki 

„Prasa- źródło historyczne” [1979]
Wspomnienia ludzi tworzących prasę lubelską, udział: A. Notkowski.

"Tajemnice lubelskich dzwonów"[1982]
Najstarsze lubelskie dzwony i pełnione przez nie funkcje, osoby: B. Trelińska, H. Gawarecki

“Materiały z sesji: 40-lecie radiofonii PRL” [1984]
Sesja w Lublinie - materiały, dyskusje, wspomnienia: red. Kostaszuk, Stefania Grodzieńska, red. Goban- Klass, Masłowski, red. Tadeusz Tłuczkiewicz-  dyrektor Radia Lublin 

"Wspomnienia z niedawnej przeszłości" [1984]
Początki opieki nad zabytkami w PRL, opowiada Henryk Gawarecki 

„Atelier”[1984]
O atelier Ludwika i Edwarda Hartwigów w Lublinie opowiadają: E. Hartwig, H. Gawarecki

„Lublin o okolice- wspomnienie”[1997]
Spotkanie na zamku z okazji wydania albumu Lublin o okolice - wspomnienie, wizyta w studio Edwarda i Julii Hartwigów

"Bosy - Zenona Kononowicza życie i dzieło" [1984]
Okres "kazimierski" Kononowicza, jego malarstwo i obyczaje, osoby: Z. Walczakowa, F. Kmita

„Album lubelski” [1984]
O albumie „Lublin” oraz walorach lubelskiej starówki opowiadają E. Hartwig, Z. Mańkowski, R. Szczygieł

“Chłopcy od Zamoja” [1985]
Uczniowie, “sławni” nauczyciele, dawni wychowankowie wspominają: prof: Eugienia “Nunka” Zdawska, S. Tomaszewski, Czesław Słania i inni

“Był koncert...” [1985]
Wspomnienia uczestników występu w PR w dniu 25.12.1944 oraz kolędy w wykonaniu chóru przy kościele św. Pawła w Lublinie; Leokadia Kowalczyk, Norbert Morgawa, Władysław Fręk, Ryszard Janowski, Ignacy Wójtowicz

„Dom, ludzie pamiątki" [1988]
Dom pełen pamiątek państwa Iwaszkiewiczów z Lublina

„Muzyka ulicy Złotej” [1988]
Historia ul. Złotej i ludzi ją zamieszkujących, osoby: Teresa Kutyłowska, Marta Denys, Paweł Boruch

„Dzieje Zamku Lubelskiego” [1988]

„Skarby sztuki sakralnej w Lublinie” [1989]
Katedra, Kościół oo. Dominikanów i ołtarz w kościele św. Wojciecha

"Kazik nie tylko radiowy" [1992]
Wspomnienia o Kazimierzu Łojanie; Jacek Abramowicz, Danuta Wójtowicz, K. Pawełek

“Był dom - jest dom” [1992]
Portret dr Zofii Wojciechowskiej malowany przez syna Piotra, pisarza

„Kaplica św. Trójcy na zamku w Lublinie” [1996]

„Skarby Biblioteki Łopacińskiego” [1997]
O najcenniejszych zbiorach biblioteki opowiada Halina Wolska

„Rozważania o duszy dzwonów” [1999]
Dzwony – jakie są? Ich wygląd i funkcja w kościele i w życiu społecznym. Osoby: Jan Chwałko, Grażyna Jakimińska

„Lubelski pejzaż pana Chopina” [1999]
O przyjaźni Chopina z Tytusem Wojciechowskim i pobycie kompozytora w majątku w Poturzynie

„Drzewo święte nade wszystko” [2003]
Lubelskie losy relikwii drzewa Krzyża Świętego. Osoby: Renata Bartnik, Waldemar Kapeć, Ryszard Rubinkiewicz, Wojciech Szlachetka

„Był taki wrzesień” [2003]
Wypadki, przebieg pierwszych dni września 1939 r. Osoby: Stefan Janicki, Z. Mańkowski, A. Przemyski

 
 
Opracowała Dominika Jakubiak