Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 7. Rozanow

SPIS NR 7

 

ROZANOW

 

 

sygn. 7/1 (teczka): Rozanow biografia:

-         próbki tekstów – rękopiśmienne prof. W. Panasa, k. 1-21,

-         wątek Rozanowi i Czapski - notatki prof. W. Panasa, k. 22-55,

-         bibliografia sporządzona przez prof. W. Panasa dot. Rozanowa, k. 56-72,

-         fiszki z dzieł Rozanowa np. Apokalipsa naszego czasu i z prac o Rozanowie, k. 73-130,

-         inne notatki  rękopiśmienne do biografii, k. 131-323.

 

sygn. 7/2 (książeczka): Rozanow, Aforyzmy, oprac. Małgorzata Biernacka, Warszawa 1984

 

Bruliony, notesy, zeszyty poświęcone pracy prof. W. Panasa nad Rozanowem (notatki rękopiśmienne):

 

sygn. 7/3 (nr 1 - notes): k. 1-201 (w tym k.18-202 nie zapisane) plus k. 1-7 dodatkowo numerowana.

 

sygn. 7/4 (nr 2 - notatnik): k. 1-139 (w tym k. 37-139 nie zapisane).

 

sygn. 7/5 (nr 3 - notatnik): k. 1-72 (w tym k.50-72  nie zapisane).

 

syg. 7/6 (nr 4 - notes): k. 1-66

 

sygn. 7/7 (nr 5 - brulion): k. 1-71

 

sygn. 7/8 (nr 6 - brulion): k. 1-56

 

sygn. 7/9 (nr 7 - zeszyt): k.1-84 (w tym k. 43-58, 68-82 nie zapisane).

 

sygn. 7/10 (nr 8 - terminarz), k. 1-63 (w tym k.52 nie zapisane).

1

 


 

 

Słowa kluczowe