Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 4. Schulziana

 

SPIS NR 4

 

SCHULZIANA

 

TWÓRCZOŚĆ:

 

a)    teksty W. Panasa & pierwsze artykuły:

 

sygn. 4/1 (teczka): Panas W. , „Apologia i destrukcja. Noc wielkiego sezonu Brunona Schulza”:

-         maszynopis tekstu, k. 1-19,

-         nadbitka, 12 egz. (bnb).

 

sygn. 4/2 (teczka): Panas W., „Regiony czystej poezji. O koncepcji języka w prozie B. Schulza”:

- maszynopis tekstu, k. 1-33,

- streszczenie, k. 34-35

- nadbitki, Roczniki Humanistyczne XXII (1974), z.1, s. 151-173 (4 egzemplarze)

 

sygn. 4/3 (teczka): Panas W., „Pierwsze artykuły o Brunonie Schulzu”:

-         fragmenty o prozie Schulza (wg autora drugiego z najwcześniejszych tekstów, k.1-7,

-         „Zstąpienie w esencjonalność. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza” – maszynopis, k. 8-30.

 

sygn. 4/4 (teczka): Panas W., „Z zagadnień struktury prozy Brunona Schulza. Koncepcja języka prozy Brunona Schulza”, Lublin 1972:

- maszynopis pracy napisanej pod kierunkiem prof. dr Stefana Sawickiego, k. 1-90 (w maszynopisie brak stron od 18-44).

 

sygn. 4/5 (teczka): Panas W., „O marginesowej twórczości Brunona Schulza. Próba rekonstrukcji poetyki.”:

-         rękopis, k. 1-3,

-         materiały i notatki do tekstu, k. 4-55.

 

sygn. 4/6 (teczka): Zalążki rozmaitych tekstów prof. W. Panasa, dot. Schulza:

a)    „Mesjasz ze Sztokholmu”:

-         odręczne notatki prof. W. Panas, k. 1-15,

-         dodatek do Gazety Wyborczej dot. Sztokholmu, k. 16-17,

-         korespondencja w sprawie książki :Mesjasz ze Sztokholmu, 2.12.1996, k. 18,

-         Nelson Viktoria, „Spacer ulicą krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki”, przełożył Zabłocki Krzysztof, w: „Literatura na świecie” 3 (1992), s. 239-255 (kserokopia artykułu, k. 19-23,

b)     „Skromny geniusz”:

-         zalążki rękopiśmienne, k. 24-33,

c)      „In memoriam Bruno Schulz, w stulecie urodzin, w pięćdziesięciolecie śmierci...1892-1992”:

-         zalążki rękopiśmienne, k.34-38,

-         wycinek prasowy o wystawie w Muzeum Literatury poświęconej Schulzowi, w związku z obchodzoną rok wcześniej 100-letnią rocznicę urodzin, k.39,

d)     „Pleonazm czyli o stylu”:

-         zalążki tekstu, rękopiśmienne, k. 40-43,

e)     Mesjasz i idea mesjańska:

-         zalążki tekstu, rękopiśmienne, k. 44-47,

f)      inne:

-         zalążki tekstów bez przydziału, k. 48-80,

g)     „Bruno Schulz i znaki sacrum w strukturze powierzchniowej”

-         rękopis, k. 81-92

 

 

sygn. 4/7 (teczka): Panas W., Wystąpienia niepublikowane:

a)     „najważniejsze interpretacje kabalistyczne”:

-         korespondencja w sprawie konferencji z udziałem autorów uczestniczących w realizacji zadania „Tradycje religijne literatury polskiej” t.V „Dwudziestolecie międzywojenne i współczesność”, na której prof. W. Panas wygłosił referat „Sacrum żydowskie w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego” – 15.02.1989, 14.09.1989, k. 1-2,

-         tekst prof. W. Panasa, wg notatki odręcznej „pierwszy tekst interpretujący Schulza kabalistycznie, referat na konferencji, niepublikowany”, k. 3-20,

b)    „Bruno Schulz przeciw śmierci”:

-         zaproszenie na V międzynarodową sesję „Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos cz. III w dniach 24-27 kwietnia 1995, k. 21-24,

-         tekst rękopiśmienny, k. 25-29,

c)    „Obraz i słowo. Przypadek Brunona Schulza.”

-         zaproszenie na posiedzenie naukowe Wydziału Filologicznego PAU w dniu 19.10.2001 r. podczas, którego wykład wygłosił prof. W. Panas, k. 30,

-         tekst referatu – rękopiśmienny, k. 31-45.

 

 

& „Bruno Schulz albo intryga nieskończoności”

 

sygn. 4/8 (teczka): Panas W., „Bruno Schulz czyli intryga nieskończoności”:

- rękopis, k.1-13,

- wydruk komputerowy, k.14-25,

- wydruk komputerowy, k. 26-34,

- dyskietki z wersją artykułu w j. polskim i j.angielskim.

