Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 2. Czechowicz

Archiwum prof. Władysława Panasa stanowi tak naprawdę jego spuściznę – wyraz rozległych zainteresowań, których efektem jest bogata twórczość. Porządkowanie materiałów rozpoczęło się w 2006 roku i nastąpiło po wstępnej selekcji teczek, zeszytów, notesów i luźnych kartek, zgromadzonych w szufladach potężnego biurka oraz pudełkach archiwalnych, wstępnie zresztą przez prof. Panasa opisanych.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Biografia CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Materiały źródłoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn. 2/1 (teczka): Materiały do biografii Józefa Czechowicza:
 • wypis metrykalny urodzin Józefa Czechowicza 15.03.1903 – kserokopia, k. 1–2.
 • fotografie ul. Kapucyńskiej 3 (miejsce urodzin Czechowicza) – skany, k. 3–5.
 • adresy Czechowicza (miejsce zamieszkania i pracy) – rękopis, k. 6–7.
 • spis fotografii Czechowicza – rękopis, k. 8.
 • relacja z audycji TVP Lublin o Czechowiczu, rękopis, k. 9.
 • informacja o Stanisławie Czechowiczu, rękopis, k. 10. 

Teksty obceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn. 2/2 (teczka): Paweł Ostrowski, Arkadiusz Skwarzyński, Samorząd i polityka lokalna. Nieruchomość przy ul. Kapucyńskiej 3 oraz związek z nią Józefa Czechowicza, (studenci IV roku politologii) – tekst komputerowy, k. 1–2.

Twórczość CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Teksty Władysława PanasaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn. 2/3 (teczka): Władysław Panas, 22 litery – o poemacie Józefa Czechowicza uwagi wstępne:

 • rękopis, k. 1–23.
 • wydruk komputerowy tekstu, k. 24–33.
 • nadbitka artykułu, „Roczniki Humanistyczne KUL”, XLVIII (2000), z. 1, s. 19–30, k. 34–40.
 • luźne notatki i materiały do tekstu (m.in. informacje na temat miejscowości Słobódka i innych akcentach białoruskich w poemacie), k. 41–91.

Sygn. 2/4 (teczka): Władysław Panas, Hiram. Fragment o poemacie Józefa Czechowicza:

 • rękopis, k. 1–28, wydruk komputerowy, k. 29–42.

Sygn.  2/5 (teczka): Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O poemacie Józefa Czechowicza:

 • pierwodruk Poematu Józefa Czechowicza:
 • opracowanie w formie druczku bibliofilskiego ogłosił Ryszard Krynicki w Bibliotece Poetyckiej Wydawnictwa 5, Poznań 1992, k. 1–5.
 • przepisany tekst Poematu ręką prof. Władysława Panasa, k. 6–12.
 • kserokopia fragmentu książki z PoematemUtwory dramatyczne Józefa Czechowicza oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1978, k. 13–15.
 • wariacje na temat tytułu oraz planu pracy, k. 16–21.
 • notatki i materiały do rozdziału Hiram, k. 22–52.
 • notatki i próbki tekstów do rozdziału W krainie purpurowego mitu, k. 53–72. 

Teksty obceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn.  2/6 (teczka): Artykuły prasowe dotyczące twórczości Czechowicza (teksty obce):

 • Katarzyna Bielas, „Dom Wszechświat” – rozmowa z Hanną Krall, „Gazeta Wyborcza” 13 III 2003, (tutaj również fragmenty powieści Hanny Krall, Wyjątkowo długa linia), k. 1–3.
 • Józef Fert, O potrzebie i założeniach edycji krytycznej pism J. Czechowicza (artykuł na 60-lecie UMCS w „Wiadomościach Uniwersyteckich”), k. 4.
 • Waldemar Sulisz, Co zrobić z Czechowiczem? – rozmowa z W. Panasem, tekst komputerowy, k. 5, artykuł prasowy (wycinek), „Dziennik Wschodni”, 24 IX 1999, s. VII, k. 6–8.
 • Waldemar Sulisz, Czas Czechowicza – rozmowa z W. Panasem, wydruk komputerowy, k. 1 artykułu, który ukazał się w „Dzienniku Wschodnim”, 14 III 2003, k. 9.
 • Marzena Tomczyk, Temat królewski w twórczości Józefa Czechowicza (praca studencka, rękopis ilustrowany, k. 10–47.

