Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 9. Semiotyka

Archiwum Władysława Panasa - spis nr 9 Semiotyka

SPIS NR 9

 

SEMIOTYKA

 

 

a)    teksty prof. W. Panasa:

 

sygn. 9/1 (teczka): Panas W., „Studia z zakresu semiotyki. Literatura – sztuka – kultura”, Lublin 1983:

rozprawa doktorska pisana pod kierunkiem prof. dr Stefana Sawickiego, k. 1-299.

 

sygn. 9/2 (teczka): Panas W., „Z zagadnień semiotyki przedmiotu:

-         tekst maszynowy, k. 1-23,

-         nadbitka 13 egz., bnb.

 

sygn. 9/3 (teczka): Panas W., „Z zagadnień interpretacji strukturalno-semiotycznej:

-         nadbitka 10 egz., bnb.

 

sygn. 9/4 (teczka): Panas W., „O hermeneutyce dyskursu teoretycznego w humanistyce”:

-         maszynopis tekstu z odręcznymi notatkami, k. 1-75.

 

sygn. 9/5 (teczka): Panas W., „Sztuka jako ikonastas”:

-         rękopiśmienne uwagi do tekstu, k. 1-78,

-         inni autorzy o sztuce (fiszki autorstwa prof. W. Panasa), k. 79-113,

-         notatki rękopiśmienne do semiotyki i ikonostasu, k. 114-220,

-         rękopis tekstu, 2 wersje: pierwsza, k. 221-245, druga, k. 246-266.

 

sygn. 9/6 (zeszyt): Panas W., Paweł A. Floreński:

-         notatki do artykułu Sztuka jako ikonastas, k. 1-95 (od k. 22 nie zapisane).

 

sygn. 9/7 (zeszyt): Panas W., Ikonastas i Nowosielski:

-         materiały i notatki do Ikonostasu i Rozmowy o Nowosielskim, k. 1-70 (w tym k. 46-68 nie zapisane).

 

sygn. 9/8 (teczka): Panas W. Floreński Paweł:

-         Floreński Paweł, Obrotnaja perspektywa kserokopia artykułu, k. 1-36,

-         rękopiśmienne notatki o Pawle Floreńskim, k. 37-64,

-         Rozmowa o Nowosielskim maszynopis artykułu, k. 65-71,

-         Czytanie ikony rękopis, k. 72-78 oraz notatki i materiały do tekstu, k. 79-99.


sygn. 9/9 (teczka): Panas, W., Artykuły i tezy dot. zagadnień z zakresu semiotyki:

-         Łotman rękopis, k. 1-12,

-         Przestrzenie semiotyczne. Na marginesach Morfologii bajki Władimira Proppa maszynopis, k. 13-51,

-         Tezy do semiotycznego poznawania kultur rękopis, k. 52-55.

 

sygn. 9/10 (teczka): Panas W., Semiotyka:

-         notatki rękopiśmienne, m. in.: do tematu człowiek semiotyczny, k. 1-59,

-                    próbki tekstów, k. 60-116.

 

 

b)    teksty obce dot. semiotyki:

 

sygn. 9/11 (teczka): B. A. Uspieński, Semiotyka:

-         kserokopia artykułu, k. 1-45,

-         W. Panas, „Wpływ języka na świadomość religijną” – artykuł Uspieńskiego tłumaczony przez prof. W. Panasa oraz nota biograficzna o Uspieńskim - maszynopis, k. 46-58.

 

sygn. 9/12 (teczka): Łotman J. Monografia dot. semiotyki:

-         kserokopia monografii z Biblioteki Narodowej w Moskwie, k. 1-190.

 

sygn. 9/13 (teczka): Iwanow W.W., Szkice z historii semiotyki w ZSRR , Moskwa 1976:

-         kserokopia monografii z Biblioteki Narodowej w Moskwie, na których znajdują się odręczne notatki prof. W. Panasa, s. 1-303.

 


 

 

Słowa kluczowe