 

& „Lekcja prof.Arendta”

 

sygn. 4/9 (teczka): Panas W., „Lekcja prof. Arendta”:

- rękopis – 2 wersje (1 wersja k.1-33, 2 wersja k.34-54),

- luźne notatki dot. tekstu, k.55-110,

- wydruk komputerowy, k. 111-133.

 

sygn. 4/10 (zeszyt): Panas W., „Lekcja prof. Arendta”:

– notatki i materiały własne, kserokopie rysunków, zdjęcia i fotografie s.97 (format A5)

 

& „Żeński Mesjasz czyli o „Wiośnie Brunona Schulza”

 

sygn. 4/11 (teczka): Panas W., „Żeński Mesjasz czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza”:

-         rękopis, k.1-21,

-         wydruk komputerowy, k.22-32,

-         dyskietka, k. 33.

 

sygn. 4/12 (teczka): Panas W., „Żeński Mesjasz czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza”:

-         rękopiśmienne notatki do tekstu, k.1-119.

 

sygn. 4/13 (teczka): Panas W., „Żeński Mesjasz czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza”- próbki tekstu:

-         rękopis, k. 1-16,

-         wydruk komputerowy, k. 17-26.

 

sygn. 4/14 (teczka): Protokoły z zajęć – ćwiczenia z historii literatury współczesnej – analizy opowiadania „Wiosna” Brunona Schulza z cyklu „Sanatorium pod klepsydrą” (1998-1999):

·        Furmaniak Agnieszka, k.1-2, Gałecka Elżbieta, k.3-4,  Kozioł Monika, k.5-7, Kulibowska Monika, k.8-10, Kwiecień Iwona, k.11-14,  Łoś Bogusław, k.15-16, Ożóg I., k. 17-18, Młodowiec lub Młodawiec, k.19-20, Muszyńska Agnieszka, k.21-23, Myłek Monika, k.24-26, Rękas Ewa, k.27-29, Paszkowska Małgorzata, k.30-32, Prajsner Barbara, k.33-35, Trybus Agnieszka, k.36-38, Wojtan Magdalena, k.39-41, Zwolan Joanna i Wojtyło Beata, k.42-46

 

sygn. 4/15 (teczka): Korespondencja W. Panasa w sprawach „Żeńskiego Mesjasza”:

-         Jerzy Kaniewski do W. Panasa (1999 r.) w sprawie odczytu naukowego dot. „Żeńskiego Mesjasza...”, k. 1-6,

-         korespondencja z Jackiem Bolewskim SJ, k. 7-9.

 

& „Bruno od Mesjasza...”

 

sygn. 4/16 (teczka): Panas W., „Bruno od Mejsasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz o jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza:

-         maszynopis, k.1-237.

 

sygn. 4/17 (teczka): Panas W., „Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz o jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza”:

-         rękopis (wg notatki autora wersja ostatnia), k.1-224.

 

sygn. 4/18 (teczka): Panas W., „Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz o jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza”:

-         notatki odręczne o historii i czasie pisania, k.1,

-         korespondencja ze Zbigniewem Milczarkiem 1 list) dot. Ekslibrisu (opis zewnętrzny), k.2-3,  2 list) dot. tekstu na tylnej okładce obwoluty „Sklepów cynamonowych”, k.4.

 

sygn. 4/19 (teczka): Panas W., „Pierwszy Mesjasz. O dwóch ekslibrisach i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. - rękopis:

·        rozdział I„Dwa ekslibrisy”, k.4-35,

·        rozdział II – „Sąd Ostateczny”, k.36-74,

·        rozdział III – „Mesjasz”, k.75-154.

 

sygn. 4/20 (teczka): Panas W., „Pierwszy Mesjasz. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz o jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza”

-         rękopis (wg adnotacji autora na teczce wersja przedostatnia trzech pierwszych rozdziałów, pierwotny tytuł podany został przez autora, potem już Bruno od Mesjasza), k.155, k.108-109 podarowane P. Tadeuszowi Mysłowskiemu z Nowego Yorku

 

sygn. 4/21 (teczka): Panas W., „Pierwszy Mesjasz. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz o jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Shulza”:

-         maszynopis (brak rozdziału IV „Czasy Mesjasza”, k. 1-206

 

sygn. 4/22 (teczka): Panas W., „Pierwszy Mesjasz. O dwóch ekslibrisach i kilku rysunkach Brunona Schulza. Bruno od Mesjasza”:

-         notatki do pierwszego Mesjasza, który stał się Brunonem od Mesjasza:

·       notes dot. m.in.: rozdz. Dwa ekslibrisy, rękopiśmienne próbki tekstów, k.1-33,

·        luźne notatki dot. m.in.: IV rozdz. Czasy Mesjasza, k.34-67.

