Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Zagłada lubelskich Żydów

Spis publikacji dotyczących tematyki Zagłady lubelskich Żydów.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Źródła archiwalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM)

 1. Sygn. 1225 „zusammen 1 274 166” – radiotelegram SS-Sturmbanführera Hermanna Höflego kluczowym dokumentem dotyczącym Holokaustu/ autor: Peter Witte.

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM) – relacje

 1. VII/M-1 – Relacja Korcza Józefa;
 2. VII/M-6 – Relacja Zakrzewskiego Jana;
 3. VII/M-9 – Relacja Siejwy Feliksa;
 4. VII/M-14 – Korneckiego Adama;
 5. VII/M-19 – Relacja Wolfa Antoniego Karola;
 6. VII/M-24 – Relacja Wiśniewskiego Stefana;
 7. VII/M-29 – Relacja Wdzięcznego Kazimierza;
 8. VII/M-54 – Relacja Karabanika Edwarda;
 9. VII/M-60 – Relacja Pycha Mariana;
 10. VII/M-67 – Relacja Wesołowskiego Józefa;
 11. VII/M-73 – Relacja Sztaby Romualda;
 12. VII/M-90 – Relacja Wojdy Wacława;
 13. VII/M-96 – Relacja Madeja Józefa;
 14. VII/M-104 – Relacja Pawlaka Zacheusza;
 15. VII/M-107 – Relacja Chlewickiej Zofii;
 16. VII/M-108 – Relacja Kurcjuszowej Heleny;
 17. VII/M-115 – Relacja Nieścióra Henryka;
 18. VII/M-116 – Relacja Nieścióra Henryka;
 19. VII/M-126 – Relacja Filipowicza Zbigniewa;
 20. VII/M-132 – Relacja Borsuka Kazimierza;
 21. VII/M-142 – Relacja Cichockiego Ludwika;
 22. VII/M-153 – Relacja Kusia Jana;
 23. VII/M-161 – Relacja Sobczyka Stanisława;
 24. VII/M-172 – Relacja Jaśkiewicza Sergiusza;
 25. VII/M-186 – Relacja Brzosko-Mędryk Danuta;
 26. VII/M-205 – Relacja Szlisermanna Zygmunta;
 27. VII/M-212 – Relacja Bieleckiej-Szczepańskiej Marii;
 28. VII/M-265 – Relacja Pawłowskiego Antoniego;
 29. VII/M-276 – Relacja Giebułtowicza Józefa;
 30. VII/M-279 – Relacja Dzikiego Andrzeja;
 31. VII/M-350 – Relacja Madej Genowefy;
 32. VII/O-20 – Relacja Gliksztajn – Rapaport Idy;

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM) – SS und Polizeiführer im Distrikt Lublin – Einsatz Reinhardt Hauptabteilung Einsatz Reinhardt [Dowódca SS i Policji w dystrykcie Lublin – Akcja Reinhardt Wydział Główny Akcji Reinhardt]
 

 1. Sygn. II-1 – Wzór protokołu o tajemnicy spisanego przez kierownika oddziału Höflego z osobami zatrudnionymi w akcji likwidowania Żydów 18.07.1942 r.;
 2. Sygn. II-2 – Oddział IVa - wykazy przedmiotów wartościowych i pieniędzy 1942-1943;
 3. Sygn. II-3 – Oddział IVa – wykazy, zapotrzebowania władz i pojedynczych osób na przedmioty z magazynu przy ul. Szopena 1942 r.;
 4. Sygn. II-4 – Rozporządzenia oddziału IVa dotyczące trybu urzędowania, prowadzenia kartoteki centralnej przedmiotów 1942 r.;
 5. Sygn. II-5 – Akta magazynu przy ulicy Szopena zawierające zestawienia przybytku i ubytku. 1942-1943;
 6. Sygn. II-7 – Upoważnienia oddziału IV do wydania przedmiotów z magazynu przy ulicy Szopena 27 1942-1944;
 7. Sygn. II-10 – Magazyn przy ul. Szopena 27-pokwitowania odbiorców za otrzymane przedmioty 1942-1943;
 8. Sygn. II-11 – Magazyn przy ulicy Szopena 27 – kopie rachunków za sprzedane przedmioty, wystawionych przez szefa Policji i SS w Lublinie 1943 r.;
 9. Sygn. II-13 – Książka warty ul. Szopena 27. Magazyny Akcji Reinhardt 1942-1943 r.;


Archiwum Państwowe w Lublinie (APL) – Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów cz. I i II (nr zespołu 126)

Archiwum Państwowe w Lublinie (APL) – Dziennik Urzędowy Okręgu Szefostwa Lublin


Archiwum Państwowe w Lublinie (APL) – Gubernator Dystryktu Lublin

 1. Sygn. 62 – ;

Archiwum Państwowe w Lublinie (APL) – Starostwo Powiatowe w Lublinie 1939 – 1944 (nr zespołu 501)

 1. Sygn. 135 – ;

Archiwum Państwowe w Lublinie (APL) – Rada Żydowska w Lublinie (nr zespołu 891)

