Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czasopisma lubelskie w latach 1980-1990

 
Ostatnie dekady XX wieku upływały w literaturze lubelskiej także pod patronatem czasopism literackich. Przede wszystkim należy tu wymienić „Akcent” utworzony w 1980 roku oraz młodsze o dziesięć lat „Kresy”, z którymi związany jest m.in. znany poeta Andrzej Niewiadomski.
 
Redakcja „Akcentu” od momentu powstania pisma dba o debiutantów, publikuje twórczość najlepszych lubelskich (choć nie tylko) młodych literatów. Jednocześnie nadal regularnie wydawane były tomiki poetyckie, książki prozatorskie oraz powieści dla dzieci i młodzieży tworzone przez dojrzałych lubelskich autorów.
 

W latach 80. i 90. tworzyli związani z Lublinem, choćby przez fakt urodzenia w tym mieście, znani szerokiemu gronu odbiorców – również za granicą – poeci i prozaicy. Wielu lubelskich twórców wyemigrowało z miasta rodzinnego: niektórzy wybrali inne miasta, inni zmienili kraj, jeszcze inni opuścili kontynent. Ale Lublin i Lubelszczyzna nieprzerwanie pojawiają się w spisywanych wspomnieniach, opowiadaniach, wierszach.