 

sygn. 4/23 (teczka): Panas W., „Sąd ostateczny. O jednym ekslibrisie Brunona Schulza”:

-         maszynopis, k.1-24 (1 wersja), k. 25-48 (2 wersja),

-         nadbitka Roczniki Humanistyczne XLVI (1998), z. 1, s. 449-466 (5 egzemplarzy).

 

sygn. 4/24 (zeszyt): Panas W., „Mesjasz”:

-         notatki rękopiśmienne, k. 1-89 (od k. 21 nie zapisane).

 

 

& Księga blasku – traktat o kabale i prozie Brunona Schulza”

 

sygn. 4/25 (teczka): Panas W.,  „Księga blasku – traktat o kabale i prozie Brunona Schulza”:

-         (wersja ostateczna), rękopis monografii przeplatany maszynopisem, k.1-225.

 

sygn. 4/26 (teczka):  Panas W., „Księga blasku – traktat o kabale i prozie Brunona Schulza”:

-         maszynopis,

-         recenzja prof. Sawickiego z 1997 roku (kserokopia rękopisu), k.2.

 

sygn. 4/27 (teczka): Panas W., „Księga blasku – fragmenty opublikowane czyli jak rosła książka”:

·        „Mesjasz rośnie pomału... O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza” (rękopis), k.1-18,

·        „Przyjście Mesjasza – o ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza” (rękopis), k.19-26,

·        „Bruno kabalistyka. O kosmgologii kabalistycznej Brunona Schulza” (rękopis), k.27-51,

·        „Bruno kabalistyka. O kosmogologii kabalistycznej Brunona Schulza” (maszynopis 2 wersje), wersja 1 -.52-68, wersja 2 – k.69-85,

·        „Szwirat ha-kelim czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach” - maszynopis, k.86-133

·        Informacja W. Pansa, gdzie drukowano poszczególne fragmenty książki, k.134.

 

sygn. 4/28 (teczka): Panas W., „Szwirat ha-kelim czyli Brunona Schulza  Traktat o krokodylach”:

-         rękopis tekstu, k. 1-59,

-         notatki i próbki tekstu, k. 60-136.

 

sygn. 4/29 (teczka): Panas W., „Szwirat ha-kelim czyli traktat o krokodylach Brunona Schulza”:

-         rękopis, k. 1-14,

-         notatki i próbki tekstów, k. 15- 32.

 

sygn. 4/30 (teczka): Panas W., „Księga blasku. Absolutny śmietnik”, k. 1-251.

 

& inne:

 

sygn. 4/31 (teczka): Kabaliści i pseudomesjasze oraz „przyspieszacze” Mesjasza:

·        Notatki dotyczące Chaima Vitala Kalabrese i Lurii, k. 1-13,

·        hasło Luria. Dariol ben Judah  (kserokopia z encyklopedii lub słownika w j. angielskim),k. 14-17,

·        Manuela Gretkowska, Historia o... (artykuł  dot. opisu grafiki Rembrandta), Ex libris, bd, k. 18.

 

sygn. 4/32 (teczka): Bruno Schulz i Adam Mickiewicz:

-         notatki prof. W. Panasa porównania między twórcami, k. 1-43

 

sygn. 4/33 (teczka): Panas W., „Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół” (fragmenty):

-         tekst rękopiśmienny, k. 1-25 (w tym k.1-24 kserokopia rękopisu),

-         materiały do tekstu dot. m.in.: architektury willi, abundancji, zakończenia tekstu, k.27-109

 

sygn. 4/34 (teczka): Drukowane teksty B. Schulza:

-         B. Schulz, „Ptaki”, Wiadomości Literackie, 3.12.1933 (52: 1933) – debiut literacki B. Schulza pod imieniem Bronisław Schulz (artykuł na str.3, ale zachowano całe oryginalne wydanie gazety z 1933 r.);

-         B. Schulz, fragment z wyeliminowaną (?) wersją „Wiosny” (adnotacja W. Panasa, trudna do odczytania), Kamena 10 (1935), s.191-193,

-         B. Schulz w: „Ankiecie Wiadomości Literackich” opowiada o nowej książce, Wiadomości Literackie 16.04.1939 (17: 1939),s.5 kserokopia.

