Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czerwiec 1989 – wybory w Polsce i na Lubelszczyźnie w liczbach

Wybory, które odbyły się w czerwcu 1989 roku to jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w powojennej historii Polski. To w nich po raz pierwszy do głosu została dopuszczona opozycja, a Polacy mogli wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu. Poniżej zebraliśmy najciekawsze informacje związane z tymi wydarzeniami i ukazujące wybory czerwcowe za pomocą danych liczbowych i statystycznych.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Komisje, okręgi, obwodyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W skład Wojewódzkich Komisji Wyborczych weszło 829 osób. W 47 województwach komisje ukonstytuowały się w maksymalnych, siedemnastoosobowych składach. Wyjątki stanowiły województwa ciechanowskie i legnickie, w których komisje liczyły po 15 osób. Największy udział procentowy przypadał na przedstawicieli bezpartyjnych, bo ok. 49 proc. składu komisji, w tym członków komitetów obywatelskich „Solidarność” – ok. 23 proc. Członkowie PZPR stanowili ok. 30 proc., ZSL – ok. 13 proc., a SD – 8 proc.

Liczba Okręgowych Komisji Wyborczych wyniosła 108, w tym 104 pracujące w składzie siedemnastoosobowym, a 4 pozostałe liczące 15 bądź 16 członków. Łącznie pracowało w nich społecznie 1829 osób. Tutaj również największy udział mieli przedstawiciele bezpartyjni – ok. 48 proc., a komitety obywatelskie „Solidarność” stanowiły ok. 23,5 proc. z tej liczby. Pozostałe ugrupowania polityczne reprezentowane były następująco: PZPR – ok. 31 proc., ZSL – ok. 12 proc., SD – ok. 8 proc.

Łączna ilość obwodów głosowania to 22 411, w tym 695 obwodów odrębnych utworzonych w domach pomocy społecznej i szpitalach.

Okręgi wyborcze na LubelszczyźnieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Na terenie województwa lubelskiego zostały wyznaczone cztery okręgi wyborcze z siedzibami w Lublinie, Kraśniku, Puławach i Lubartowie. Poniżej krótkie informacje na temat każdego z nich:

Okręgowa komisja wyborcza z siedzibą w Lublinie. Granice okręgu: miasta: Lublin, Świdnik. Gminy: Fajsławice, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Wólka. Liczba mandatów 2 (numery od 216–220). Przeznaczenie mandatów: 1 – PZPR, 1 – ZSL, 1 – SD, 1 – PAX, 1 – bezpartyjny.  

Okręgowa komisja wyborcza z siedzibą w Kraśniku. Granice okręgu: miasto: Kraśnik. Miasta i gminy: Bełżyce, Bychawa, Opole Lubelskie, Poniatowa. Gminy: Borzechów, Chodel, Dzierzkowice, Józefów, Karczmiska, Kraśnik, Łaziska, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Urzędów, Wilkołaz, Wojciechów, Zakrzówek. Liczba mandatów 2 (numery od 221–222). Przeznaczenie mandatów: 1 – PZPR, 1 – bezpartyjny.  

Okręgowa komisja wyborcza z siedzibą w Puławach. Granice okręgu: miasta: Dęblin, Puławy. Miasta i gminy: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Ryki. Gminy: Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Nowodwór, Puławy, Stężyca, Ułęż, Wąwolnica, Wilków, Żyrzyn. Liczba mandatów 2 (numery od 223–224). Przeznaczenie mandatów: 1 – PZPR, 1 – bezpartyjny.  

Okręgowa komisja wyborcza z siedzibą w Lubartowie. Granice okręgu: miasto: Lubartów. Miasta i gminy: Kock, Łęczna, Ostrów Lubelski. Gminy: Abramów, Borki, Firlej, Garbów, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Ludwin, Markuszów, Michów, Milejów, Niedźwiada, Niemce, Ostrówek, Puchaczów, Serniki, Spiczyn, Trawniki, Uścimów. Liczba mandatów 2 (numery od 225–226). Przeznaczenie mandatów: 1 – ZSL, 1 – bezpartyjny.