 1. Sygn. 1 – Regulamin Rady Żydowskiej i inne;
 2. Sygn. 2 – Zarządzenia Władz – różnej treści; [1939] – 1940 – 1942;
 3. Sygn. 3 – Protokoły plenarnych posiedzeń Rady Żydowskiej w Lublinie od 1 stycznia 1940 r. do 1 listopada 1942 r.);
 4. Sygn. 6 – Sprawozdania wydziałów 1939 – 1942;
 5. Sygn. 7 – Materiały do rocznego sprawozdania Rady Żydowskiej za okres od 1 września 1939 r. do 1 września 1940 r.;
 6. Sygn. 8 – Sprawozdanie z działalności Rady za okres od 1 września 1939 r. do 1 września 1940 r.;
 7. Sygn. 9 – Akta osobiste Dr Marka Altena – prezesa Rady – notatki, koncepty pism, terminarze zajęć itp. – 1941 – 1942;
 8. Sygn. 10 – Zbiór wydanych ogłoszeń T. 1 – 1939 – 1940;
 9. Sygn. 11 – Zbiór wydanych ogłoszeń T. 2 – 1941;
 10. Sygn. 12 – Zbiór wydanych ogłoszeń T. 3 – 1942;
 11. Sygn. 13 – Ogłoszenia dotyczące: m. in. realizacji obowiązku pracy przymusowej, utworzenia getta w Lublinie, sprawie rozesłania sprawozdań z działalności Rady [1939 – 1940], pomocy prawnej itd. – 1940 – 1942;
 12. Sygn. 14 – Sprawy dotyczące organizacji i działalności Drukarni „Praca” – 1940 – 1941;
 13. Sygn. 15 – Wzory różnych blankietów urzędowych;
 14. Sygn. 16 – Wzory pieczęci Rady Żydowskiej – 1942;
 15. Sygn. 17 – Prośby petentów i kopie wydanych zaświadczeń dla różnych osób i pracowników Rady celem przedstawienia władzom niemieckim – 1939 – 1942;
 16. Sygn. 18 – Prośby i zaświadczenia stwierdzające stan majątkowy petentów, wydawane celem przedstawienia władzom – 1940 – 1942;
 17. Sygn. 19 – Uchwała w sprawie trybu przesyłania pism do władz niemieckich – 1941;
 18. Sygn. 20 – Meldunki [zgłoszenia] poszkodowanych i ich rodzin o aresztowaniach, pobiciach, rabunkach i in. ekscesach i zbrodniach funkcjonariuszy władz niemieckich – 1939 – 1942;
 19. Sygn. 21 – Korespondencja w różnych sprawach z innymi Radami Żydowskimi w Generalnej Guberni – 1940 – 1942;
 20. Sygn. 22 – Korespondencja różnych osób z Prezydium Rady w sprawach pracy, warunków sanitarnych w obozie przy ul. Lipowej 7, należności finansowych i in. – 1939 – 1942;
 21. Sygn. 23 – Korespondencja w RGO w Krakowie i agencjami „rządu” GG – 1940;
 22. Sygn. 24 – Korespondencja ze Starostwem Grodzkim, szefem dystryktu lubelskiego i innymi urzędami w sprawach dotyczących: produktów żywnościowych, drzewa opałowego, chodzenia po Krakowskim Przedmieściu, robotników i in. – 1939 – 1942;
 23. Sygn. 25 – Korespondencja z dyrekcją policji [Polizeidirektion] w Lublinie w sprawach dot. dorożek, pobytu Żydów w szpitalu, przepustek i in. – 1941 – 1942;
 24. Sygn. 26 – Korespondencja z policja bezpieczeństwa [Sicherheistpolizei] oraz z dowódcą SS i samoobrony [Der SS- und Selbstschutzführer] w sprawach lokalowych, obozowych i in. – 1940 – 1942;
 25. Sygn. 27 – Korespondencja z Zarządem Miejskim w Lublinie w sprawie przydzielenia środków dezynfekcyjnych, żywnościowych, powiększenia ilości punktów rozdzielczych i in. – 1939 – 1942;
 26. Sygn. 28 – Korespondencja z Ubezpieczalnią Społeczną w Lublinie – 1940 – 1942;
 27. Sygn. 29 – Korespondencja w sprawach szkolnictwa żydowskiego – 1940 – 1941;
 28. Sygn. 30 – Korespondencja w sprawach archiwalnych – 1941;
 29. Sygn. 32 – Kalendarze, broszury, listy osób prywatnych w j. żydowskim (częściowo w j. polskim) – 1942;
 30. Sygn. 33 – Ulotka propagandowa – Bij [...] Żyda;
 31. Sygn. 34 – Skorowidz alfabetyczno – osobowy do dziennika podawczego Prezydium Rady – 1942;
 32. Sygn. 35 – Wydział Pomocy Prawnej – sprawozdania, sprawy finansowe, nieruchomości, interwencje – 1940 – 1942;
 33. Sygn. 36 – Komisja Personalna – wykaz radnych oraz pracowników Rady, numery telefonów Rady, jej wydziałów oraz władz i urzędów niemieckich – 1940 – 1942;
 34. Sygn. 37 – Akta osobowe (życiorysy i wykazy) członków Rady – 1941;
 35. Sygn. 38 – Dr Marek Alten – akta osobowe – [1918] 1939 – 1942;
 36. Sygn. 39 – Sprawy osobowe pracowników Rady – 1940 – 1942;
 37. Sygn. 40 – Arbeitsamt (Judeneinsatstelle) – sprawozdania, wykazy osób zatrudnionych w urzędach i instytucjach, spis Żydów zostających bez pracy i in. – 1939 – 1942;
 38. Sygn. 41 – Wydział Pracy Przymusowej Mężczyzn – sprawozdanie, sprawy finansowe – 1940 – 1942;
 39. Sygn. 42 – Wydział Pracy Przymusowej Kobiet – sprawozdanie, sprawy finansowe – 1940 – 1941;
 40. Sygn. 43 – Wydział Obozu Miejscowego (obóz pracy przy ul. Lipowej 7 w Lublinie) sprawy finansowe, wykazy sprowadzonych i zwolnionych z obozu, zatrudnionych tam rzemieślników i in. – 1939 – 1942;
 41. Sygn. 44 – Obozy żydowskie przy ul. Browarnej 2 i na Rurach Jezuickich w Lublinie – projekt regulaminu, sprawy finansowe, wykaz osób – 1941;
 42. Sygn. 45 – Obóz żydowski w Lublinie – Probostwo 6 – sprawy finansowe – 1941 – 1942;
 43. Sygn. 46 – Wydział Obozów Zamiejscowych – obozy pracy w Bełżcu, Tyszowcach i in. miejscowościach – wyjazdy do tych obozów, zwolnienia z obozów, sprawy organizacyjne i finansowe – 1940 – 1941;
 44. Sygn. 47 – Sprawozdanie z działalności Centralnej Rady Obozowej w Bełżcu sporządzone przez L. Zylberajcha, kierownika Rady – 1940;
 45. Sygn. 48 – Wykaz osób zmarłych w obozach pracy. Zawiadomienia o ich śmierci (głównie Bełżec i okolice) – 1940 – 1942;
 46. Sygn. 49 – Wykaz osób wysłanych na przymusowe roboty do Chełma. Podania o zasiłek dla tych osób – 1940;
 47. Sygn. 50 – Likwidacja Komisji dla Zmiany Pracujących w Obozach Zamiejscowych – sprawozdanie, protokół – 1940;
 48. Sygn. 51 – Korespondencja z obozem koncentracyjnym Neuengamme koło Hamburga – 1941;
 49. Sygn. 52 – Wydział Pocztowy – zarządzenia, sprawozdania, korespondencja z Prezydium Rady – 1940 – 1942;
 50. Sygn. 53 – Sekcja Ekspedycyjna (Sekcja Gońców) sprawozdania, podział pracy, korespondencja – 1940 – 1942;
 51. Sygn. 54 – Komisja Zbierania Metali – wykazy ilościowe ze zbiórki metali złożonych przez rodziny żydowskie w Lublinie (wg ulic) – sprawozdania, nazwiska ofiarodawców;
 52. Sygn. 55 – Wykaz ilościowy ze zbiórki metali złożonych przez ludność żydowską miasta Lublina – dzienne zestawienie statystyczne za okres 5 – 30 VI 1940 r.;
 53. Sygn. 56 – Akcja zbierania futer i wełny; wykazy imienne osób i rodzaj dostarczonej odzieży – 1941;
 54. Sygn. 57 – Akcja zbierania futer i wełny; wykazy imienne osób i rodzaj dostarczonej odzieży – 1941 – 1942;
 55. Sygn. 58 – Sprawozdanie (1939 – 1940), rozliczenia finansowe 1939 – 1942;
 56. Sygn. 59 – Dowody kasowe za maj 1941;
 57. Sygn. 60 – Dowody kasowe za sierpień 1941;
 58. Sygn. 61 – Książka kasowa – dzienne raporty kasowe [2 IV – 30 V 1942];
 59. Sygn. 62 – Książka kasowa – dzienne raporty kasowe [3 VII – 31 VIII 1942];
 60. Sygn. 63 – Książka kasowa – dzienne raporty kasowe [30 X – 6 XI 1942];
 61. Sygn. 64 – Wykaz [raport] kasowy za czas od dnia 26 maja 1940 r. do 3 września 1940 r.;
 62. Sygn. 65 – Wykaz [raport] kasowy za czas 3 IX 1940 r. do 20 XI 1940 r.;
 63. Sygn. 66 – Sprawozdania, projekt budżetu Rady [1 I – 30 VI 1940 r.], spłata należności Bankowi Gospodarstwa Krajowego, regulaminy wpłat szpitalnych i gminnych, wykazy zalegających z opłatą gminną, ściąganie należności – 1939 – 1942;
 64. Sygn. 67 – Komisja Odwoławcza – odwołania od opłat gminnych – 1940 – 1942;
 65. Sygn. 69 – Listy płac radnych i pracowników Rady – 1941 – 1942;
 66. Sygn. 70 – Memoriały do władz, korespondencja z Urzędem Skarbowym i Urzędem Podatkowym – 1940 – 1941;
 67. Sygn. 71 – Jednorazowe opłaty za zorganizowanie i uporządkowanie osiedla Majdan Tatarski – maj i czerwiec 1942 r.
 68. Sygn. 72 – Zbiórka ofiar w gotówce i w naturze – 1939 – 1941;
 69. Sygn. 73 – Pokwitowania, rachunki, uzgodnienia kont, podatki-opłaty, koszty leczenia, korespondencja w sprawach finansowych – 1939 – 1942;
 70. Sygn. 74 – Podania o zapomogę, pożyczkę – 1940 – 1942;
 71. Sygn. 76 – Czynsz z domów należących do Gminy Żydowskiej w Lublinie – [1935] 1939 – 1941;
 72. Sygn. 77 – Wymiar opłaty gminnej – 1940 r.;
 73. Sygn. 78 – Tom I opłaty gminnej za II półrocze 1940 r.;
 74. Sygn. 79 – Tom II opłaty gminnej za II półrocze 1940 r.;
 75. Sygn. 80 – Tom IV opłaty gminnej za III i IV kwartał 1940 r.;
 76. Sygn. 81 – Tom VI opłaty gminnej za II półrocze 1940 r.;
 77. Sygn. 82 – Tom I opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 1 – 500;
 78. Sygn. 83 – Tom II opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 501 – 1000;
 79. Sygn. 84 – Tom III opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 1001 – 1500;
 80. Sygn. 85 – Tom IV opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 1501 – 2000;
 81. Sygn. 86 – Tom V opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 2001 – 2500;
 82. Sygn. 87 – Tom VI opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 2501 – 3000;
 83. Sygn. 88 – Tom VII opłaty gminnej za I półrocze 1941 r. nr 3001 – 3500;
 84. Sygn. 89 – Księga biercza opłaty gminnej 1940 r.;
 85. Sygn. 90 – Księga biercza opłaty gminnej 1940 r.;
 86. Sygn. 91 – Księga biercza opłaty gminnej 1940 r.;
 87. Sygn. 92 – Księga biercza nr 1 – 950;
 88. Sygn. 93 – Księga biercza 951 – 1520;
 89. Sygn. 94 – Księga biercza [opłaty gminnej] – zaległości do I półrocza 1941 r. włącznie;
 90. Sygn. 96 – Księga kontowo – analityczna – 1939 – 1941;
 91. Sygn. 97 – Księga kontowo – analityczna – 1941 – 1942;
 92. Sygn. 98 – Księga kontowo – analityczna – 1942;
