Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cyrulicza 9 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Cyruliczej 9. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 641 bądź 640
Numer hipoteczny: 640 bądź 456 bądź 456a
Numer przed 1939: Furmańska 5 / Cyrulicza 9
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Cyrulicza 9Cyrulicza 9 na mapie Lublina z 1928 roku

Cyrulicza 9Cyrulicza 9 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:

 

Aml 1918-1939, sygn. 3584
1928 - Moszek Josef Grum - wypiek wafli


Księga Adresowa Polski z 1929 r
1929 - Matys Jontew - sprzedaż farb


Inspekcja Budowlana, sygn. 500
1936 - Estera Niernberg - zakład stolarski


Ankieta z dnia 19.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 1471]
1936 - 2 sklepy

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - pusty plac należący do Brenera
1915 - Brener Josek
dane z dnia 19.X.1936 - Kelman Brener, syn Nuty; Estera Nirenberg, córka Nuty; Jakób Goldbaum, syn Lejzora
dane z dnia 29.IV.1937 - Bursztyn Cudyk

 

Historia własnościowa:

W 1823 nieruchomość oznaczoną numerem policyjnym 640 nabyli Judka Lejba Giertla oraz Szmul Lewkowicz Giertla. W 1925 roku sąsiednią działkę oznaczoną numerem policyjnym 641 kupili Jankiel Judkowicz oraz Jankiel Grinfarb. Widać ją jeszcze na mapie z 1877 roku, choć już 1862 przeznaczono ją do rozbiórki, gdyż
leżała na w miejscu nowo wytyczanej ulicy Furmańskiej1. Dom narożny, dwukondygnacyjny powstał pomiędzy 1862 a 1877, co sugerują ówczesne plany regulacyjne2. Kolejni właściciele to: Jankiel Judkiewicz, Heszko i Chana Fajga, małżeństwo Zyb, bracia Matys i Szulim Majer Szloserowie, Sura Liberman oraz Chana Sztajnworc i Marjem Horowicz3. W 1936 roku Cudyk Bursztyn postawił nową kamienicę, obok jednopiętrowego domu z cegły należącego do: Helmana Brenera, Estery Nirenberg, i Jakuba Goldbauma4. W 1939 roku powstał projekt budowy nowego domu z pięknym, otwartym podwórzem, autorstwa architekta Jerzego Siennickiego, lecz w jego realizacji przeszkodził wybuch wojny5. W 1966 roku nieruchomość przeszła na Skarb Państwa6.
 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 4

1 1 2 -  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Rzemieślnicy - 1 (na piętrze)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1471
- zarządzenie opróżnienia budynku z dnia 05.XII.1938 r. wydane na podstawie oględzin dokonanych w dniu 24.VIII.1938 r. Wykazały one, że budynek znajdujący się na nieruchomości przy ul. Furmańskiej 5 stanowiącej własność Estery Nirenberg posiada następujące wady:
  - konstrukcja dachu przegniła i zapadnięta,
  - belki stropowe spróchniałe i powyginane,
  - szczyt budynku od ul. Cyruliczej popękany i wychylony z pionu,
  - ściana działowa osiadła
Wady te zagrażają życiu i zdrowiu osób znajdujących się w budynku, ponieważ całość budynku grozi zawaleniem, przeto zachodzi konieczność opróżnienia lokali, a budynek winien być rozebrany, gdyż jego wady nie mogą być usunięte w drodze dokonania napraw i przeróbki. Termin opróżnienia domu to 2
tygodnie od daty doręczenia pisma. Pismo skierowano do Estery Nirenberg. Dokument opatrzony podpisem i pieczęcią: Za Prezydenta Miasta Inspektor Budownictwa inż. arch. Zbigniew Oleś.
- pismo z dnia 07.XII.1938 r. wniesione do Pana Prezydenta m. Lublina wniesione przez Jakuba Goldbauma i Kelmana Brenera. Pismo zostało wystosowane w związku z decyzją Zarządu Miasta z dnia 05.XII.1938 r. nakazującej opróżnienie budynku znajdującego się przy ul. Furmańskiej 5. Petenci proszą w
imieniu 13 rodzin mieszkających w tym domu o zezwolenie na pozostanie w nim przez okres zimowy „mniej więcej przez Święta Wielkanocne /około 15 kwietnia 1939/”, przy czym „za wszelkie konsekwencje z tym związane bierzemy na siebie całkowitą odpowiedzialność”. Adresaci pisma powołują się przy tym na swoje fatalne warunki materialne, liczne rodziny i brak możliwości przeprowadzenia się do innych nieruchomości.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 19.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1471]:


Położenie: ulica Furmańska 5, Cyrulicza 9
Numer hipoteczny: 640
Właściciel: Kelman Brener, syn Nuty; Estera Nirenberg, córka Nuty; Jakób Goldbaum, syn Lejzora
Zarządca: Jakób Goldbaum
Dzierżawca: -
Dozorca: „Katarzyna….”


