Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Budynki użyteczności publicznej w Lublinie

Budynki użyteczności publicznej wywodzą się z architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Charakteryzują się szeroką dostępnością. Są przeznaczone dla administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, handlu, itd.

Budynek Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Budynek Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (Autor: Hartwig, Edward (1909-2003))
Obiekty te z reguły spośród innej zabudowy wyróżniają się bryłą i rozwiązaniami architektonicznymi podkreślającymi ich funkcję w przestrzeni miasta. Nieprzypadkowa jest także ich lokalizacja – musi spełniać określone dla poszczególnych typów funkcjonalnych warunki oraz zapewniać szeroką dostępność budynkom. Większość z nich posiada wewnątrz reprezentacyjne klatki schodowe, halle oraz sale audytoryjne.
Jednymi z najstarszych przykładów budynków użyteczności publicznej są ratusze.
W Lublinie pośród budynków użyteczności publicznej można wymienić: gmach Teatru im. Juliusza Osterwy, gmach dawnego Sądu Okręgowego oraz budynek dworca kolejowego.
 

Powiązane artykuły

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Słowa kluczowe