Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cyrulicza 11 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Cyruliczej 11. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 607
Numer hipoteczny: 426
Numer przed 1939: Cyrulicza 11 (Zakręt)
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Cyrulicza 11Cyrulicza 11 na mapie Lublina z 1928 roku

Cyrulicza 11Cyrulicza 11 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:

 

Księga Adresowa Polski 1929
1929 - T. Kerszenbaum - zakład krawiecki
1929 - S. Zakalik - szewc
1929 - Chaja Wajsblech - piekarnia
AmL 1918-1939, sygn. 2605, 2622
1931 - Cypa Lefler - budka sodowa, sklep z włoszczyzną, zakład czapniczy
AmL 1918-1939, sygn. 2625
1931 - Chaja Wajsblech
  - piekarnia utrzymana czysto, 2 pokoje oraz skład na mąkę
AmL 1918-1939, sygn. 3581, 3586
Zygielman Szmul - złotnik
IB sygn 501. Inspekcja Budowlana sygn. 494
  - wzmianka o zakładzie szewskim,
APL, IB sygn. 502
 - wzmianka o istnieniu dawnej uliczki skarbowej

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Historia własnościowa:

Budynek drewniany parterowy.
Na karcie realności z 1940 roku jako właściciele widnieją:
1) Rywka Cwajg,
2) Ita Biderman1

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 22

5 5 3 9  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Rzemieślnicy - 1 (na parterze) + 1 (na poddaszu)

Bez zawodu - 1 (na parterze)

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Karta realności, IB sygn. 502 (06.XII.1940 r.):
Właściciele:

1) Rywka Cwajg
2) Ita Biderman

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie
- plan sytuacyjny części miasta Lublina z ukazaniem placów po trynitarskich, 1862 WH 241
- sytuacyjny plan części miasta Lublina z naniesieniem ulicy Cyruliczej i Furmańskiej (obie podpisane jako Nadstawna), 1877 WH 241


APL, IB sygn. 500, 502
- plan sytuacyjny (1940 r.), IB 502
- plan sytuacyjny, wyk. J. Siennicki, IB 500

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. APL, IB sygn. 502

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Księga Adresowa Polski 1929

2. AmL 1918-1939, sygn. 2605, 2622, 2625, 3581, 3586

3. Inspekcja Budowlana sygn. 494, 501, 502