Okręgowa Komisja Wyborcza w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pokój nr 100 w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy 22 Lipca 4 (dziś ulica Spokojna) to w czasie wyborów czerwcowych siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

Obwody głosowania na Lubelszczyźnie i w regionieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Na Lubelszczyźnie utworzono 677 obwodów głosowania. W województwie zamojskim ich liczba wyniosła 398, w chełmskim 212, a w bialskopodlaskim 233. W samym Lublinie wybory przebiegały w ramach 170 obwodów głosowania.

Elektoraty na Lubelszczyźnie i w regionieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W województwie lubelskim elektorat oszacowano na ok. 700 tys. osób. Dla porównania na Zamojszczyźnie doliczono się ok. 350 tys. wyborców, w województwie chełmskim ok. 175 tys. wyborców, a w bialskopodlaskim ok. 212 tys. wyborców. Łącznie liczbę wyborców szacowano na ok. 1,5 mln osób.

Fundusz wyborczy partiiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dwanaście tys. zł to kwota, jaką zebrali lubelscy uczestnicy Krajowej Konferencji Delegatów na kampanię wyborczą. Otóż w wyborach w roku 1989 fundusz wyborczy partii miał pochodzić wyłącznie z dobrowolnego opodatkowania się podstawowych organizacji partyjnych i ze składek. I tak pracownicy aparatu przeznaczyli na ten cel 2 proc. swoich dochodów. Z kolei na plenum KMG w Łęcznej uskładano kwotę 8 tys. zł. Innym przykładem aktywności działaczy partyjnych jest zasadzenie przez 70 członków Komitetu Wojewódzkiego i Miejskiego 1 ha lasu w Dąbrowie, którzy uzyskany w ten sposób dochód w całości przeznaczyli na cele wyborcze. Wszystkie pieniądze zbierane były na specjalnie utworzonym koncie Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, II Oddział w Lublinie. Do czuwania nad prawidłowością dysponowania zgromadzonych środków powołano Społeczną Radę Funduszu Wyborczego PZPR, na czele z sekretarzem KW partii Wiesławem Brodowskim.

Fundusz Stronnictwa DemokratycznegoBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Stronnictwo Demokratyczne również poszło w ślady PZPR, tworząc własny fundusz wyborczy. Składki i wpłaty można było kierować na specjalnie utworzone w tym celu konto w Banku PKO II Oddział w Lublinie. Wpływające na nie kwoty pochodziły m.in. od rzemieślników, cechu rzemiosł i przedsiębiorstw polonijnych.

Kandydaci na posłów i senatorówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Do 18 maja Wojewódzkie Komisje Wyborcze zarejestrowały ogółem 558 kandydatów na senatorów, a komisje okręgowe umieściły 1760 nazwisk w rejestrach osób ubiegających się o stanowiska poselskie. Jeśli uwzględnić kandydatów z listy krajowej to w sumie w wyborach wystartowały 2353 osoby. Dane te w późniejszym okresie uległy niewielkim zmianom na skutek złożonych rezygnacji oraz w wyniku odwołań złożonych od decyzji komisji okręgowych i wojewódzkich.

Średnio na jeden mandat poselski przypadało 4 kandydatów, a na senatorski – 6. Tym samym na jeden okręg wyborczy do Sejmu przypadało przeciętnie 16 kandydatów, a w wyborach do Senatu – 11.

Do poszczególnych mandatów zostało zarejestrowanych od 1 kandydata (do mandatu przeznaczonego dla SD w okręgu wyborczym nr 21 w Gdańsku) do 16 (do mandatu PZPR w okręgu nr 472 w Kielcach). Największą liczbę osób ubiegających się o stanowisko senatorskie zarejestrowano w województwie stołecznym, bo aż 32. Niewiele mniej odnotowano w województwie bydgoskim – 23 osoby, katowickim – 18 osób i radomskim – 16 osób. Najmniej, bo 6 kandydatów zarejestrowano w województwach gdańskim, ostrołęckim, poznańskim i przemyskim.

Kandydaci zaakceptowani przez Komitety Obywatelskie „Solidarność”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Liczba kandydatów na posłów zaakceptowanych przez „Solidarność” wyniosła 161, a kandydatów na senatorów 100.