Rodzaj nieruchomości: parterowy, ceglany domek - 2 mieszkania i 2 sklepy
Data rozpoczęcia użytkowania: „100 lat temu, stary dom”
Ilość mieszkań: 2 mieszkania 1-izbowe
Ilość mieszkań w suterenach: -
Ilość piwnic: -
Ilość pięter: -
Urządzenie wodociągowe: -
Oświetlenie: elektryczne
Ogrzewanie: -
Klatka schodowa: -
Ilość balkonów: -
Pokrycie dachu: papa
Kiedy remontowano budynek: -
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: tak
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego?: nie

 

Dane dotyczące podwórza:
Wymiary: „nie ma podwórza”

 

 

Ankieta z dnia 29.IV.1937 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1471]:


Położenie: Furmańska 5
Numer hipoteczny: N5
Właściciel: Bursztyn Cudyk
Zarządca: -
Dzierżawca: -
Dozorca: -


Rodzaj nieruchomości: nowy budynek został wybudowany w 1936 r.
Data rozpoczęcia użytkowania: „budynek nowe na podwórku przy starym został wybudowany 1/IX/1936”
Z jakiego materiału wykonane są budynki: murowany
Ilość mieszkań: 2 pokoje i kuchnia
Ilość mieszkań w suterenach: -
Ilość piwnic: -
Ilość pięter: -


Urządzenie wodociągowe: -
Oświetlenie: -
Ogrzewanie: -
Klatka schodowa: -
Ilość balkonów: -
Pokrycie dachu: papa
Kiedy remontowano budynek: „nowy”
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: -
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego? -


Dane dotyczące podwórza:
Powierzchnia: -
Nawierzchnia: -
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: „3 m 50 cm na 3 m 10 cm”
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: -

 

Karta realności z dnia 06.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1471]:


Położenie: Furmańska 5, Cyrulicza 9 (narożne wejście)
Numer hipoteczny: 640
Dopisek: „Budynki w stanie rozbiórki” / „Chorowicz Chana (ur. 1913, wyzn. mojż.), Chyl. Estera (Bychawa), Furmańska 5/Cyrulicza 9 / Budynek rozwalony do parteru”


Powierzchnia: ogółem: 70 m2, w tym:
 - zabudowana: 70 m2,
 - długość frontu: 7 mb (głębokość 10 mb)

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie
- plan sytuacyjny części miasta Lublina z ukazaniem placów po trynitarskich, 1862 WH 241,
- sytuacyjny plan części miasta Lublina z naniesieniem ulicy Cyruliczej i Furmańskiej (obie podpisane jako Nadstawna), 1877 WH 241,

 

APL, IB sygn. 500:
- projekt kamienicy (plan syt., fasada, rzuty), 1939 r.,
- plan odbudowy domu z rysunkiem budynków oraz dziedzińca z kolumnadą, autorstwa J. Siennickiego, 1939 r.,
- projekt odbudowy domu z rysunkiem budynków oraz dziedzińca z kolumnadą (fasada, plan sytuacyjny) autorstwa J. Siennickiego, 1939 r.,
- plan sytuacyjny, wyk. J. Siennicki, 1939 r.,
- plan sytuacyjny, 1941 r.

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie, WH 456, 241.

2. Ibid., Jadwiga Teodorowicz Czerepińska, Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie kwartału zabudowy zawartego pomiędzy ulicami: Cyrulicza – Furmańska – Kowalska – Lubartowska, katalog zabytków, egzemplarz dostępny wyłącznie w archiwum WUOZ.

3. WH 456.

4. APL, IB sygn. 500.

5. Ibid.

6. WH 456.

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Aml 1918-1939, sygn. 3584

2 Inspekcja Budowlana, sygn. 500, 1471
3. Księga Adresowa Polski z 1929 r

4. Teodorowicz Czerepińska J., Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie kwartału zabudowy zawartego pomiędzy ulicami: Cyrulicza – Furmańska – Kowalska – Lubartowska, katalog zabytków, egzemplarz dostępny wyłącznie w archiwum WUOZ

5. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie, WH 456, 241