 

KU PAMIĘCI:

 

sygn. 4/35 (teczka): Urodziny Schulza w Lublinie – 110 i 111 (na teczce dopisek prof. W. Panasa, że „imieniny też”:

-         korespondencja w sprawie zgody na przejazd ulicami Starego Miasta w czasie uroczystości, k. 1,

-         program obchodów 110 urodzin i 60 rocznicy śmierci Schulza z naniesionymi poprawkami prof. Panasa, k.2,

-         notatki prof. Pansa dot. obchodów rocznicy związane z biografią Schulza, k. 3-7,

-         Kłoczowski Jan Maria, „Piosenka o Lilit” dedykowana Wł. Panasowi, k. 8,

-         zaproszenie na urodziny Schulza w Lublinie (w skład Rady Artystycznej wszedł m.in.: prof. W.Panas, k. 9,

-         koperta okolicznościowa wydana przez Dziennik Wschodni z okazji urodzin Schulza, k. 10,

-         Sulisz Waldemar, „Na Schulzowskie urodziny”, Dziennik Wschodni 2.07.2002, k 11,

-         GRJ, „Urodziny Schulza w Lublinie”, Gazeta Wyborcza 3.07.2002, k. 12,

-         Sulisz Waldemar, „Co Pan na to, panie Schulz”, Dziennik Wschodni 9.07.2002, k. 13,

-         Zaproszenie na urodziny Schulza drukowane w Dzienniku Wschodnim, k. 14,

-         Józefczuk Grzegorz, „Urodziny Brunona Schulza”, Gazeta Wyborcza 12.07.2002, k.15,

-         Sulisz Waldemar, „Fenomen Schulza” – rozmowa z prof. W. Panasem, Dziennik Wschodni 12.07.2002, k. 16,

-         Sulisz Waldemar, „Zdrowie, panie Schulz!”, Dziennik Wschodni 12.07.2002, k. 17,

-         Horbaczewski Robert, „Muzy w dorożce”, Rzeczpospolita 12.07.2002, k. 18,

-         Józefczuk Grzegorz, „Vivat Bruno”, Gazeta Wyborcza Lublin 13-14.07.2002, k. 19,

-         Molik Andrzej, „Panie Brunonie dziękujemy Panu!”, Kurier Lubelski 15.07.2002, k. 20,

-         Grzegorz Józefczuk, Gazeta Wyborcza 19.07.2002, k. 21,

-         „Wieczór z Schulzem noc z Czechowiczem”, Kurier Lubelski 12-13.07.2003, k.22,

-         Molik Andrzej, „Chwała artystom!”, Kurier Lubelski 15.07.2003, k. 23,

-         Płyta CD.

 

sygn. 4/36 (teczka): „Artykuły obce o Schulzu”:

·        Breiter Emil, „Sanatorjum pod Klepsydrą” Schulza”, Wiadomości Literackie, 29.05.1938 (29: 1938), k. 1

·        Breza T., Nelly. „O kolegach i o żabie”, Warszawa 1970, s. 336-341, 348-355, k. 2-8

·        Czapik-Lityńska Barbara, „Turpituda – nadrealistyczne soliloquium wyobraźni Marka Risticia”. W kręgu kultury Słowian, red. E. Tokarz, Katowice 1999 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1811 (nadbitka s.99-109), k. 9-14

·        Czermakowa Izabella, „Bruno Schulz”, Twórczość 19 (1965), s.99-102, k. 15-17

·        „Formy i mity: Witold Gombrowicz i Bruno Schulz”, [w:] Literatura polska 1518-1975, t.2,

·        Jachimecki Marcin, Twórczość, 4(1958), s. 60-64, k. 24-26

·        Kasperski Edward, „Mit maciczny – Bruno Schulz i Kresy”, [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. Czaplejewicz E., Kasperski E., Warszawa 1996, s. 322-348 (kserokopia), k. 27-40.

·        Korecki Grzegorz, „Kategorie czasu w „Prozie” Brunona Schulza”, Przegląd Humanistyczny 1-2 (1981), s. 139-159 (kserokopia), k. 41-51,

·        Kozikowska-Kowalik Lucyna, „Ukształtowanie przestrzeni w utworach Brunona Schulza”, Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 41(1979), s. 157-175 (kserokopia), k. 52-61,

·        Kujawski Marek, „Znaczenie barw w prozie Brunona Schulza”, Słupskie Prace Humanistyczne, Słupsk 1990, s.47-68 (kserokopia artykułu), k. 62-73,

·        Lauberb Artur, „O grafikach Brunona Schulza”, Chwila 21.08.1929 , s. 5 (kserokopia artykułu), 74,

·        Markownik Rudolfa, „Do „Wiosny” Schulza komentarz filatelistyczny)”,  „Twórczość” 1(1986), s. 123-127 (kserokopia), k. 75-77,

·        Masłoń Krzysztof, „Życie materiał twórczości”; Miklaszewski Krzysztof, „Świat Schulza w kolorach” – rozmowa z Ellą Schulz – Podstolską, Rzeczypospolita 09.11.1992, k. 77 a,

·        Mikos Marek, „Czterej polscy muszkieterowie we Francji”, Gazeta Wyborcza 10.09.2004, k. 78,