Kandydaci z województwa lubelskiegoBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Z województwa lubelskiego zostało zgłoszonych 11 kandydatów na senatorów. O stanowisko poselskie ubiegało się 47 osób, w tym 24 zarejestrowano w okręgu wyborczym nr 55 w Lublinie, 7 – w okręgu wyborczym nr 56 w Kraśniku, 10 – w okręgu wyborczym nr 57 w Puławach, oraz 6 – w okręgu wyborczym nr 58 w Lubartowie.

Zgłaszanie kandydatów na posłów i senatorów w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

O 23.55 ostatni kandydat na senatora przedstawił komplet dokumentów w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Z kolei w Okręgowej Komisji Wyborczej ostatni kandydat na posła przybył w celu złożenia listy podpisów o godz. 23.48.

Sprawdzanie spisów wyborcówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Od 25 do 27 maja w godz. od 13 do 18, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublinie, osobiście lub drogą telefoniczną można było sprawdzić spisy wyborców. Dodatkowo dla ułatwienia tych czynności zostały wyznaczone specjalne telefony dla mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Mężowie zaufania w okręgu nr 55 w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dwudziestu czterech kandydatów na posłów startujących w ramach okręgu nr 55 w Lublinie zgłosiło ok. 730 mężów zaufania. Z kolei 11 kandydatów na senatorów reprezentowało ponad 1200 mężów zaufania.

Frekwencja w województwie lubelskim w I turze wyborówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Frekwencja w okręgach województwa lubelskiego w I turze wyborów, zgodnie ze wstępnymi sondażami, kształtowała się następująco: 59 proc. – Lublin, 61 proc. – Kraśnik, 62,4 proc. – Puławy oraz 57,5 proc. – Lubartów.

Wyniki I tury wyborów do SejmuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W wyborach do Sejmu wybierano ogółem 460 posłów, w tym 35 z krajowej listy wyborczej, pozostałych zaś 425 spośród 1682 kandydatów. Wybory przeprowadziły Państwowa Komisja Wyborcza, 108 Okręgowych Komisji Wyborczych i 23 353 komisje obwodowe. W skład komisji weszło 231 478 obywateli. Uprawnionych do głosowania było 27 362 313 osób. Frekwencja wyniosła ok. 62,11 proc.

W głosowaniu na posłów listy krajowej oddano 17 053 171 głosów ważnych. Jednak tylko 2 kandydatów uzyskało wymagane 50 proc. ważnych głosów i od razu weszło do Sejmu. Byli to: Mikołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński. Pozostali kandydaci uzyskali od 38,76 do 49,98 proc.

Z kolei spośród 264 mandatów zarezerwowanych dla koalicji rządzącej zostały obsadzone tylko 3. W dodatku całą trójkę popierała „Solidarność”. Należeli do nich: Teresa Liszcz startująca w okręgu nr 55 w Lublinie i ubiegająca się o mandat ZSL (uzyskała 59 proc. głosów), startujący w Dębicy Marian Czerwiński ubiegający się o mandat PZPR (71 proc. głosów) oraz Władysław Żabiński ubiegający się o mandat ZSL (81 proc. głosów).

Wszystkie mandaty zostały obsadzone tylko w jednym okręgu wyborczym, a mianowicie w Dębicy. W pozostałych 107 okręgach niezbędnym było przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 18 czerwca.

Ogółem w I turze wyborów do Sejmu wybrano 165 posłów, w tym 2 z listy krajowej oraz 163 spośród pozostałych kandydatów. Tym samym 295 mandatów nie zostało obsadzonych.

I tura wyborów do SenatuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wybory do Senatu przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych stanowiących obszar województw. Zgodnie z ordynacją wyborczą izba senacka miała liczyć 100 senatorów. W 1989 roku kandydowało do niej 555 kandydatów. Po I turze wyborów obsadzono 92 mandaty. Powtórne głosowanie w dniu 18 czerwca miało być przeprowadzone w 6 okręgach wyborczych: w województwach leszczyńskim i pilskim, gdzie pozostały do obsadzenia po 2 mandaty, oraz w województwach bydgoskim, łódzkim, radomskim i słupskim, gdzie nie obsadzono 4 mandatów, po 1 w każdym.