 93. Sygn. 99 – Księga kontowo – analityczna – 1942;
 94. Sygn. 100 – Dziennik obrotów – 1940;
 95. Sygn. 101 – Dziennik obrotów – 1941;
 96. Sygn. 102 – Dziennik obrotów – 1942;
 97. Sygn. 103 – Sprawy organizacyjne Wydziału Gospodarczego, wykazy nieruchomości Rady 1940 – 1942;
 98. Sygn. 104 – Sprawy gospodarcze – sprawozdanie z wykonania zaleceń sanitarno – policyjnych w nieruchomościach gminy; zaległości czynszowe – 1940 – 1942;
 99. Sygn. 105 – Inwentarz Gminy [Żydowskiej] –1940 – 1941;
 100. Sygn. 106 – Spis towarów przechowywanych w magazynie Rady Żydowskiej; pokwitowanie na mąkę, którą otrzymano z Bratysławy – 1940;
 101. Sygn. 107 – Sprawa przydziału i rozdziału kart żywnościowych – 1940;
 102. Sygn. 108 – Ograniczenia w dostawie energii elektrycznej – 1941 – 1942;
 103. Sygn. 109 – Podania o posadę administratorów domów żydowskich – 1941;
 104. Sygn. 110 – Korespondencja w sprawach gospodarczych, oferty, informacje – 1939 – 1942;
 105. Sygn. 111 – Wykaz nieruchomości zostających pod Zarządem Powierniczym oraz spis przedsiębiorstw polskich znajdujących się w dzielnicy żydowskiej m. Lublina – 1941;
 106. Sygn. 112 – Zarząd Powierniczy – sprawy związane z płaceniem czynszu, remontem domów itp. – 1941;
 107. Sygn. 113 – Wypisy hipoteczne – 1940 – 1941;
 108. Sygn. 114 – Podania b. właścicieli do Starostwa Grodzkiego – Zarządu Nieruchomości w Lublinie w sprawie uzyskania zasiłku za zajęte nieruchomości przez władze niemieckie [od A do E] – 1940 – 1941;
 109. Sygn. 115 – Podania b. właścicieli do Starostwa Grodzkiego – Zarządu Nieruchomości w Lublinie w sprawie uzyskania zasiłku za zajęte nieruchomości przez władze niemieckie [od F do K] – 1940 – 1941;
 110. Sygn. 116 – Podania b. właścicieli do Starostwa Grodzkiego – Zarządu Nieruchomości w Lublinie w sprawie uzyskania zasiłku za zajęte nieruchomości przez władze niemieckie [od L do Z] – 1940 – 1941;
 111. Sygn. 117 – Korespondencja z Zarządem Powierniczym – 1940 – 1942;
 112. Sygn. 118 – Sprawy mieszkaniowe – obsada personalna wydziału, wykaz najemców, podnajemców i in. – 1940 – 1942;
 113. Sygn. 119 – Kontrola domów żydowskich;
 114. Sygn. 120 – podania dot. przydzielenia i zmiany mieszkania, zażalenia na dokwaterowanie i in. – 1941;
 115. Sygn. 121 – Zamiana mieszkań, przydziały dla Żydów zatrudnionych przez władze i firmy niemieckie, plan getta i in. – 1941;
 116. Sygn. 122 – Rejestr przydziałów (mieszkań) po akcji marcowej – 1941;
 117. Sygn. 125 – Korespondencja z urzędnikami i instytucjami w sprawach lokalowych – 1940 – 1942;
 118. Sygn. 126 – Wydział Budowlany – układanie trwałej nawierzchni na ulicach getta – Majdan Tatarski – 1942;
 119. Sygn. 127 – Sprawy związane z przemysłem, handlem i rzemiosłem – 1940 – 1942;
 120. Sygn. 128 – Wydział Zdrowia, Komisja Sanitarna – sprawy organizacyjne działalność – 1940 – 1942;
 121. Sygn. 129 – Statut szpitala, wykazy personalne szpitala ogólnego i epidemicznego, należności za leczenie [1934] 1940 – 1942;
 122. Sygn. 130 – Stan chorych w szpitalach żydowskich – ogólnym i zakaźnym – VII – X 1942;
 123. Sygn. 131 – „TOZ” – Ośrodek Zdrowia – sprawozdania okresowa – 1940;
 124. Sygn. 132 – Wydział Pomocy Uchodźcom (Komisja Pomocy Uchodźcom i Biednym) - sprawozdania, podział produktów z darów amerykańskich, korespondencja w sprawie uchodźców – 1939 – 1942;
 125. Sygn. 133 – Komisja Pomocy Jeńcom Wojennym i Wysiedleńcom – sprawozdania i korespondencja dot. jeńców wojennych – 1940 – 1941;
 126. Sygn. 135 – Żydowski Komitet Pomocy – sprawozdanie, zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe – 1940 – 1941;
 127. Sygn. 136 – Wydział Opieki nad Dziećmi „Centos” – sprawy organizacyjne, wyżywieniowe, odzieżowe i finansowe – 1940 – 1941;
 128. Sygn. 137 – Ochrona Sierot i Starców (Żydowski Dom Sierot i Starców) – sprawozdania oraz korespondencja z Prezydium Rady w sprawach bytowych – 1940 – 1942;
 129. Sygn. 138 – Komisja Macowa – korespondencja, lista osób uprawnionych do nabycia macy bezpłatnie lub po cenach ustalonych – 1940 – 1941;
 130. Sygn. 139 – Specyfikacje na wydaną mąkę – 1941 – 1942;
 131. Sygn. 140 – Skorowidz korzystających z opieki społecznej Gminy Żydowskiej w Lublinie – 1941;
 132. Sygn. 141 – Żydowski Komitet Opiekuńczy – Lublin Miasto Pomoc Biednym Miejscowym – sprawozdanie z działalności (1940 – 1941), zwalczanie żebractwa, sprawy finansowe – 1940 – 1942;
 133. Sygn. 142 – Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski – korespondencja z Prezydium Rady w różnych sprawach – 1940 – 1942;
 134. Sygn. 143 – Komisja Samopomocy Pracowników Gminy Żydowskiej w Lublinie – regulamin wewnętrzny i protokół walnego zebrania członków, zapotrzebowania na artykuły żywnościowe dla instytucji Rady Żydowskiej i in. – 1940 – 1942;
 135. Sygn. 144 – Komisja Samopomocy Pracowników Gminy Żydowskiej – postanowienia Sądu Koleżeńskiego – 1941;
 136. Sygn. 145 – Samopomoc Robotników Żydowskich zatrudnionych u władz niemieckich – regulamin, korespondencja z Radą w różnych sprawach – 1940 – 1941;
 137. Sygn. 146 – Żydowska Kuchnia Społeczna – zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe, sprawy finansowe, działalność – 1940 – 1942;
 138. Sygn. 147 – Berater beim Chef des Distrikts Lublin – korespondencja: osobista, z żydowskimi komitetami opiekuńczymi w dystrykcie, starostwem i władzami dystryktu w Lublinie oraz Prezydium Żydowskiej Samopomocy w Krakowie. Interwencje, rozdział mleka skondensowanego – 1940 – 1942;
 139. Sygn. 148 – Reorganizacja i działalność Wydziału Rejestracyjno – Informacyjnego Meldunkowo – Informacyjnego – 1941;
 140. Sygn. 149 – Liczba ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim;
 141. Sygn. 150 – Spis ludności żydowskiej m. Lublina – 1941;
 142. Sygn. 151 – Wykazy Żydów zamieszkałych w poszczególnych domach w Lublinie w czerwcu 1940 r.;
 143. Sygn. 152 – Wykazy osób zameldowanych i wymeldowanych, sprawozdanie wydziału za rok 1940 – 1940 – 1941;
 144. Sygn. 153 – Sprawozdanie z akcji „dobrowolnego” przesiedlenia się ludności żydowskiej, wykazy osób wysiedlonych z Lublina do: Bełżyc, Chodla, Lubartowa, Rejowca i Siedliszcza – 1941;
 145. Sygn. 154 – Przepustki nocne dla członków Rady i jej urzędników – 1941;
 146. Sygn. 155 – Sprawdzanie dowodów osobistych mieszkańców getta lubelskiego – dane statystyczne – 1942;
 147. Sygn. 156 – Rejestracja Żydów – 1942;
 148. Sygn. 157 – Stan ilościowy Żydów zamieszkałych w getcie Majdan Tatarski, wykaz domów – 1942;
 149. Sygn. 158 – Spis osób zamieszkałych w getcie Majdan Tatarski – data i miejsce urodzenia (od 1 do 4270) – 1942;
 150. Sygn. 159 – J-Ausweis – podania i wykazy – 1941 – 1942;
 151. Sygn. 160 – Wydział Meldunkowo – Informacyjny – korespondencja w sprawie poszukiwania różnych osób – 1939 – 1942;
 152. Sygn. 161 – Wydział Meldunkowo – Informacyjny – informacje dotyczące płatników i dłużników dla urzędów i instytucji – 1940 – 1942;
 153. Sygn. 162 – Dowody osobiste, karty meldunkowe, fotografie;
 154. Sygn. 163 – Skorowidz Wydziału Meldunkowo – Informacyjnego t. II – M – Z;
 155. Sygn. 164 – Skorowidz posiadających J-Ausweis;
 156. Sygn. 165 – Wydział Emigracyjny – sprawy organizacyjne i finansowe, sprawozdania z działalności – 1940 – 1941;
 157. Sygn. 166 – Liste der aus Stettin und dem Regierung – Bezirk Stettin in den Distrikt Lublin des GG ewakuierten und verstorben Juden [Lista Żydów wysiedlonych ze Szczecina do dystryktu lubelskiego] – 1940 – 1942;
 158. Sygn. 167 – Żydzi wysiedleni ze Szczecina – wykazy zmarłych – 1940 – 1942;
 159. Sygn. 168 – Spis Żydów przybyłych na Lubelszczyznę z Wiednia i innych miejscowości – 1940 – 1941;
 160. Sygn. 169 – Korespondencja w sprawie wysiedlonych Żydów z m. Słupcy pow. Konin do Izbicy nad Wieprzem – 1941;
 161. Sygn. 170 – Korespondencja Wydziału Emigracyjnego z Radą w sprawach emigracyjnych, lokalowych i finansowych – 1940 – 1941;
 162. Sygn. 171 – Korespondencja z zagranicznymi radami i instytucjami żydowskimi [1938] 1939 – 1942;
 163. Sygn. 172 – Sprawozdanie Wydziału Stanu Cywilnego z 1940 r., wykazy zmarłych, karty zgonów, ruch ludności żydowskiej w latach 1842 – 1942 i in. – 1940 – 1942;
 164. Sygn. 173 – Zeznania o znalezionych przedmiotach przy zmarłych – 1941 – 1942;
 165. Sygn. 174 – Wykaz ksiąg stanu cywilnego Rady Żydowskiej w Lublinie – 1941 – 1942;
 166. Sygn. 175 – Sprawa pokrycia kosztów transportu do Berlina akt stanu cywilnego przez firmę Schenker – 1941;
 167. Sygn. 176 – Metryki urodzenia, zestawienie sporządzonych metryk urodzenia i ślubów oraz inne luźne notatki – 1942;
 168. Sygn. 177 – Wydział Stanu Cywilnego – rozbudowa cmentarza przy ul. Unickiej, plan nowej jego części, wykaz nazwisk osób, które otrzymały zezwolenie wstępu na cmentarz – 1940 – 1941;
 169. Sygn. 178 – Korespondencja w sprawach wyciągów metrykalnych – 1940 – 1942;
 170. Sygn. 179 – Korespondencja w sprawie zmarłych Żydów – 1940 – 1941;
 171. Sygn. 180 – Dom modlitwy – zamknięcie – 1940;
 172. Sygn. 181 – Służba Porządkowa – dyżury – 1940 – 1942;
 173. Sygn. 182 – Meldunki o zajściach, sprawozdania z działalności, wykazy opornych płatników podatku gminnego – 1941 – 1942;
 174. Sygn. 183 – Wykazy: 1. członków Rady Żydowskiej; 2. urzędników, pracowników Gminy; 3. członków wydziałów; 4. członków Komisji – 1940 – 1942;