·        Mortkowicz-Olczakowa H., „Bunt wspomnień”, Warszawa 1959, k. 79-82,

·        Nałkowska Zofia, „Dzienniki”, (część to fiszki prof. Panasa z Dzienników, część kserokopia tekstu drukowanego) k. 83-95,

·        „Interpretacja Schulza”, [w:] Pisma zebrane, Warszawa 1985, t. 4, s. 69-72 (kserokopia), k. 96-98,

·        „Schulz i Gombrowicz czyli literatura głębin (próba psychoanalizy)”, [w:] Pisma zebrane, Warszawa 1985, t.1, s. 614-626 (kserokopia), k. 99-105,

·        Rabizo-Birek Magdalena, „Fenomenologia marzenia w prozie Brunona Schulza”; [w:] W stronę dwudziestolecia 1918-939. Studia i szkice w literaturze, pod red. Andres Z. Rzeszów 1993, s. 49-58 (kserokopia), k. 106-111,

·        Šalamun-Biedrzycka Katarina, „Tłumacząc Sklepy Cynamonowe i Mesjasza”, Literatura w Świecie 3 (1992, s. 256-277 (kserokopia), k.112-121,

·        Wróblewska Elżbieta, „Wtóra księga rodzaju Brunona Schulza”, Prace Polonistyczne XXXVI 1980, s. 111-122 (kserokopia), k. 122-128,

·        Wróblewski Piotr, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza”, Przegląd Humanistyczny  7/8(1978), s.57-63 (kserokopia), k. 129-139,

·        Wyka W. K., „Stara szuflada”, Kraków 1917, s. 259-271 (kserokopia), k. 140-147,

·        Wysłouch Seweryna, „Ilustracja autorska – causus Brunona Schulza”, w: Teksty Drugie 5 (1992), s. 116-122, k. 148-151,

·        Wójtowicz Tadeusz, „Portret Brunona Schulza z rejestrem klasowym w ręku”, w: Teksty Drugie, 5 (1992), s. 123-127, k. 151-153,

·        Odręczny wykaz sporządzony przez prof. Panasa niektórych artykułów o Schulzu, k. 154-155.

 

sygn. 4/37 (teczka): „Płyta w miejscu śmierci Brunona Schulza”:

a)     korespondencja dot. ufundowania tablicy pamiątkowej w miejscu śmierci B. Schulza prof. Panasa z Wierą i Igorem Meniokami z października 2003, k. 1-11,

b)     artykuły prasowe:

-         kontrowersyjna tablica poświęcona Brunonowi Schulzowi, wydruk ze strony internetowej agencje.gazeta.pl z dn. 10.07.2002, 12-13,

-         Bończa – Szabłowski Jan, Zmarnowana szansa, Rzeczpospolita z dn. 10.07.2002, k. 14,

-         Zdjęcie tablicy pamiątkowej, k. 15,

-         Polak Cezary, Tablica niezgody, Gazeta wyborcza z dn. 12.07.2002, k. 16.

 

sygn. 4/38 (teczka): Afera z tzw. Freskami w tzw. Willi Landen:

-         wycinki prasowe

 

sygn. 4/39 (teczka): Afera z tzw. Freskami w tzw. Willi Landen:

-         notatki dot. odkrycia polichromii, korespondencja w tej sprawie z Dorą Kancnelson oraz list otwarty w sprawie otwarcia Międzynarodowego Centrum Spotkań B. Schulza,  k. 1-15

 

sygn. 4/40 (teczka):SCHULZ: aukcje, fałszerstwa, mylne tropy, ślady, znaleziska, Ficowski:

a) aukcje:

-         informacje odręczne prof. W. Panasa dot. aukcji, na których będą odbywać się sprzedaże rysunków Schulza (notatka z informacji telewizyjnej z dn.13.10.2000 r.), k. 1,

-         wydruki ze stron allegro z dn.7.11.2002 r. – informacja o sprzedaży 2 szkiców w ołówku B.Schulza, k.2-5,

-         wydruk ze strony www.artinfo.pl z dn.11.08.2004 r. informacja dot. rysunku ołówkiem B.Schulza z 1926 r. – opinia Chmurzyńskiego Marka i rysunek, k. 6-7,

-         Chmurzyński Wojciech, „Bruno Schulz i pieniądze”, Gazeta Wyborcza 08.04.1992, k. 7a,

b) fałszerstwa:

-         informacja odręczna prof. W. Panasa dot. rysunku domniemanego autorstwa Schulza przedstawiające miejski pejzaż i idącego ulicą postać oraz zdjęcie tego rysunku (notatka prof. W. Panasa z dn.18.01.2004 r. i 16.02.2004 r. o potrzebie zbadania autentyczności rysunku), k. 8-9,

