Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chopina 8 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Chopina 8.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: -

Numer hipoteczny: 1257

Numer przed 1939: Chopina 8

Numer po 1944: Chopina 8

Numer obecny: Chopina 8

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek mieszkalny. W 1940 roku znajdowały się niemieckie biura.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dodatkowe informacje

- Dokument wydany przez Magistrat Miasta Lublina w grudniu 1929 r. w sprawie projektu domu Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie przy ul. Chopina. Otóż przedstawione plany budowy zatwierdza się, pod warunkiem: „zabrukowania używalnej części podwórza, ułożenia chodnika na ulicy wzdłuż frontu posesji i przyłączenia domu do miejskiej sieci kanałów”.

- Deklaracja majstra murarskiego do Magistratu miasta Lublina o podjęciu się wykonania robót murarskich na nieruchomości należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych przy ul. Chopina 8. Deklarację sporządził w dniu 25.VIII . Majster W. Szczepański.

- Deklaracja majstra ciesielskiego Józefa Cyrka do Magistratu miasta Lublina o podjęciu się wykonania robót ciesielskich na nieruchomości należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych przy ul. Chopina 8. Deklarację sporządzono w dniu 22.IX.1932 r.

- Zaświadczenie z dnia 21.III.1934 r. opatrzone podpisem i pieczęcią P.O.Z-cy Kierownika Zarządu Miejskiego J. Jaworskiego. Otóż w piśmie tym Zarząd Miejski zaświadcza, iż na nieruchomości znajdującej się przy ul. Chopina 8, a stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych, został wybudowany nowy dom mieszkalny 4-piętrowy. Budowę parteru rozpoczęto w sierpniu 1929 r., a ukończono w czerwcu 1931 r. Z kolei budowę pozostałych pięter rozpoczęto w lipcu 1932 r., a ukończono w sierpniu 1933 r. Dom częściowo zamieszkano we wrześniu 1933 r. Zaświadczenie to wydaje się na skutek podania Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Państwowych z dnia 31.III.1934 r., celem przedłożenia Urzędowi Skarbowemu.

- Pozwolenie na użytkowanie budynku wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Budownictwa w dniu 05.VII.1935 r. Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie. Otóż na podstawie prośby z dnia 13.III.1935 r., udzielono pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego na podstawie projektu zatwierdzonego w dniu 12.XII.1934 r. na nieruchomości przy ul. Chopina 8. Pozwolenie wydano po dokonaniu przez Inspekcję Budownictwa oględzin w dniu 20.V.1935 r.

- Podanie z dnia 13.VIII.1929 r. wystosowane do Magistratu m. Lublina przez Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe Urzędników Państwowych w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o zatwierdzenie planu budowy domu przy ul. Chopina, sporządzonego przez architekta Bogdana Krauzego.

- Deklaracja do Magistratu m. Lublina o podjęciu się dozorowania robót budowlanych na nieruchomości należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie przy ul. Chopina. Deklarację sporządził w dniu 07.IX.1929 r. Inż. Bogdan Keller-Krauze.

- Podanie z dnia 13.III.1934 r. wystosowane do Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydział Budownictwa przez Spółdzielnię Mieszkaniową Urzędników Państwowych w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o zezwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego domu przy ul. Chopina 8.

Zestawienie ilości mieszkań i izb mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie przy ul. Chopina, róg ul. Sądowej. Z zestawienia wynika, że wspomniany budynek mieścił 56 mieszkań i 159 izb, w tym:

16 mieszkań – 1 izba,

5 mieszkań – 2 izby,

10 mieszkań – 3 izby,

22 mieszkania – 4 izby,

3 mieszkania – 5 izb.

MieszkańcyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele

1936 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Urzędników Państwowych w Lublinie

Dozorca: Stanisław Złotkiewicz

1940 Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzędników Państwowych

administrator: Andrzej Solecki, lat 55, wyzn. rzym.-katol., zam. ul. Chopina 8-7

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 42

Robotnicy 22

Kupcy i przemysłowcy 4

Rzemieślnicy 2

Inne zawody 4

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców

Chrześcijan 97

Żydów

Mężczyzn 23

Kobiet 39

Dzieci do lat 6 włącznie 7

Dzieci do lat 7-18 włącznie 28

ArchitektBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bogdan Keller-Krauze.

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dom mieszkalny, murowany, 3 piętrowy składający się z 25 mieszkań 3, 4 i 5 izbowych ze wszelkimi wygodami. Jedno mieszkanie dwuizbowe w suterenie. W budynku istniał wodociąg.

Fragmenty historii mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Irena Karczewska

Przed wojną mieszkałam na ulicy Chopina. Do dzisiaj tam mieszkam. To był dom moich rodziców. Ulica, ten kawałek ulicy tak wyglądał prawie jak dzisiaj, z wyjątkiem tego, że nie było domu spółdzielczego pod szóstką, który później został wybudowany, ale już przed wojną był. Nie było też domu pod numerem osiem, więc widać było doskonale plac – ten plac z tyłu za teraźniejszym budynkiem kolei. Tam był olbrzymi plac i tam w zimie był wylany lód. Myśmy tam z bratem chodzili na ślizgawkę i co jakiś czas musieliśmy pod tą stronę podchodzić i machać rękami, żeby nas mama widziała. Potem w czasie okupacji, to niestety na tym placu gnębili Żydów, robili różne ćwiczenia, doskonale było widać z tego okna. Oczywiście nie bardzo było można podchodzić do tego okna, żeby Niemcy nie zobaczyli, bo to już byłaby podwójna katastrofa.

Kazimierz Podbielski

[…] pierwszy dom właściwie w Lublinie, który dostał natychmiastowy nakaz opuszczenia w ciągu chyba dwóch godzin, to było Chopina 8. I ludzie wyrzucali miękkie rzeczy przez okna, a meble musieli zostawić.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szopena 8, Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 5304.