Archiwum Państwowe w Lublinie (APL) – Urząd Okręgu Lublin [1920] 1939 – 1944 (nr zespołu 498)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sygn. 262 – ;
 2. Sygn. 270 – ;
 3. Sygn. 271 – ;

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH) – American Joint Distribution Committee 1939 – 1941 (nr zespołu 210)
 

 1. Sygn. 455 – Sprawozdania z sytuacji w Lublinie /uchodźcy, szpital/; wykazy mieszkańców (26 XII – 30 XII 1939);
 2. Sygn. 456 – Korespondencja Rady Żydowskiej w Lublinie z instytucjami żydowskimi i prywatnymi korespondentami. Sprawozdania dotyczące uchodźców (5 I – 31 III 1940);

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH) – Żydowska Samopomoc Społeczna (nr zespołu 211)
 

 1. Sygn. 22 – Wykaz subwencji przyznawanych przez Prezydium ŻSS poszczególnym placówkom terenowym ŻSS (II 1941 – V 1941);
 2. Sygn. 23 – Wykaz subwencji przyznawane przez Prezydium ŻSS poszczególnym placówkom terenowy ŻSS (VI 1941 – VII 1941);
 3. Sygn. 24 – Wykaz subwencji przyznawane przez Prezydium ŻSS poszczególnym placówkom terenowy ŻSS (VIII 1941 – XI 1941);
 4. Sygn. 25 - Wykaz subwencji przyznawane przez Prezydium ŻSS poszczególnym placówkom terenowy ŻSS (I 1942 – VI 1942);
 5. Sygn. 132 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (2 XI 1940 – 31 XII 1940);
 6. Sygn. 133 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (2 I 1941 – 21 II 1941);
 7. Sygn. 134 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (2 III 1941 – 17 IV 1941);
 8. Sygn. 135 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (18 IV 1941 – 28 V 1941);
 9. Sygn. 136 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (2 VI 1941 – 30 VI 1941);
 10. Sygn. 137 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (5 VII 1941 – 30 VII 1941);
 11. Sygn. 138 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (1 VIII 1941 – 25 IX 1941);
 12. Sygn. 139 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (2 X 1941 – 31 X 1941);
 13. Sygn. 140 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (6 XI 1941 – 29 XII 1941);
 14. Sygn. 141 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (2 I 1942 – 2 III 1942);
 15. Sygn. 142 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (9 III 1942 – 30 III 1942);
 16. Sygn. 143 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Doradcą przy Szefie Dystryktu Lubelskiego Markiem Altenem (1 IV 1942 – 9 XI 1942);
 17. Sygn. 193 – Aneks – Lublin. ŻSS Doradca przy Szefie Dystryktu Lublin. Akta organizacyjne. Korespondencja. Zał. – wykazy imienne przesiedleńców z Krakowa, pracowników delegatur ŻSS; zestawienie liczby ludności w różnych miejscowościach Lubelszczyzny, stan opieki lekarskiej; zestawienie wyników kwestionariusza z kwietnia 1941 r. w dystrykcie lubelskim nt. potrzeb i działalności opieki społecznej (spis miejscowości, liczba ludności żydowskiej, liczba podopiecznych, liczba lekarzy, kuchni itd.) – 1940 – 1942;
 18. Sygn. 644 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Radą Żydowską w Lublinie (4 VI 1940 – 21 II 1941);
 19. Sygn. 645 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Radą Żydowską w Lublinie (1 III 1941 – 26 XI 1941);
 20. Sygn. 646 – Korespondencja Prezydium ŻSS w sprawie powołania Komitetu Powiatowego ŻSS w Lublinie (17 IX 1940 – 23 XII 1940);
 21. Sygn. 647 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (7 I 1941 – 31 I 1941);
 22. Sygn. 648 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (1 II 1941 – 29 II 1941);
 23. Sygn. 649 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (1 III 1941 – 31 III 1941);
 24. Sygn. 650 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (2 IV 1941 – 2 V 1941);
 25. Sygn. 651 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (5 V 1941 – 30 VII 1941);
 26. Sygn. 652 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (1 VIII 1941 – 26 VIII 1941);
 27. Sygn. 653 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (2 IX 1941 – 23 XII 1941);
 28. Sygn. 654 – Korespondencja Prezydium ŻSS z Komitetem Powiatowym ŻSS w Lublinie (2 I 1942 – 5 XI 1942);