Kandydaci „Solidarności” w I turze wyborówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci „Solidarności” w I turze wyborów do izby poselskiej obsadzili 160 ze 161 miejsc w Sejmie. W II turze jedynym niewybranym kandydatem mającym zmierzyć się w wyborczych szrankach z rywalem był Andrzej Wybrański startujący w okręgu Inowrocław w województwie bydgoskim.

Z kolei w wyborach do Senatu zwyciężyły 92 osoby popierane przez Komitety Obywatelskie „Solidarność”. Pozostałych 8 stanęło do II tury wyborów. Byli to: w województwie bydgoskim – Aleksander Paszyński, w województwie leszczyńskim – Stanisław Hoffman i Antoni Żurowski, w województwie łódzkim – Cezary Józefiak, w województwie pilskim – Piotr Baumgart i Zdzisław Nowicki, w województwie radomskim – Jan Józef Lipski, a w województwie słupskim – Henryk Grządzielski.

Wybory za oceanemBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wybory za oceanem ze względu na różnicę czasu odbyły się dzień wcześniej, czyli 3 czerwca. Według danych z „Gazety Wyborczej” z 5 czerwca 1989 roku w Waszyngtonie uprawnionych do głosowania było 556 osób, głosowało zaś 469. W Nowym Jorku z kolei swój głos oddało 8379 osób. II tury zgodnie z ordynacją wyborczą nie przeprowadzano poza granicami kraju.

Wyniki I tury wyborów na LubelszczyźnieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Senat

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 736 035
Głosowało – 442 162
Głosów nieważnych – 45 344
Głosów ważnych – 396 818
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Henryk Baran – 7402
Kazimierz Bis – 15 589
Jan Mieczysław Czyżewski – 8126
Mirosław Hermaszewski – 48 563
Jerzy Andrzej Janiszewski – 8186
Janusz Malinowski – 24 738
Edmund Kazimierz Prost – 6131
Stanisław Rostworowski – 5 553
Grzegorz Leopold Seidler – 33 237
Adam Stanowski – 283 595
Henryk Janusz Stępniak – 293 321

Wybrani na senatorów zostali:
Adam Stanowski
Henryk Janusz Stępniak

Sejm – Okręg wyborczy nr 55 w Lublinie
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 344 921

Mandat nr 216  (PZPR)
Głosowało – 203 502
Głosów nieważnych – 18 276
Głosów ważnych – 185 226
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Ryszard Antoni Bączek – 10 007
Witold Chemperek – 20 923
Albert Józef Czajka – 5672
Władysław Główczyk – 12 158
Izabella Antonina Sierakowska – 39 381

Mandat nr 217 (ZSL)
Głosowało – 204 019
Głosów nieważnych – 10 684
Głosów ważnych – 187 335
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Jan Jachymek – 12 093
Ignacy Jędryczek – 3981
Teresa Liszcz – 110 433
Zdzisław Podkański – 9549
Józef Ziemba – 12 362

Mandat nr 218 (SD)
Głosowało – 203 852
Głosów nieważnych – 14 789
Głosów ważnych – 189 063    
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Kazimierz Czerwiński – 75 083
Józef Juszczyński – 24 480
Kazimierz Jan Pietroń – 30 668

Mandat nr 219 (PAX)
Głosowało – 203 941
Głosów nieważnych – 14 898
Głosów ważnych – 189 043
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Czesław Zdzisław Dąbrowski – 39 463
Bonawentura Ziemba – 34 960

Mandat nr 220 (bezpartyjny)
Głosowało – 204 118
Głosów nieważnych – 27 484
Głosów ważnych – 176 634
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Ryszard Janusz Bender – 27 179
Piotr Stanisław Gąsławski – 2535
Tadeusz Stanisław Mańka – 114 871
Zofia Opalińska – 5640
Henryk Tadeusz Pająk – 1089
Józef Szymański – 3038
Adam Wierzbicki – 1141
Dariusz Aleksander Wójcik – 8956
Zbigniew Żurawski – 5466

Mandat poselski uzyskali:
Teresa Liszcz
Tadeusz Stanisław Mańka

W ponownym głosowaniu o mandat nr 216 wzięli udział – Witold Chemperek i Izabella Sierakowska, o mandat nr 218 – Kazimierz Czerwiński i Kazimierz Pietroń, o mandat nr 219 – Czesław Zdzisław Dąbrowski i Bonawentura Ziemba.

