Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 6. Herbertiana

 

SPIS NR 6

 

HERBARTIANA

 

TWÓRCZOŚĆ:

 

& Siódmy anioł

 

a)    teksty Władysława Panasa:

 

sygn. 6/1 (teczka)Panas W., „Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje”, Lublin 2004:

-         tekst komputerowy (wersja do druku), k.76, (w tym 2 k. tytułowe i 1 k. spisu treści),

-         dyskietka (Uwaga: na pudełku prof. W.Panas zaznaczył, że są 2 dyskietki, 1 brak), k. 77.

 

sygn. 6/2 (teczka): Panas W., „Tajemnica siódmego anioła. Cztery wariacje”:

wydruk komputerowy tekstu (2 egzemplarze), k. 1-153.

 

sygn. 6/3 (teczka): Panas W., „Tajemnica siódmego anioła”

-         rękopis – k.1-20,

-         wydruk komputerowy – k. 21-37,

-         kserokopia artykuł, Roczniki Humanistyczne XLVII (1999), z.1, s.10-26 (k.38-46).

 

sygn. 6/4 (teczka): Panas W., „Tajemnica siódmego anioła”:

-         materiały analityczne, rękopiśmienne, k.1-25.

 

sygn. 6/5 (notatnik): Panas W., „Tajemnica siódmego anioła”:

-         rękopiśmienne notatki dot. różnych aniołów, k. 1-202 (w tym od k. 65 nie zapisane).

 

sygn. 6/6 (teczka): O aniołach artykuły poświęcone różnym aniołom w Kontrapunkcie. Magazynie Kulturalnym Tygodnika Powszechnego, marzec 1998, nr ½.

 

 

b)    teksty obce:

 

sygn. 6/7 (teczka): Bobryk Roman, „Siódmy anioł jest... (Siódmy anioł Herberta)”, Studia Slavica. Studia Tergestina /7, Trieste 1999, s.145-163:

-         nadbitka artykułu,

-         kartka pocztowa adresowana do prof. W. Panasa, informująca o przesłaniu tekstu wiersza Herberta z prośbą o wskazówki dot. analizy autora.

 

& „Epilog burzy”

 

a)    teksty Władysława Panasa:

 

sygn. 6/8 (teczka): Panas W. , „Chaos i Logos: epilog burzy. Parę motywów do naszej rozmowy”:

-         szkic tematyczny (rękopis), k. 1-6,

-         wstępne uwagi i notatki do Epilogu, próbki tekstu (rękopis, k.7-20).

 

b)    teksty obce:

 

sygn. 6/9 (teczka): Brzozowski Jacek, „Epilog burzy”:

-         kserokopia artykułu, s.271-299 (k.1-15) brak noty bibliograficznej.

 

KU PAMIĘCI:

 

sygn. 6/10 (teczka): Michnik Adam, „Płynie się zawsze do źródeł pod prąd. Z prądem płyną śmiecie”:

-         rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, przedruk za: Krytyka 8(1981), k.1-14

 

sygn. 6/11 (teczka): Artykuły prasowe po śmierci Z. Herberta:

·        Tygodnik Powszechny Nr 32, 9 VIII 1998 – cykl pożegnań i wspomnień,

·        Konrtrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 1/2 (33/34), 18 IV 1999 (w całości poświęcony Z. Herbertowi):

^ Alvarez Alfred, „Nie walczysz, to umierasz”, s. I, VI,

^ Carpenter Bogdana, „Zbigniewa Herberta lekcja sztuki”, s. II – III,

^ Hostyński Wiesław, „Mistrz i uczeń. O Henryku Elzenbergu i Zbigniewie Herbercie”, s. III, VIII,

^ Kornhauser Julian, „Uśmiech Sfinksa. O Epilogu Burzy“, s. IV – V,

^ Stala Marian, „Zwykły cud głosu”, s. V,

^ Czapliński Ryszard, Śliwiński Piotr, Kalendarium życia Zbigniewa Herberta, s. VII,

·        Żakowski Jacek, Pani Herbert, Gazeta Wyborcza, 30 XII 2000 – 1 I 2001, s.10-15.

 

sygn. 6/12 (teczka)Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lublinie im. Zbigniewa Herberta:

-         zaproszenie dla prof. W. Panasa na uroczystość nadania szkole imienia Z. Herberta (19 II 2000), k.1-4,

-         korespondencja – Wojciech Kalicki (dyrektor ZSO) do W.Panasa w sprawie przyjęcia honorowego patronatu nad działalnością Klubu Herbertowskich Szkół i objęcia patronatu nad Lubelskim Festiwalem Herbertowskim organizowanym przez XIV LO w Lublinie , plus zaproszenie na w/w festiwal, k.5-8,

-         zaproszenie na zjazd założycielski Klubu Herbertowskich Szkół w dniu 22-23 II 2001 r., k.9-14,

-         monografia zjazdu: Herbartiana. Zjazd założycielski Klubu Herbertowskich Szkół 22-23 II 2001, Lublin 2001, k.40.

 

 


 

 

Słowa kluczowe