Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Biblioteka Rosyjska w Lublinie (1867–1915)

W 1865 roku przebywający w Lublinie Rosjanie założyli Klub Rosyjski. Mieścił się on w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Magistratu.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Działalność bibliotekiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1865 roku przebywający w Lublinie Rosjanie założyli Klub Rosyjski. Mieścił się on w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Magistratu. Częścią Klubu była również biblioteka oraz czytelnia. Zasoby biblioteki powstały m. in. z przejętej w roku 1865 przez Rosjan biblioteki resursy obywatelskiej w Lublinie. Biblioteka i czytelnia Klubu Rosyjskiego powstały w 1867 roku.

Krzysztof Latawiec:

Dbano o zaopatrzenie biblioteki w książki wydawane w Petersburgu czy Moskwie, które propagowały kulturę rosyjską w jednym z największych miast gubernialnych na wschód od Wisły. Zapewne sprowadzane były edycje utworów literackich poetów i prozaików rosyjskich: Michaiła Gogola, Aleksandra Puszkina, Lermontowa, Fiodora Dostojewskiego, Bażenowa czy Ostrowskiego. Bez wątpienia w inwentarzu biblioteki można było odnaleźć dzieła wielu znanych pisarzy o światowej sławie. (…) Biblioteka i czytelnia Klubu Rosyjskiego działała do momentu opuszczenia Lublina przez Rosjan w czerwcu 1915 roku. Przez przeszło 50 lat swojej działalności czytelnia funkcjonowała w czasie otwarcia klubu, czyli od późnych godzin porannych do 1.30 w nocy. Składała się z dwóch pomieszczeń, a ponadto jeden z pokoi pełnił rolę magazynu biblioteki. (...) Pierwszą najliczniejszą grupę czytelników biblioteki klubowej stanowili urzędnicy rosyjscy i ich rodziny. (...) Drugą grupę czytelników stanowili oficerowie jednostek armii rosyjskiej stacjonującej w Lublinie oraz służb bezpieczeństwa publicznego. (...) Kolejną grupę stanowili urzędnicy i osoby prowadzące działalność społeczno – gospodarczą pochodzenia polskiego1.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Latawiec K., Biblioteki Rosyjskie w Lublinie w latach 1865–1915, [w:] Lublin a książka, Lublin 2004.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia K. Latawiec, Biblioteki Rosyjskie w Lublinie w latach 1865–1915, [w:] Lublin a książka, Lublin 2004, s. 444–447.