Pozostałe okręgi na terenie województwa lubelskiegoBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W I turze wyborów na posłów zostali wybrani: w okręgu nr 56 w Kraśniku – Zygmunt Władysław Łupina, w okręgu nr 57 w Puławach – Ignacy Tadeusz Czeżyk, w okręgu nr 58 w Lubartowie – Janusz Henryk Rożek.

Dziennikarze i wybory w PolsceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Z okazji wyborów do Polski przyjechało 442 dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych z prawie 40 krajów z całego świata. Jedynym kontynentem, który nie był wówczas reprezentowany była Afryka. Najliczniejsza okazała się ekipa amerykańska, w skład której wchodziło 55 osób z 20 gazet i pism oraz stacji radiowych i telewizyjnych, w tym 11 z agencji AP i 5 z UPI. Po 25 osób liczyły ekipy z Francji i Włoch, 24 dziennikarzy przyjechało z Wielkiej Brytanii, a po 17 z Hiszpanii oraz Japonii.

Podsumowanie II tury wyborówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W II turze wyborów wybierano 295 posłów spośród 585 kandydatów w 107 okręgach wyborczych. W regionie środkowo-wschodnim wybierano ogółem 17 posłów. Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 27 026 146. Wybierano również 8 senatorów z grona 16 kandydatów w 6 okręgach wyborczych stanowiących obszar województw: bydgoskiego, leszczyńskiego, łódzkiego, pilskiego, radomskiego i słupskiego. Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 3 104 127. Frekwencja w skali kraju była dosyć niewielka i wynosiła ok. 25 proc., zwyżkując czasem w tych okręgach, gdzie startowali kandydaci „Solidarności” i dochodząc nawet do 61 proc.

Kandydaci „Solidarności” w II turze wyborówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W II turze wyborów zwycięstwo „Solidarności” stało się pewne. Jej kandydaci zdobyli 7 z 8 nieobsadzonych w I turze mandatów senatorskich i pozostały 1 ze 161 mandatów poselskich.

Wyniki II tury wyborów w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 345 334

Mandat nr 216
Głosowało – 78 496
Głosów nieważnych – 1382
Głosów ważnych – 77 114
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Witold Chemperek – 21 216
Izabella Sierakowska – 34 382

Mandat nr 218
Głosowało – 78 496
Głosów nieważnych – 1288
Głosów ważnych – 77 208
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Kazimierz Czerwiński – 49 620
Kazimierz Pietroń – 21 167

Mandat nr 219
Głosowało – 78 496
Głosów nieważnych – 1242
Głosów ważnych – 77 254
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Czesław Zdzisław Dąbrowski – 26 409
Bonawentura Ziemba – 28 121

Mandat poselski uzyskali:
Izabella Sierakowska
Kazimierz Czerwiński
Bonawentura Ziemba

II tura wyborów w pozostałych okręgach wyborczych na LubelszczyźnieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Po I turze pozostały nieobsadzone następujące mandaty: nr 221 (PZPR) w okręgu nr 56 w Kraśniku, nr 223 (PZPR) w okręgu nr 57 w Puławach, oraz nr 225 (ZSL) w okręgu nr 58 w Lubartowie. Dodatkowo w związku z nieobsadzeniem wszystkich mandatów z listy krajowej w I turze wyborów, a także na podstawie dekretu o zmianie ustawy – ordynacji wyborczej do Sejmu i stosownej uchwały Rady Państwa – utworzono jeszcze dwa dodatkowe mandaty dla województwa lubelskiego. O mandaty nr 444 i 445 ubiegało się po dwóch kandydatów w okręgu kraśnickim i puławskim, a mianowicie Henryk Bogusław Domżał i Antoni Kazimierz Pieniążek (mandat nr 444), a także Czesław Waldemar Michna i Jan Rajtar (mandat nr 445).

Do parlamentu zostali wybrani:
W okręgu nr 56 w Kraśniku:
Irena Urszula Gil
Antoni Kazimierz Pieniążek
W okręgu nr 57 w Puławach:
Czesław Kosiński
Jan Rajtar
W okręgu nr 58 w Lubartowie:
Marian Roman Starownik

Układ sił w nowo wybranym Sejmie i SenacieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W nowo wybranym Sejmie, zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu, 35 proc. mandatów znalazło się w rękach przedstawicieli strony opozycyjno-solidarnościowej. Oznacza to, że „Solidarność” reprezentowało 161 posłów.

