Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chopina 3 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Chopina 3.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: 165 lit. B

Numer hipoteczny: 1139

Numer przed 1939: Chopina 3

Numer po 1944: Chopina 3

Numer obecny: Chopina 3

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek mieszkalny z pomieszczeniami przeznaczonymi na przemysł i handel.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

- Podanie wystosowane w dniu 24.XI.1937 r. do Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydziału Budowlanego, przez właścicieli nieruchomości przy ul. Chopina 3, a mianowicie Sukcesorów Fajwela, Izraela i Salomona Tenenbaum. Z pisma wynika, że sąsiad petentów, niejaki Piaszczyński, rozpoczął prace budowlane na swojej posesji. Otóż na podstawie zaświadczenia wydanego przez pisarza hipotecznego Sądu Okręgowego w Lublinie, nie wolno mu podejmować robót zmierzających do zabudowania placu na wprost posesji petentów, zgodnie z podanymi szczegółowymi wytycznymi. Ponieważ ów Piaszczyński nie dostosował się do tych zastrzeżeń, petenci wnoszą sprzeciw i proszą o wstrzymanie robót do czasu wyjaśnienia sprawy. Na odwrocie znajduje się odręczne pismo wystosowane przez Biuro Prawne Zarządu Miejskiego i skierowane do Wydziału Budownictwa. Wynika z niego, że sprawa Tenenbaumów stanowi spór wyłącznie cywilny, tak więc kwalifikuje się ona do rozstrzygnięcia sądowego i nie leży w zakresie kompetencji Wydziału Budownictwa.

- Zaświadczenie wydane przez Pisarza Hipotecznego Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20.XI.1937 r. Otóż w dziale I wykazu hipotecznego księgi nieruchomości w Lublinie pod numerem policyjnym 165 lit. B, a po numerem hipotecznym 1139 położonej, znajduje się m. in. następujący zapis: „Lejbie i Hindzie małżonkom Tenenbaum, jako właścicielom niniejszej nieruchomości, przysługuje raz na zawsze prawo światła na nieruchomości Kazimierza Piaszczyńskiego, nr hipoteczny 799 u wylotu podwórza niniejszej nieruchomości na całej szerokości tegoż podwórza i dlatego nie wolno Piaszczyńskiemu na wprost podwórza Tenenbaumów zabudować plac w głąb swojej nieruchomości (…).”

- Pozwolenie wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w dniu 27.IV.1939 r. i skierowane do S. S. Lejby Tenenbauma. Otóż na podstawie prośby dnia 24.IV.1939 r., udzielono pozwolenia na wykonanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wewnątrz nieruchomości przy ul. Chopina 3, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w pozwoleniu.

- Deklaracja kierownika technicznego Inżyniera-Architekta Jerzego Chylewskiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się technicznego kierowania robotami budowlanymi „remont” na nieruchomości ul. Chopina 3. Deklarację sporządzono w dniu 17.X.1939 r.

- Deklaracja mistrza murarskiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się wykonania robót murarskich na nieruchomości należącej do B-ci Tenenbaum przy ul. Chopina 3. Deklarację sporządził w dniu 17.X.1939 r. Leon Kosicki dyplom. majster murarski i przedsiębiorca budowlany.

Zawiadomienie wystosowane w dniu 27.X.1939 r. do Obywatelskiej Straży Bezpieczeństwa i opatrzone podpisem i pieczęcią „Za Prezydenta Miasta inż. arch. Zbigniew Oleś Inspektor Budownictwa”. Pismo zawiera informację, że na skutek uszkodzenia w czasie działań wojennych budynku przy ul. Chopina 3, może ulec zawaleniu ściana frontowa tegoż domu. Tym samym zagrożone jest bezpieczeństwo dla ruchu ulicznego. Stąd też zarządzono zagrodzenia chodników. Jednocześnie pismo zawiera prośbę o sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem omijania tego miejsca przez przechodniów oraz o wydanie polecenia wstrzymania ruchu ciężkich pojazdów.

- Podanie z dnia 02.XII.1939 r. wniesione do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa przez Salomona Tenenbauma, współwłaściciela domu przy ul. Chopina 3. Został on wezwany w dniu 14.XI. do podjęcia rozpoczętych robót budowlanym przy zrujnowanym budynku przy ul. Chopina 3. Otóż prace te zostały wstrzymane z powodu braku środków finansowych. To, co zostało już zrobione, pochłonęło cały dochód z domu, a petent wraz z pozostałymi właścicielami innych źródeł dochodów nie posiada. Ponieważ cały remont budynku według majstra murarskiego L. Kosickiego wyniesie aż 18 tys. zł, petent zwraca się z prośbą o udzielenie pożyczki na kontynuowanie remontu.

- Odpis pisma z dnia 26.XI.1939 r. wystosowanego do Zarządu Miejskiego Wydział Budowlany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości m. Lublina. Pismo zawiera zgłoszenie kandydatury na zarządcę przymusowego domów przy ul. Chopina 3 i Cichej 7a Mieczysława Wesołowskiego, zam. przy ul. Sądowej 4 oraz prośbę o przedstawienie powyższej kandydatury odpowiednim władzom do zatwierdzenia.

- Zarządzenie wykonania robót budowlanych skierowane w dniu 25.XI.1939 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Budownictwa do Salomona Tenenbauma, zam. przy ul. Chopina 3. Otóż adresat w dniu 14.XI. został wezwany do podjęcia przerwanych robót budowlanych przy remoncie domu przy ul. Chopina 3. Dnia 15.XI. zostały przeprowadzone na miejscu oględziny przez Komisję Budowlaną przy udziale jednego ze współwłaścicieli oraz ustalono zakres najpilniejszych robót. W dniu 23.XI. stwierdzono, że roboty remontowe nadal nie są prowadzone. Dlatego też wzywa się adresata o natychmiastowe podjęcie wyszczególnionych w zarządzeniu prac pod groźbą kary grzywny w wysokości do 3000 zł lub aresztu do 3 miesięcy.

MieszkańcyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciel

W 1936 roku właścicielami byli Fajwel Tenenbaum, Izrael Tenenbaum i Salomon Tenenbaum.

W 1940 roku Tenebaum. Zarząd Przymusowy.

Administrator: Kuczyński

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Kamienica z oficyną, murowana, przekryta blachą. Budynek frontowy trójkondyganacyjny, oficyna czterondygnacyjn, podpiwniczony. Budynek posiadał oświetlenie elektryczne i był podłączony do wodociągów i kanalizacji. W nieruchomości znajdowało się  11 mieszkań – jednoizbowych, 3 mieszkania – dwuizbowe, 4 mieszkania – trójizbowe, 5 mieszkań – 4 izbowych, 7 mieszkań – pięcioizbowych, 4 mieszkania – sześcioizbowe.

Fragmenty historii mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kazimierz Podbielski

Duże bombardowanie było dziewiątego września, byliśmy w piwnicy wtedy. Najbliżej bomby spadły, wydaje mi się, na sąd okręgowy, tylko tam był chyba niewypał albo coś zburzyły. Pierwszy uszkodzony budynek to był ten narożny, na rogu Hipotecznej i Chopina, róg oderwany.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szopena 3, Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 5928.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Słowa kluczowe