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH) – Lublin (nr zespołu 253)
 

 1. Sygn. 1 – Lublin. Szef dystryktu lubelskiego (Der Chef des Distrikts Lublin). Zarządzenie w sprawie nowych dokumentów tożsamości dla ludności żydowskiej (2.10.1940);
 2. Sygn. 2 – Zarząd Powierniczy na dystrykt lubelski GG (Treuhandverwaltung). Kartoteka skonfiskowanych nieruchomości ludności żydowskiej – 1940 – 1944;
 3. Sygn. 3 – Obóz na Lipowej 7. Kartoteka jeńców wojennych z 1939 r. (Żydów) – 1939 – 1941;
 4. Sygn. 4 – Obóz na Lipowej 7. Listy z 29.01.1940 i 12.01.1941 jeńca Jakuba (Jakowa) Szelubskiego (nr 13004) do ojca (Tewel Szelubski, Lida, ul. Suwalska (Sowiecka) 100);
 5. Sygn. 5 – SS. Pieniądz zamienny dla więźniów obozu – bon o wartości 1 złoty – 1943;
 6. Sygn. 6 – Zarząd Miejski w Lublinie. Wydział Opieki i Zdrowia. Kartoteka zmarłych Żydów (listopad – grudzień 1941 r.);
 7. Sygn. 7 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Umowa w sprawie spłaty długu Lejb Tulerowi, właścicielowi piekarni – 1939;
 8. Sygn. 8 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Korespondencja. Indeks osób – 1940 – 1942.
 9. Sygn. 9 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Wydział Mieszkaniowy. Korespondencja. Indeks osób – 1940 – 1942;
 10. Sygn. 10 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Wezwanie do przybycia dla Henocha Friedenzona (22.02.1941 r.);
 11. Sygn. 11 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Poświadczenie dokumentu lekarskiego wystawionego przez dr. med. Władysława Henryka Melanowskiego z Warszawy, Aronowi Boruchowi Aronsohnowi (20.10.1940 r.);
 12. Sygn. 12 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Różne zaświadczenia personalne. Indeks osób – 1939 – 1941;
 13. Sygn. 13 – Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (Rada Żydowska). Rachunki – 1940;
 14. Sygn. 14 – Lublin – Getto. Dokumenty prywatne. Legitymacja pracy (Arbeitsausweis) Perli Siegfried (ur. 1896) – Lublin ul. Szewska 1 – 1942;
 15. Sygn 15 – Lublin – Getto. Dokumenty prywatne. Legitymacja pracy (Meldekarte) Chila Szajngartena (ur. 1904) – Majdan Tatarski, Majdanek 30 – 1942;
 16. Sygn. 16 – Lublin – Getto. Dokumenty prywatne. Dowód pracy (Arbeitsnachweis) Symchy Turkieltauba;
 17. Sygn. 17 – Lublin. Odpisy dokumentów. Wykaz imienny Żydów (169 osób) zmarłych w 1940 r. w różnych miejscowościach, głównie na terenie Lubelszczyzny. Odpisy dokumentów niemieckich dotyczących spraw żydowskich na Lubelszczyźnie;
 18. Sygn. 18 – Lublin. Dokumenty prywatne. Fajga Fajnzylber (Pajczer) – dowód osobisty (nr 21017) – 1940;
 19. Sygn. 19 – Lublin – Getto. Dokumenty prywatne. NN (Nina?). List do NN o przygotowaniach do akcji likwidacyjnej w getcie lubelskim – 1942;
 20. Sygn. 20 – Lublin – Getto. Dokumenty prywatne. Dwie recepty (25.03.1941 i 12.04.1941) wystawione przez aptekę W. Zielińskiego (ul. Kalinowszczyzna 44) dla Szajngartena i NN na podstawie recept lekarskich: dr. Tenenbauma i Sobotki;
 21. Sygn. 21 – Lublin – Getto. Dokumenty prywatne. Szyfra Hirsz – potwierdzenie wymeldowania dn. 6.02.1941 r. z lokalu przy ul. Wspólnej 10 m. 5;
 22. Sygn. 22 – Lublin – Getto. Rada Żydowska. Wydział Rejestracyjny. Skorowidz alfabetyczny mieszkańców Lublina;


Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH) – relacje i pamiętniki (nr zespołu 301)

 1. Sygn. 6 – Relacja Cukierman Doby;
 2. Sygn. 42 – Relacja Szek Ewy;
 3. Sygn. 271 – Reacja Halbersztadt Hasady;
 4. Sygn. 801 – Relacja Kopelmana Bolesława;
 5. Sygn. 1290 – Relacja Goldwaga Henryka;
 6. Sygn. 1291 – Relacja Bach Anny;
 7. Sygn. 1295 – Relacja Mandelbauma Franciszka;
 8. Sygn. 1299 – Relacja Feldmana Hersza;
 9. Sygn. 1478 – Relacja Linde Leopolda;
 10. Sygn. 1815 – Relacja Bryfman Ety;
 11. Sygn. 1816 – Relacja Kerżner Estery;
 12. Sygn. 2784 – Relacja Gartenkrauta Rachmila;
 13. Sygn. 2808 – Relacja Fiszera Romana;
 14. Sygn. 6260 – Relacja Wieniarza Ignacego;


Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH) – Archiwum Ringelbluma
 

 1. ARG I 24 (Ring. I/262) – Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje nt. sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie marzec – kwiecień 1942 r. (3.04.1942 r.);
 2. ARG I 27 (Ring. I/469) – Biuletyn „Oneg Szabat”. Raport o zagładzie Żydów na ziemiach polskich pt. „Drugi etap”;
 3. ARG I 38 (Ring. I/1220/39) – Biuletyn „Oneg Szabat” zawierający informacje nt. sytuacji Żydów w różnych miejscowościach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w marcu 1942 r. (12.04.1942 r.) – fragment;
 4. ARG I 849 (Ring. I/948) – NN. Relacja pt. „Lublin”. Akcja likwidacyjna w getcie lubelskim w II poł. marca 1942 r.;
 5. ARG I 856 (Ring. I/552/4) – NN. (Daniel) (Lublin), List z 29.03.1942 r. do siostry (Warszawa-getto). Przebieg akcji likwidacyjnej w lubelskim getcie;
 6. ARG I 1292 (Ring. I/702) – „Gazeta Żydowska”;
 7. ARG II 103 (Ring. II/269/4) – B. [Bolesław] Norski – Nożyca (Lublin, Obóz SS, ul. Lipowa 7), List z 13.12.1942 r. do [Pawła] Wassermana, kierownika Wydziału Ewidencji Ludności Żydowskiej RŻ w Warszawie (ul. Franciszkańska 30). Prośba o obiecane pieniądze i o przekazanie listu (zał. na tej samej karcie) Abusia Nisenbauma (Lublin, Obóz SS, ul. Lipowa 7) do Szmula Ejlmana (ul. Majzelsa 10);
 8. ARG II 342 (Ring. II/223/4) – Symcha Guterman (Firlej), List z [23.10.1942 r. – d. st. Lublin] do siostry Frani (Warszawa, ul. Gęsia 30 m. 2);
 9. ARG II 351 (Ring. II/305) – NN. Relacja pt. „Lublin”. Losy ludności żydowskiej od wkroczenia Niemców (23.09.1939 r.) do akcji likwidacyjnej (obozy pracy przymusowej Bełżec, Tyszowce, przesiedlenia na prowincję, obozy na ul. Browarnej i ul. Lipowej 7, rewizje, aresztowania, egzekucje, głód, „akcja futrzana”, epidemie tyfusu, opis akcji likwidacyjnych w 3.04.1942 r., przesiedlenia do getta na Majdanie Tatarskim;
 10. ARG II 353 (Ring. II/307) – NN. Relacja o ucieczce z getta w Majdanie Tatarskim pod Lublinem. Autor z żoną i trzema synami uniknął podczas akcji likwidacyjnej w Majdanie Tatarskim (7.11.1942 r., opis likwidacji getta) wywiezienia do obozu zagłady, po licznych przejściach przedostaje się do getta warszawskiego;
 11. ARG II 377 (Ring. II/273/5) – Abram Borowski (Lublin, ul. Lipowa 7 [obóz pracy], List z 25.10.1942 r. do brata D. Borowskiego (Warszawa – getto, OBW, ul. Gęsia 30);
 12. ARG II 393 (Ring. II/348) – [Icchak Kacenelson], Poemat pt. „Wey dir...” [„Vey dir...”, „Biada tobie...”];