-         Furdal Małgorzata., „Schulz jak prawdziwy?”, Gazeta Wyborcza, bd, k. 10,

-         Śmiłek E., „Przyczynki do Schulza 12.07.1892-12.07.1992”, Tygodnik Powszechny 30 (1992), z dn. 26.07.1992, k. 11,

c) Ficowski:

-         Fiałkowski Tomasz, Illg Jerzy, „Tropami mistrzów” (rozmowa z J.Ficowskim), Tygodnik Powszechny 7(1992) z dn. 16.02.1992, k. 12,

-         Ostałowska Lidia, „Myślę więc nie ma mnie” (rozmowa z J.Ficowskim), Gazeta Wyborcza z dn.14.10.1994, k. 13,

-         Ficowski Jerzy, „Druga strona autoportretu czyli nieznane podania Brunona Schulza”, Polityka z dn.14.10.1995, k.14,

-         Ficowski Jerzy, „W oczekiwaniu na Mesjasza”, Polityka 14.11.1992, (dopisek prof. W. Panas „Asar Eppel z Moskwy) k. 15,

-         zdjęcia Schulza i inne nieznane (komputerowe wydruki), k. 16.

 

sygn. 4/41 (teczka): Exlibrisy:

-         kserokopia informacji prasowej dot. aukcji, na których wystawione zostały ekslibrisy B.Schulza, organizowanej przez Antykwariat Naukowy w Łodzi (Rzeczypospolita z dn. 25-26.01.1997), k. 1,

-         ekslibris wykonany przez B.Schulza dla Weingartena Sanisława z 1919 r.(wydruki komputerowe, skany, kserokopie różnych ujęć), k. 2-5,

-         Weingarten S. z ok.1920 r. przedstawiający mężczyznę na koniu (różne ujęcia i wycinki), k. 6-12,

-         ekslibris Weingarten S. – pegaz, k. 13-14,

-         ekslibris Goldsteina M. „Pocałunek“ z ok.1920 r., k. 15,

-         „Exlibris Eroticis” z 1920 r.- wydruki komputerowe, k.16-29,

-         Płyta CD z ekslibrisami Weingartena S.


sygn. 4/42 (teczka): „W ułamkach zwierciadła – Bruno Schulz 1882-1942”sesja poświęcona osobie i twórczości Schulza w XI 2002 r.:

a)      Rektor Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki do Rektora KUL ks.prof. Andrzeja Szostka w sprawie organizacji sesji, k.1-2,

b)      program sesji, k.3-4,

c)       Panas W., „W ułamkach zwierciadła czyli Schulz w Lublinie”, tekst wystąpienia profesora na sesji – kserokopia rękopisu, k.5-13,

d)      Panas W., „O dwóch rzeczownikach i jednym przyimku czyli przesłanie Pana Michałowskiego” – tekst wystąpienia profesora na sesji, kserokopia, k14-15, (przekł.)

e)      notatki prof.W. Panasa z przebiegu sesji, k. 16-17,

f)        wycinki prasowe dot. konferencji:

-         Bruno Schulz, „W ułamkach zwierciadła” dodatek specjalny do Gazety Wyborczej 19.11.2002 r., k.18,

-         Jóefczuk Grzegorz, „Schulzowski pępek świata”, Gazeta Wyborcza, 14.11.2002, k.19,

-         „Świat wg Schulza”, Gazeta Wyborcza 15.11.-21.11.2002 r., k.20,

-         Molik Andrzej, „W ułamkach zwierciadła: Dwie rocznice Brunona Schulza Schulza”, Kurier Lubelski 16-17.11.2002 r., k. 21,

-         Molik Andrzej, „Elegia o sztetł – schulzowskie akwarele Michałowskiego”, Kurier Lubelski 18.11.2002 r., k. 22,

-         „Schulzowskie Dni w Lublinie”, Gazeta Wyborcza 18.11.2002 r., k. 23,

-         Józefczuk Grzegorz, „Schulz w Ameryce”, Gazeta Wyborcza 19.11.2002 r., k. 24,

-         Brak tytułu – artykuł w Gazecie Wyborczej 20.11.2002, k. 25,

-         „71 prac Schulza w Muzeum Lubelskim”, Kurier Lubleski 27.11.2002 r., k. 26,

-         „Dowody pośrednie”, Kurier Lubelski 22.11.2002 r. (rozmowa z prof. Panasem), k. 27

-         Józefczuk Grzegorz, „Siedem razy Schulz”, Gazeta Wyborcza 27.11.2002 r., k. 28,

-         „W ksie goło, ale w głowie wesoło”, Gazeta Wyborcza 30.12.2002 r., k. 29,

