Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Teatr w Lublinie

Publikacje poświęcone działalności teatru w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

I Publikacje książkoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bechczyc-Rudnicka M., (red.) Teatr lubelski (1944-1964). Materiały pamiątkowe, Lublin 1964.
Bechczyc-Rudnicka M., Godziny osobliwe, Lublin 1966.
Bechczyc-Rudnicka M., Uchylanie masek, Lublin 1974.
Braun K., Wobec przestrzeni teatralnej [w:] Tyszka J. (red.), Teatr w miejscach nieteatralnych, Poznań 1998.
Chudy W., (red.), Teatr bezsłownej prawdy. „Scena Plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990.
Gawroński L., Początki sceny lubelskiej w XVIII wieku, [w:] Gzella Al. L. (red.), Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia za dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985.
Gerlecka R., Lata 1864-1905, [w:] Aleksandrowicz A., Gerlecka R., Śladkowski W., Tworek S. (red),Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978.
Gołaczyńska M., Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, Wrocław 2002.
Jawłowska A., Więcej niż teatr, Warszawa 1988.
Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice", Kraków 2004.
Koterwas B., Latarnia, Do druku przygotowała: Anastazja Śniechowska. Biblioteka "Scriptores Scholarum". Arkusze Wspomnień. Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Norbertinum, 2000.
Krawczak E., (red.), Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, Lublin 2005.
Kruk S., Teatr Miejski w Lublinie 1918-1939, Lublin 1997.
Kruk S., Życie teatralne w Lublinie. 1782-1818, Lublin 1982.
Leszek Mądzik i jego teatr, Warszawa 1998.
Lewański J., Przeróżne figury świata przed oczy stawiano. Przypomnienia o teatrach w Lublinie z odległych wieków, [w:] Gzella Al. L. (red.),Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985.
Mądzik L., Sulisz W., Mój teatr, Lublin 2000.
Morawiec E., Powidoki teatru, Kraków 1991.
Nowak A., Czterdzieści lat sceny muzycznej w Lublinie, Lublin 1988.
Rogacki H. I., Teatru Andersena żywot czterdziestoletni, Lublin 1994.
Rozhin A., (red.) Gong 2. Spojrzenie w przeszłość. Akademicki Teatr Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Staniewski W., Po nowe środowisko naturalne teatru, w: Parateatr II, Wrocław 1982.
Styk M. B., Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918, Lublin 1997.
Taranienko Z., Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997.
Żuchowski H. R., Gwiazdy i kometki lubelskiej operetki, Lublin, bez daty wydania.
Życie ku śmierci, [Scena Plastyczna KUL] Lublin 1991.

II Artykuły prasoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Derecki M., Odejście Rozhina, „Kamena” 1974, nr 19, s. 6.
Derecki M., Słudzy poetów, kochankowie malarzy, „Kamena” 1974, nr 1, s. 12-13.
Drewniak Ł., Te wonie wioną z pachy kmiecia, Teatr 1999, nr 2.
Haponiuk M., Między modlitwą a bluźnierstwem, „Gazeta w Lublinie”, 14.XI.1995.
Jankowska M., Póki co, „Akcent”, 1990, nr 4 (42).
„Konteksty", nr 1-4, 2001 [numer monograficzny poświęcony OPT „Gardzienice”].
Sielicki K., Lubelskie sezony Kazimierza Brauna, „Akcent” 2004, nr 1-2.
Sielicki K., Stara kobieta wysiaduje. Próby zapisu, „Dialog” 1975, nr 3.
Sulisz W., Szkic do portretu, „Scena” 1998, nr 1.
Zwierzenia artysty w wieku przedemerytalnym, Mirosław Haponiuk rozmawia z założycielem i dyrektorem Teatru Grupa Chwilowa Krzysztofem Borowcem, „Na Przykład” nr 5(76), listopad 2000.

III Strony internetoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Historia Teatru im. J. Osterwy: http://www.teatr.lublin.pl/historia.php
Oficjalna strona Teatru Gardzienice: http://www.gardzienice.art.pl/
Oficjalna strona Teatru Scena Plastyczna KUL: http://www.kul.lublin.pl/scena/
Oficjalna strona Lubelskiego Teatru Tańca: http://www.ltt.art.pl
Oficjalna strona Teatru Provisorium: http://www.provisorium-kompania.pl/
Oficjalna strona Teatru Muzycznego: http://www.teatrmuzyczny.eu/
Oficjalna strona Teatru im. J. Osterwy: http://www.teatrosterwy.pl/
Oficjalna strona Teatru im. H. Ch. Andersena: http://teatrandersena.pl

IV InneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
Zlatkes G., Pieśń nagminna o Grupie Chwilowej, „Informator Konfrontacji Młodego Teatru”, Lublin, kwiecień 1980.