 

Archiwum Historii Mówionej Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN"
 

 1. Relacja Bendika Lubomira;
 2. Relacja Boguckiego Józefa;
 3. Relacja Boliboka Kazimierza;
 4. Relacja Bronisza Kazimierza;
 5. Relacja Brzozowskiej Józefy;
 6. Relacja Budynkiewicza Tadeusza Wacława;
 7. Relacja Chamerskiej Haliny;
 8. Relacja Drozd Albiny;
 9. Relacja Flumenkera Jochewedi;
 10. Relacja Gewerc-Gottlieb Ireny;
 11. Relacja Kamińskiego Kazimierza;
 12. Relacja Kurzątkowskiego Mieczysława;
 13. Relacja Łazowskiej Wandy;
 14. Relacja Majczakowej Wiesławy;
 15. Relacja Markiewicza Ziemowita;
 16. Relacja N. N.;
 17. Relacja Ossowskiego Jacka;
 18. Relacja Pazura Bogdana Stanisława;
 19. Relacja Perlińskiej-Schnejder Lidii;
 20. Relacja Pietraszewskiej Marii;
 21. Relacja Podbielskiego Kazimierza;
 22. Relacja Przesmyckiego Stefana;
 23. Relacja Sadurskiego Józefa;
 24. Relacja S. R.;
 25. Relacja Soczewińskiego Edwarda;
 26. Relacja Stochlińskiej Marii (z domu Bączek);
 27. Relacja Sulaka Adama;
 28. Relacja Szacmajera Andrzeja;
 29. Relacja W. G. S.;
 30. Relacja Więcha Jerzego;
 31. Relacja Winograd Reginy;
 32. Relacja Wróblewskiego Mieczysława;
 33. Relacja Zalewskiej Wandy;
 34. Relacja Zięby Henryka;

 

Źródła drukowane i wspomnieniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Listy o Zagładzie, Warszawa 1997, oprac. R. Sakowska, t. I.
 2. Artykuł „Zwalczajmy szantaż” na łamach konspiracyjnego „Wolność-organ PPS” (WRN) potępiający szantażystów i obojętność wobec Żydów oraz wzywający do pomocy ukrywającym się (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [176].
 3. Behrendt-Rosenfeld E., Luckner G., Lebenszeichen aus Piaski. Briefe Deportierter aus dem Distrikt Lublin 1940-1943, München 1970.
 4. Bialowitz P., Bunt w Sobiborze, Warszawa 2008.
 5. Blatt T. T., Ucieczka z Sobiboru, Warszawa 2010.
 6. Bombe L. A., Moja cieczka z Treblinki, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi Pamięci Gmin Żydowskich, Lublin 2009.
 7. Cukierman D., A Guardian Angel. Memories of Lublin, East Bwntleight 1997.
 8. Deklaracja 12 państw sprzymierzonych w sprawie odpowiedzialności za zagładę Żydów, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [171].
 9. Dekret PKWN o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [194].
 10. Depesza nr 354 Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej gen. bryg. Stefana Roweckiego „Kaliny” do Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego „Strażnicy”, o antysemickich nastrojach panujących wśród społeczeństwa polskiego, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [165].
 11. Dobrowolski W., Pięć lat na muszce. (Wspomnienia więźnia Majdanka), Lublin 1994.
 12. Documents from Lublin Ghetto. Judenrat without direction, red. N. Blumental, Yad Vashem-Jerusalem 1967.
 13. Masowe egzekucje Żydów 3 listopada 1943 roku. Majdanek, Poniatowa, Trawniki, red. E. Dziadosz, Lublin 1988.
 14. Erlichman-Bank S., Listy z piekła, Białystok 1992;
 15. Eisenbach A., Raport Jana Karskiego o sytuacji Żydów na okupowanych ziemiach polskich na początku 1940 r., [w:] „Dzieje Najnowsze”, t. XXI, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989.
 16. Emanuel Ringelblum, „Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej” (fragmenty), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [182].
 17. Erlichman-Bank S., Listy z piekła, Białystok 1992;
 18. Gerstein K., Raport, [w:] Kwartalnik historyczny Karta, nr 65, 2010.
 19. Glazar R., Przeżyć Treblinkę, [w:] „Kwartalnik Historyczny Karta”, nr 59, 2009.
 20. Glazar R., Stacja Treblinka, Warszawa 2011.
 21. Informacje o zagładzie Żydów na ziemiach polskich w „Biuletynie Informacyjnym”, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [106] – fragment dotyczący Lubelszczyzny.
 22. Jesteśmy świadkami. Wspomnienia byłych więźniów Majdanka, red. Cz. Rajca, E. Rosiak, A. Wiśniewska, Lublin 1969.
 23. Kiełboń J., Balawejder E., Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947. Wybór dokumentów, Lublin 2004.
 24. Księga Pamięci Żydowskiego Lublina, red. A. Kopciowski, Lublin 2011.
 25. Kwiatkowski J., 485 dni na Majdanku, Lublin 1966.
 26. Lichtman A. (Holon), Bunt włodawskich Żydów w Sobiborze, [w:] Tam był kiedyś mój dom... Księgi Pamięci Gmin Żydowskich, Lublin 2009.
 27. Listy Delegatury ŻSS w Kazimierzu Dolnym do centrali Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie z prośbą o pomoc (fragmenty), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [77].
 28. List Bundu w Polsce do Rządu Polskiego w Londynie w sprawie zagłady ludności żydowskiej w Polsce i potrzeby zastosowania przez rządy państw sprzymierzonych polityki odwetu wobec obywateli niemieckich, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [107].
 29. List niezidentyfikowanego Daniela do siostry w getcie warszawskim o akcji likwidacyjnej w Lublinie, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [103].
 30. List Heinricha Himmlera do Odilo Globocnika, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [133].
 31. List Odilo Globocnika do Heinricha Himmlera w sprawie odznaczenia żołnierzy biorących udział w Akcji Reinhardt na terenie Generalnego Gubernatorstwa, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [132].
 32. List Pesacha Goldbauma do brata Josefa Goldbauma w getcie warszawskim o przesiedleniu Żydów z Kazimierza Dolnego do Opola, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [104].
 33. Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, red. M. Grudzińska, Lublin 2011;
 34. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (fragmenty), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [193].
 35. Masowe egzekucje Żydów 3 listopada 1943 roku. Majdanek, Poniatowa, Trawniki. Wspomnienia, wybór i opracowanie Edward Dziadosz, Lublin 1988.
 36. Notatka Fritza Reutera, referenta ds. przesiedleń urzędu gubernatora dystryktu lubelskiego z rozmowy z późniejszym szefem sztabu Akcji Reinhardt Hermannem Höfle nt. konieczności przeprowadzania selekcji przywożonych z zachodu Żydów do getta tranzytowego w Piaskach na Lubelszczyźnie, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [102].
 37. Odezwa „Protest!” konspiracyjnego Frontu Odrodzenia Polski pióra Zofii Kossak-Szczuckiej, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [167].
 38. Okupacja i ruch oporu w Dziennikach Hansa Franka 1939 - 1945, t. 1, Warszawa 1970.
 39. Oświadczenie protestacyjne Kierownictwa Walki Cywilnej w sprawie masowego mordu dokonywanego przez Niemców na Żydach, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [169].
 40. Pismo Tymczasowego Prezydium Rady Pomocy Żydom do Pełnomocnika Rządu na Kraj dotyczące celów, struktury i dezyderatów Rady Pomocy Żydom (fragmenty), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [172].
 41. Polska Partia Robotnicza wzywa Żydów do oporu, a Polaków do solidarności z nimi – artykuł z prasy konspiracyjnej (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [166].
 42. Protokół konferencji w Wannsee, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [80].
 43. Protokół posiedzenia rządu Generalnego Gubernatorstwa w sprawie polityki wobec Żydów i planów ich całkowitej eksterminacji (fragmenty), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [79].
 44. Przemówienie Hansa Franka, wygłoszone na posiedzeniu kierowników wydziałów rządu GG, o planie przesiedlenia Żydów europejskich na Madagaskar (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [41].
 45. Przemówienie Heinricha Himmlera do Gruppenführerów SS (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [131].
 46. Raport Jana Karskiego (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [164].
 47. Raport Komendy Okręgu do Komendy Głównej AK o sytuacji politycznej. Załącznik dotyczący obozu zagłady w Bełżcu, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [105].
 48. Raport Kurta Gersteina, „Karta”, nr 65, 2010
 49. Reder R., Bełżec, Kraków 1999.
 50. Relacja Aizyka Rottenberga z Włodawy o zbrojnym buncie więźniów i ucieczce z obozu zagłady w Sobiborze, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [160].
 51. Relacja Jakuba Rabinowicza, zbiega z obozu zagłady w Treblince, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [127].
 52. Relacja Jankiela Wiernika o zbrojnym buncie więźniów i ucieczce z obozu zagłady w Treblince, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [159].
 53. Relacja Ludwiki Fiszerowej, uciekinierki z masowego grobu, o likwidacji obozu w Poniatowej na Lubelszczyźnie w ramach Operacji Erntefest (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [136].
 54. Rozkaz Heinricha Himmlera do wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Friedricha Wilhelma Krügera ustalający ostateczny termin zakończenia wysiedlenia ludności żydowskiej z Generalnego Gubernatorstwa, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [110].
 55. Rozkaz Hermanna Göringa do szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha, nakazujący mu opracowanie generalnego planu „rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie”, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [78].
 56. Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka o ustanowieniu Rad Żydowskich, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [39].
 57. Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka w sprawie ustanowienia przymusu pracy dla ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [5].
 58. Skoraczyński Cz., Żywe numery, Kraków 1984.
 59. Sprawa żydowska” – fragment sprawozdania Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu RP na Kraj, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [178].
 60. Sobibór, red. M. Bem, Warszawa 2010.
 61. Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, red. A. Dąbrowska, Lublin 2008.
 62. Tec N., Suche łzy, Warszawa 2005.
 63. Telefonogram nadany przez starostwo do burmistrza Białej Podlaskiej o wysiedleniu Żydów z miasta, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [124].
 64. Telefonogram Reinharda Heydricha do dowódców grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa i służb bezpieczeństwa omawiający kolejne etapy i metody „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” na okupowanych ziemiach polskich (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [31].
 65. Telegram prezydenta RP Władysława Raczkiewicza do papieża Piusa XII z prośbą o potępienie terroru wobec Żydów i Polaków, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [173].
 66. Tymczasowe sprawozdanie końcowe kasy Akcji Reinhardt na dzień 15 grudnia 1943 roku (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [134].
 67. Warszawa-getto – Memoriał Rady Żydowskiej dotyczący obozów pracy zorganizowanych na Lubelszczyźnie jesienią 1940 roku dla ludności żydowskiej (fragment), [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [52].
 68. Willenberg S., Bunt w Treblince, Warszawa 2004.
 69. Zarządzenie szefa Zarządu Cywilnego w sprawie znakowania wszystkich przedsiębiorstw należących do Żydów, [w:] Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, red. A. Skibińska, R. Szuchta, Warszawa 2010 [30].

 

Opracowania i artykułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. 3 – 4 listopada. Erntefest. Zapomniany epizod Zagłady, red. W. Lenarczyk, D. Libionka, Lublin 2009.
 2. Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
 3. Bem M., Sobibór niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943, Włodawa/Sobibór 2011;
 4. Berenstein T., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w dystrykcie lubelskim, „Biuletyn ŻIH”, 1957, nr 24.
 5. Czerwiakowska E., Głos z otchłani, „Kwartalnik Historyczny Karta”, 2009, nr 59.
 6. Czerwiakowska E., Szpieg Pana Boga, „Kwartalnik Historyczny Karta”, 2010, nr 65.
 7. Dziadosz E., Marszałek J., Więzienia i obozy w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944, „Zeszyty Majdanka”, 1969, t. III.
 8. Eisenbach A., Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
 9. Friedländer S., Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 2010;
 10. Hoffman Z., Treblinka, Sobibór, Bełżec, Chełmno nad Nerem, „Zeszyty Majdanka”, 1975, t. VIII.
 11. Kola A., Hitlerowski obóz zagłady w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych. Badania 1997-1999, Warszawa-Waszyngton 2000.
 12. Kranz T., Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009.
 13. Kranz T., Egzekucja Żydów na Majdanku 3 listopada 1943 r. w świetle wyroku w procesie w Düsseldorfie, „Zeszyty Majdanka”, 1998, t. XIX.
 14. Kranz T., Eksterminacja Żydów na Majdanku i rola obozu w realizacji „Akcji Reinhardt”, „Zeszyty Majdanka”, 2003, t. XXII.
 15. Kranz T., Kuwałek R., Siwek-Ciupak B., Odszyfrowane radiotelegramy ze stanami dziennymi obozu koncentracyjnego na Majdanku (styczeń 1942-styczeń 1943), „Zeszyty Majdanka”, 2008, t. XXIV.
 16. Kranz T., Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007.
 17. Krugłow A., Deportacja ludności żydowskiej z dystryktu Galicja do obozu zagłady w Bełżcu w 1942 r., „Biuletyn ŻIH”, 1989, nr 3.
 18. Kryl M., Deportacje więźniów terezinskiego getta do obozu koncentracyjnego na Majdanku w 1942 roku, „Zeszyty Majdanka”, 1983, t. XI.
 19. Kuwałek R., Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie-początek zagłady lubelskiego getta, „Gazeta Wyborcza”, bezpłatny dodatek, 11. 12. 2007.
 20. Kuwałek R., Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
 21. Kuwałek R., Obóz zagłady w Sobiborze w historiografii polskiej i obcej, „Zeszyty Majdanka”, 2001, t. XXI.
 22. Kuwałek R., Zbrodnie w lesie krępieckim w świetle zeznań świadków, „Zeszyty Majdanka”, 2001, t. XXI.
 23. Kuwałek R., Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 2003, t. XXII.
 24. Libionak D., Śmierć w samotności, „Tygodnik powszechny”, nr 32, 5.08.2012.
 25. Majdanek 1941-1944, red. T. Mencel, Lublin 1991.
 26. Mańkowski Z., Obozy zagłady na terenie dystryktu lubelskiego, ich system i funkcje, „Zeszyty Majdanka”, 1996, t. XVII.
 27. Maranda M., Nazistowskie obozy zagłady-opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002.
 28. Marszałek J., Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1987.
 29. Marszałek J., Rozpoznanie obozów śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince przez wywiad Armii Krajowej i Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu”, 1993, t. 35.
 30. Marszałek J., System obozów śmierci w generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942-1943), „Zeszyty Majdanka”, 1996, t. XVII.
 31. Marszałek J., Żydzi warszawscy w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1940-1944, [w:] „Żydzi w Lublinie”, red. T. Radzik, 1995, t. I.
 32. Olesiuk D., Kokowicz K., Kranz T., Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą… Pomnik ku czci ofiar Majdanka, Lublin 2009.
 33. Radzik T., Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
 34. Rajca Cz., Informacje o ściganiu więźniów Majdanka zamieszczane w nadzwyczajnych zarządzeniach komendantury żandarmerii w dystrykcie lubelskim w drugiej połowie 1942 r., „Zeszyty Majdanka”, 1975, t. VIII.
 35. Sandkühler T., Rozpoczęcie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie dystryktu galicyjskiego w latach 1941-1942, „Zeszyty Majdanka”, 1998, t. XIX.
 36. Schwindt B., Dzieci żydowskie w obozie koncentracyjnym na Majdanku w 1943 r., „Zeszyty Majdanka”, 2003, t. XXII.
 37. Sereny G., W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002.
 38. Tarkowski K. A., Transport Żydów z getta warszawskiego z 15 sierpnia 1942, „Zeszyty Majdanka”, 2001, t. XXI.
 39. Tomczyk J., Rada Żydowska w Lublinie 1939-1942 – organizacja, działalność i pozostałość aktowa, [w:] Żydzi w Lublinie, red. T. Radzik, t. I, Lublin 1995.
 40. Toniak A., Korespondencja w sprawie dostawy gazu Cyklon B do obozu na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 1999, t. XX.
 41. Tregenza M., Bełżec – okres eksperymentalny. Listopad 1941 – kwiecień 1942, „Zeszyty Majdanka”, 2001, t. XXI.
 42. Tregenza M., Christian Wirth a pierwsza faza „Akcji Reinhardt”, „Zeszyty Majdanka”, 1992, t. XIV.
 43. Tregenza M., Christian Wirth: Inspekteur der SS-Sonderkommandos „Aktion Reinhardt”, „Zeszyty Majdanka”, 1993, t. XV.
 44. Turski M., Żaden się nie wymknie, żaden nie ocaleje..., „Polityka”, nr 5, 2012.
 45. Wardzyńska M., Formacja Wachmannschaften des SS- und Polizeiführers im Distrikt Lublin, Warszawa 1992.
 46. Żmijewska-Wiśniewska A., Zeznania szefa krematorium Ericha Muhsfeldta na temat byłego obozu koncentracyjnego w Lublinie (Majdanek), „Zeszyty Majdanka”, 1999, t. XX.