-         „71 razy Bruno Schulz” Gazeta Wyborcza, b.d., k. 30,

-         „Tropami wyobraźni Schulza”, Gazeta Wyborcza, b.d., k. 31,

-         Bojarski Jerzy Jacek, „Zamyślenie nad „Brunonem od Mesjasza”, Niecodziennik Biblioteczny” 1.01.2002 r., k.32,

g)      Zaproszenia i foldery reklamowe z przedsięwzięć artystycznych towarzyszących sesji „W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942:

·        Folder z całym programem obchodów, k. 33,

·        Edward Dwurnik, „Drohobycz i świat”, wystawa w Galerii Starej w Lublinie, k. 34,

·        „W poszukiwaniu autentyku” wystawa prac autorstwa Stanisława Fijałkowskiego, Makowskiego Zbigniewa, Eugeniusz Muchy, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Strumiłło w Galerii Starej w Lublinie, k. 35,

·        Feliks Lachowicz , wystawa prac w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, k. 36-39,

·        Mityzacja rzeczywistości Bruno Schulz 1892-1942, wystawa na Zamku Lubelskim, k. 40, 

·        „Ku dobrej duszy” przedstawienie Lubelskiego Teatru Tańca, k. 41,

·        Krzysztof Lubowiecki, „Dziwny świat małych ludzi” (2 egz.), k. 42-43,

·        Mira Żelechower –Aleksiun, „Heritage: echoes, traces, memories”, k. 44,

·        Bartłomiej Michałowski, “Sztełt III Nauczyciel z Drohobycza” (w tym zaproszenie na wystawę, na której słowo o przesłaniu wystawy wygłosił prof. W. Panas , k. 45-46,

·        Zaproszenie na spektakl „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulz, w wykonaniu Teatru Tetraedr” z Raciborza (2 egz.), k. 47-48,

·        Zaproszenie na projekcje filmowe do ACK UMCS „Chatki Żaka”, k. 49,

·        zaproszenie obchody sesji, k. 50,

h)      Teatr Tetraeder – informacja o działalności teatru zaproszonego na sesję w celu wykonania przedstawienia na podstawie „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza w reżyserii Tabor Grażyny, k. 51-52,

i)         ozdobna papeteria z sesji „W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942” (brak oznaczenia kart).

 

sygn. 4/43 (teczka): Muzeum w Drohobyczu i festiwal schulzowski:

A: Muzeum:

-         program międzynarodowej sesji pt.: „Schulz i Ukraina”, zorganizowanej w Drohobyczu w dniach 19-20 listopada 2003 r. przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne (sesja połączona z otwarciem muzeum), k.1-2,

-         zaproszenie na sesję dla Rektora KUL – ks. prof. A. Szostka oraz dla prof. W. Panasa z dn.8.10.2003 r. k.1 plus program i zaproszenie w j.ukraińskim, k.3-5,

-         e-mail z dn.15.11.2003 r. dot. zakwaterowania gości na konferencji, k. 6,

-         Muzeum Brunona Schulza (1892-1942) w Drohobyczu. Idea projektu – referat na otwarcie sesji, wydruk komputerowy, k.7-8,

-         wydruk ze strony www.rzeczypospolita.pl z dn.24.11.2003 r. dot. informacji o otwarciu muzeum w Drohobyczu w 61  rocznicę śmierci B.Schulza, k.9-10,

B: Festiwal:

-         zaproszenie z dn.21.06.2004 r. dla prof. W. Panasa do wygłoszenia referatu na seminarium pt.: „Schulz – Gombrowicz – Witkacy” podczas festiwalu schulzowskiego, odbywającego się w dniach 12-18 lipca 2004 r., k. 11,

-         korespondencja e-mailowa z prof. W. Panasem dot. obecności na festiwalu z dn.28.04.2004 r., k. 12-13,

-         program „Pierwszego Festiwalu Brunona Schulza” w Drohobyczu organizowanego przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne w dniach 12-18 lipca 2004 r., wydrukowany w j. polskim ze streszczeniami w j. ukraińskim, k.14-15,

-         protokół posiedzenia Międzynarodowej Rady Muzealnej Brunona Schulza z dn.13.07.2004 r., k. 16-18,

-         folder zapraszający na spektakl „Czas nielegalny” wg B.Schulza, mający się odbyć w ramach festiwalu, k.2 plus zdjęcie aktorów, k. 19,

-         folder wystawy prac Jurewicz Anny Marii „Ojczyzna”, w ramach festiwalu, k.20,

-         Józefczuk G., Jak najwięcej o geniuszu, Gazeta Wyborcza z dn.16.07.2004 r. (reportaż z festiwalu), k. 21,

-         kserokopia korespondencji z dn.19.07.2004 r. do Prezydenta miasta Drohobycz Michała Łużeckiego dot. prośby o wsparcie postanowień Międzynarodowej Rady Muzeum B.Schulza, w skład której wszedł m.in. prof. W. Panas oraz protokół posiedzenia Międzynarodowej Rady Muzeum Bunona Schulza, wydruk komputerowy, k. 22-26.

