Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Budynek dawnego Banku Polskiego w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 37.

Gmach dawnego Banku Państwowego Rosji przy ul Krakowskie Przedmieście 37 w Lublinie
Gmach dawnego Banku Państwowego Rosji przy ul Krakowskie Przedmieście 37 w Lublinie (Autor: Zętar, Joanna (1975- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek banku usytuowany jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 37 i znajduje się na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i 3 Maja.

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek od samego początku jest przeznaczony na użytek banków. W okresie międzywojennym był siedzibą Banku Polskiego, później Narodowego Banku Polskiego, Kredyt Bank S.A, a obecnie [2019 – red.] Santander Bank Polska S.A.

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1912–1914 – budowa budynku banku;
1989 – wpis do rejestru zabytków.

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek powstał w latach 1912–1914 według projektu architekta gubernialnego Włodzimierza Sołowiewa w miejscu dawnej komory celnej. W 1989 roku został wpisany do rejestru zabytków.

ArchitektBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Włodzimierz Sołowiew

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jest to dwupiętrowy budynek, składający się z dwóch skrzydeł oraz oficyny. Skrzydła stykają się pod kątem prostym, a oficyna prostopadle przylega do skrzydła. Narożnik obiektu jest ścięty. 

Elewacja fasady jest boniowana i umieszczona na cokole. Od ulicy Krakowskie Przedmieście jest dziewięcioosiowa, zaś od ulicy 3 Maja dziesięcioosiowa. Narożniki są zryzalitowane i zwieńczone wydatnym gzymsem. Pomiędzy ryzalitami znajdują się podziały z pilastrami, a nad nimi gładki pas attyki. Okna są umieszczone w obramieniach, w nadokiennikach ryzalitów znajdują się girlandy i grupy antytetyczne z gryfami. Między oknami pierwszego i drugiego piętra występują maszkarony na tle płaszczyzn pokrytych reliefem rytmicznych krzywizn. W narożu budynku umieszczony jest portal dostępny po stopniach. Po obu jego stronach są doryckie pilastry w węgarach, zwieńczone belkowaniem z wydatnym gzymsem. Ponad nim mieści się stylizowana płaskorzeźba w kamieniu z przedstawieniem orła.

WnętrzeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Układ wnętrza jest dwutraktowy z korytarzem znajdującym się pośrodku traktów. Na drugiej kondygnacji mieści się duża sala. Klatka schodowa jest reprezentacyjna i dostępna tylko z hallu znajdującego się w narożniku budynku. W skrajnej osi skrzydła od ulicy 3 Maja jest przejazd na podwórze i boczna klatka schodowa.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Karta ewidencyjna zabytków, maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 165.
Teodorowicz-Czerepińska J., Ul. Krakowskie Przedmieście 37. Dawny Bank Polski. Rozpoznanie historyczne i wytyczne konserwatorskie, maszynopis w posiadaniu WUOZ w Lublinie, Lublin 1993, sygn. 4702.
Studium historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina, pod red. A. Kurzątkowskiej, Lublin 1969.
Wyszkowski M., Bank Polski (Gawędy o starym Lublinie), „Dziennik Lubelski” 1994, nr 240.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Słowa kluczowe