 

CzasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 

 1. Berenstein T., Martyrologia, opór i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 21, Warszawa 1975.
 2. Berenstein T., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w dystrykcie lubelskim, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 27, Warszawa 1957.
 3. Berenstien T., Rutkowski A., Żydzi w obozie koncentracyjnym Majdanek (1941-1944), "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 58, Warszawa 1966.
 4. Brustin-Berenstein T., Akta Rady Żydowskiej (Judenratu) w Lublinie, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr XI, Warszawa 1950.
 5. Derecki M., Majdanek. Dokumenty z "epoki pieców", "Kamena" nr 19, 1979.
 6. Derecki M., Życie i śmierć w Kazimierzu, "Gazeta w Lublinie" nr 82, Lublin 1994.
 7. Gicewicz R., Obóz pracy w Poniatowej (1941 – 1943), „Zeszyty Majdanka”, t. X (1980).
 8. Karay F., Spór między władzami niemieckimi o żydowskie obozy pracy w Generalnej Guberni, „Zeszyty Majdanka”, t. XVIII (1997).
 9. Karlebach K., Położenie prawne Żydów w hitlerowskich Niemczech. Zestawienie ogłoszonych dotąd praw wyjątkowych dla Żydów, „Opinia” 23.05.1933.
 10. Kasperek J., Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983.
 11. Kasperek J., Wysiedlenie Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), "Zeszyty Majdanka", t. 10, Lublin 1980.
 12. Kranz T., Egzekucje Żydów na Majdanku 3 listopada 1943 roku w świetle wyroku w procesie w Düsseldorfie, „Zeszyty Majdanka”, t. XX (1999).
 13. Kranz T., Eksterminacja Żydów na Majdanku i rola obozu w realizacji „Akcji Reinhardt”, „Zeszyty Majdanka”, t. XXII (2003).
 14. Kuwałek R., Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie - początek zagłady lubelskiego getta, "Gazeta Wyborcza", 11. 12. 2007.
 15. Kuwałek R., Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. XXII (2003).
 16. Marszałek J., System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942– 1943), „Zeszyty Majdanka”, t. XVII (1996).
 17. Piper F., Masowa zagłada Żydów w komorach gazowych, "Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci", Oświęcim 2004.
 18. Schwindt B., Dzieci żydowskie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, t. XXII (2003).
 19. Sulisz W., Jak umierało getto. Rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem, kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej UMCS, Dziennik Wschodni, Lublin 2002.
 20. Tregenza M., Bełżec – okres eksperymentalny. Listopad 1941 – kwiecień 1942, „Zeszyty Majdanka”, t. XXI (2001).
 21. Tregenza M., Christian Wirth a pierwsza faza “Akcji Reinhardt”, „ZeszytyMajdanka”, t. XIV (1992).
 22. Tregenza M., Christian Wirt: Inspektrur der SS – Sonderkommando Aktion Reinhardt, „Zeszyty Majdanka”, t. XV (1993).

 

InneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. Barczyński Jacek, Ucieczka z piekła, "Dziennik Wschodni", 24.01.2003.
 2. Cieśla Wojciech, Historia mówiona po cichu : Gross i obrzeża Zagłady, "Wprost" Nr 2/2011 (1457), 16.01.2011, s. 22-25.
 3. Chrobarzyński Jacek, Trojański Piotr (red.), Holokaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, Kraków 2004.
 4. Czerwińska Ewa, Boże, pozwól mi żyć, a ja nie zapomnę i opowiem, "Kurier Lubelski", 20.11.2008.
 5. Czerwińska Ewa, Za ładnie, żeby umierać, "Kurier Lubelski", 2000.
 6. Gilbert Martin, Hitlera należało zatrzymać na długo przed 1939..., Polska The Times, 2009.
 7. Kloza A. J., Nauczanie o Holokauście poprzez teatr, Białystok 2011.
 8. Kopyt Beata, Po prostu człowiek. Marsz żywych. Co wiedzą Żydzi o Polakach a Polacy o Żydach, "Rzeczpospolita", 09.04.2002.
 9. Koziński Agaton, Polska z tarczą, Polska The Times, 2009.
 10. Krajewski Andrzej, Jak zwyciężyć w przegranej wojnie, Polska The Times, 2009.
 11. Lanzmann C., Shoah, 1985. (film)
 12. Lewandowska Katarzyna, Dwa baraki na III polu. Lubelski IPN prowadzi śledztwo w sprawie obozu NKWD na Majdanku, "Kurier Lubelski", 11.02.2005.
 13. Wawryniuk Andrzej, Obóz wśród Krowiego Bagna, "Kresy Tygodnik Chełmski" nr 33, 16.08.1998, s. 14.
 14. Weiss Szewach, Holokaust narodził się z nienawiści państw zachodu, Polska The Times, 2009.
 15. Wroński Marcin, Zagłada lubelskich Żydów, Lublin, 2009.

 

 

EnglishBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. Gutman Ysrael, Krakowski Shmuel, Unequal Victims. Poles and Jews During Worid War II, New York 1986.
 2. Hilberg Raul, Perpetrators, victims, bystanders: the Jewish catastrophe 1933–1945, New York 1992.
 3. Hilberg Raul, The Destruction ofthe European Jews, New York-London 1985.
 4. Laqueur Walter, The Terrible Secret: An Investigation into the Suppression of Information about Hitler’s “Final Solution”, London 1980.

Źródła internetoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. http://www.belzec.eu/articles.php?acid=76
 2. http://www.deathcamps.org/
 3. http://dornsife.usc.edu/vhi/
 4. http://www.holocaustresearchproject.org/ar/belzec.html
 5. http://www.jewishinstitute.org.pl/pl/home/index/0.html
 6. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Belzec.html
 7. http://www.kalejdoskop.pamieci.org/
 8. http://www.majdanek.com.pl/index2.html
 9. http://www.majdanek.eu/
 10. http://www.sztetl.org.pl/
 11. http://www.yadvashem.org/

AlbumyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. W środku Europy. Konzentrationslager Majdanek, red. Rommé B., Münster 2001.


 

Opracował Jakub Chmielewski