 

sygn. 4/44 (teczka): Drohobycz – artykuły prasowe, mapy:

a) artykuły, zdjęcia:

-         zdjęcie z  niebem nad Drohobyczem adresowane do prof. Panasa, k. 1,

-         Nowy Świat, z dn. 21-22.11.1992, cały dodatek niedzielny „Podróże i marzenia” poświęcony Drohobyczowi i Schulzowi, 2,

-         Czasopismo „Komentar” z dedykacją dla prof. Panasa, k. 3,

-         Molik Andrzej, Miasto Schulza, Kurier Lubelski, bd (artykuł dot. wystawy fotografii Sady Małgorzaty i Józefczuka Grzegorza „Drohobycz” w Galerii Michałowski połączonej z promocją szkicu W. Panasa „Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności” plus zaproszenie na wystawę, k. 4-5,

-         Górny Grzegorz, Jurij z Drohobycza nawiał, Schulz został pół wieku, Życie Warszawy, 28-29. 09. 1992, k. 6-7,

-         Willa „Aida” w Truskawcu, w której Schulz spędził ostatni wypoczynek w 1910 r., k. 8-10,

-           600-lecie kościoła św. Bartłomieja w Drohobyczu, opr.Chłopek Adam, Tuchów 1992 (kserokopie fragmentów książki), k. 11-21,

b) mapy: administracyjne Drohobycza (plany miasta), w tym plan miasta z 1888 r., k.22-26.

 

sygn. 4/45 (teczka): Słownik Brunona Schulza

- projektowane hasła do słownika B. Schulza, dostarczyła prof. Panasowi Kitowska Małgorzata. Na kserokopii i luźnych kartach adnotacje profesora, k. 1-24.

 

sygn. 4/46 (teczka): Schulziana rozmaite (tytuł nadany przez prof. Panasa): m.in.:

a)     artykuły prasowe:

-         Denys Marta, „Drohobyckie echa”, Tygodnik współczesny, 3.12.1990, k. 1-2,

-         „Bruno Schulz wrócił do Drohobycza” 23.11.1992, k. 3,

-         Osęka Andrzej, Schulz zmaterializowany”, Gazeta Wyborcza 2.12.1992, k. 4,

-         „Pomona miasteczka Drohobycz”, Gazeta 19-20.12.1992, k. 5,

-         Leociak Jacek, „Wieczna Jerozlolima, wieczny Drohobycz”, Gazeta Wyborcza, 26.01.1993, k. 6,

b)     sesja naukowa„Bruno Shulz. W stulecie urodzin i 50-lecie śmierci” zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UJ i III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, 8-10 czerwca 1992:

-         zaproszenie, programy i Gazeta Europejskiego Miesiąca Kultury (nr 2, 8-10), k.7-18,

c)      seminarium związane ze 100-letnią rocznicą urodzin i 50-letnią rocznicę śmierci zorganizowaną w Jarosławiu – 10.12.1992:

-         zaproszenie dla prof. Panasa oraz korespondencja z Heleną Szczepanik dot. kwestii organizacyjnych, k. 19-24,

d)     cykl spotkań zorganizowany m. in: przez Teatr NN „Bruno Schulz 1892-1942, Lublin – Lwów – Drohobycz, 15-20 listopada 1992”:

-         zaproszenie, plan imprezy, informator, k. 25-38,

e)     wystawa prac Kazimierza Drapiewskiego Pobocza herezji, zorganizowana w galerii Teatru NN w 1996, inspirowana pracami Schulza, k. 38 a-d,

f)      wystawa „Bruno Schulz 40 rysunków” zorganizowana przez Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL w dniu 25.11.1990 r.:

-         zaproszenie, informator i katalog, k. 39-41,

g)     informacje i zaproszenia na różne sesje dot. twórczości B. Schulza w roku 1992, 1993, 1995, 2002 m.in.: przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Białymstoku (1993), promocja książki opracowanej przez Jerzego Fiocowskiego „Bruno Schulz. Księga listów” (2002) k.-42-56,

h)     sesja w Trieście dot. Schulza 23-25  listopad 2000 (dopisek prof. W. Panasa, „Triest, w którym był mój tekst, ale nie ja!”):

-         korespondencja listowna i mailowa z organizatorami w j. angielskimi włoskim, k. 57-72

i)        inne materiały zebrane przez prof. Pansa, m.in.: wiersz Mariana Jachimowicza, „Na wieść o śmierci Brunona Schulza”, z 1942 r., k. 73-172,

j)        Schulziana rozmaite – notatki rękopiśmienne, k. 173-331 ( w tym biograficzne).

 


 

 

Słowa kluczowe