Z kolei stronie koalicyjnej przypadło 299 mandatów, co stanowi 65 proc. ogółu. I tak 173 posłów reprezentowało PZPR, 76 – ZSL, 27 - SD, 10 – PAX, 8 – UchS oraz 5 – PZKS.

W Senacie ze 100 miejsc 99 przypadło kandydatom rekomendowanym przez Komitet Obywatelski „Solidarność”. Pozostałe jedno miejsce zostało obsadzone przez osobę określającą się jako niezależną, a mianowicie Henryka Stokłosę.

Biorąc pod uwagę obie izby parlamentu, strona opozycyjno-solidarnościowa dysponowała 260 mandatami poselskimi i senatorskimi, strona koalicyjna zaś 229 mandatami.

Nowo wybrani posłowie i senatorowieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Poniżej garść informacji na temat nowo wybranych posłów i senatorów, przytaczanych za „Trybuną Ludu” z 4 lipca 1989 roku. Dane te są niepełne z uwagi na brak złożenia ankiet personalnych przez elektów. Otóż bez doświadczenia i stażu parlamentarnego zasiadło 422 posłów i 97 senatorów.

Spośród posłów 116 zadeklarowało pochodzenie inteligenckie i tyle samo chłopskie. Z kolei wśród senatorów 55 było pochodzenia inteligenckiego, 26 – chłopskiego i 11 – robotniczego. 330 posłów pracowało w gospodarce uspołecznionej, w tym 309 na tzw. stanowiskach nierobotniczych, 17 jako robotników i 4 jako rolników. Poza gospodarką uspołecznioną na stanowiskach nierobotniczych zatrudnionych było 43 posłów jako rolników indywidualnych – 58, a rzemieślników – 6. Ośmiu posłów należało do grona rencistów bądź emerytów.

Zawody reprezentowane w Sejmie: 77 inżynierów i techników, 37 specjalistów rolnictwa bądź leśnictwa, 41 pracowników naukowych, 25 lekarzy, 8 twórców i pracowników kultury, 36 nauczycieli, 21 dziennikarzy i publicystów, 34 pracowników politycznych i społecznych, 326 pracowników administracji, 18 ekonomistów, planistów i księgowych, a także 27 prawników.

W Senacie 54 jego członków pracowało na stanowiskach nierobotniczych w gospodarce uspołecznionej, a poza tym sektorem gospodarki na podobnych stanowiskach – 14. Ponadto 13 rolników indywidualnych, 2 rzemieślników oraz 12 rencistów lub emerytów.

Zawody reprezentowane w wyższej izbie parlamentu: pracownicy naukowi – 26 osób, inżynierowie i technicy – 10, prawnicy – 9, lekarze – 7, twórcy i pracownicy kultury – 6, nauczyciele – 6, dziennikarze i publicyści – 3, pracownicy społeczni i polityczni – 4, pracownicy administracji – 2, oraz ekonomiści, planiści, księgowi – 2.

Wyższym wykształceniem legitymowało się 372 posłów i 83 senatorów. Z kolei niepełne wyższe podało 15 posłów i 2 senatorów.

Najstarszym posłem został Jan Sroczyński (ur. 1921), a najmłodszym Janusz Okrzesik (ur. 1964). Najliczniejsza, bo 211-osobowa grupa wiekowa kształtowała się w przedziale od 40 do 49 roku życia.

Wśród senatorów najstarszy wiekiem był Stanisław Stomma (81 lat), a najmłodszy Eugeniusz Wilkowski (34 lata). Najliczniejsza, bo 32-osobowa grupa wiekowa kształtowała się w przedziale od 60 do 69 roku życia.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  • „Sztandar Ludu. Pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, KW PZPR, 2 stycznia–31 grudnia 1989, nr 1–299.
  • „Kurier Lubelski”, 2 stycznia–31 grudnia 1989, nr 1–252.
  • Kalendarium wyborcze, oprac. R. Kałuża, [w:] Polska Wybory '89, układ i wybór R. Kałuża, wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989.
     

Powiązane artykuły

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe