Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cmentarz chrześcijański

Historia i podstawowe zagadnienia pochówku chrześcijańskiego

Nagrobek z cmentarza unickiego w Bezwoli
Nagrobek z cmentarza unickiego w Bezwoli (Autor: Drzymała, Jerzy)

W dziejach ludzkości formy pochówków zmarłych istot ludzkich były różne. Od form grzebalnych starożytnego Wschodu, poprzez całopalenie hellenizmu, antycznego Rzymu i pogańskich plemion wczesnego średniowiecza powrócono wraz z upływającym czasem do coraz powszechniejszego stosowania pochówków zwłok ludzkich. Generalny jednak przełom w zakresie form grzebania zmarłych, w dzisiejszym rozumieniu tego zagadnienia, nastąpił dopiero w momencie kształtowania się idei chrześcijańskich w basenie Morza Śródziemnego.