Urodziny CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Teksty Władysława PanasaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn. 2/7 (teczka): Władysław Panas, Szkice prof. W. Panasa na temat urodzin Czechowicza:

 • Władysław Panas, Od czasu chrońcie grób Józka w Lublinie – tekst wygłoszony na otwarcie sesji „Czytanie Czechowicza” 1999, rękopis i tekst komputerowy, k. 1–3.
 • Władysław Panas, Józef Czechowicz (1903–1939), „Gazeta Wyborcza. Lublin” 10 III 2000 (artykuł prasowy w ramach plebiscytu na „Lublinianina stulecia”), k. 4.
 • Władysław Panas, „...miejsce mojego urodzenia będą zwiedzali”. Szkic topograficzny na urodziny Józefa Czechowicza – tekst komputerowy artykułu, który ukazał się w „Gazecie Wyborczej. Lublin”, 15 III 2001, k. 5–8.
 • Władysław Panas, Kapucyńska 3: dwa obrazki. Szkic semiotyczny na urodziny Józefa Czechowicza (artykuł ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 15 III 2002): próbki tekstu, k. 9–13, rękopis artykułu, k. 14–20, tekst komputerowy, k. 21–23.
 • Władysław Panas, „tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga” Szkic traumatyczno-estetyczny na urodziny Józefa Czechowicza: próbki tekstu, k. 24–27, rękopis artykułu, k. 28–34, tekst komputerowy artykułu prasowego w: „Gazecie Wyborczej. Lublin”, 15 III 2003 (tytuł ostateczny „tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga” Szkic traumatyczno-poetyczny na urodziny poety). Autor zaznaczył kolorem niebieskim fragmenty tekstu, który nie znalazł się w opublikowanym artykule, a jest w rękopisie – informacja autora), k. 35–37.
 • Władysław Panas, Poeta i książę. Szkic reinkarnacyjny na urodziny Józefa Czechowicza: rękopis artykułu, k. 38–45, tekst komputerowy artykułu prasowego, k. 46–51, artykuł prasowy z „Gazety Wyborczej. Lublin”, 15 III 2004, k. 52–53, próbki rękopiśmienne tekstu, k. 54–56.

Teksty obceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn. 2/8 (teczka): Urodziny Czechowicza – teksty obce:

 • Teresa Dras, Jeden z największych, „Kurier Lubelski”, 15 III 2001, k. 1.
 • Dziś są moje urodziny, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 15 III 2001, dodatek specjalny poświęcony Józefowi Czechowiczowi, k. 2–4.
 • Waldemar Sulisz, Dziś są moje urodziny, „Dziennik Wschodni”, 14 III 2002, k. 5.
 • Waldemar Sulisz, Trzy pytania. Rozmowa z prof. W. Panasem – kierownikiem Katedry Teorii Literatury KUL, „Dziennik Wschodni”, 14 III 2002: tekst komputerowy artykułu, k. 6, artykuł prasowy, k. 7.
 • Waldemar Sulisz, Dziś są moje urodziny, „Dziennik Wschodni”, 15 III 2002, k. 8.
 • Teresa Dras, „Wstąpiłeś w mit”. Rozmowa z prof. W. Panasem, kierownikiem Katedry Teorii Literatury KUL o Józefie Czechowiczu w 99. rocznicę urodzin, „Kurier Lubelski”, 15 III 2002: artykuł prasowy, k. 9, tekst komputerowy rozmowy, k. 10–12.
 • Teresa Dras, Grzegorz Wójcikowski, 2003 rokiem Czechowicza, „Kurier Lubelski”, 15 III 2002, k. 13.
 • Gazeta na urodziny poety w Lublinie, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 15 III 2002, k. 14–16.
 • Grzegorz Józefczuk, Za rok Józkowi stuknie setka, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 15 III 2002, k. 17.
 • Miłosz do Czechowicza, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 16–17 III 2002, k. 18.
 • Na urodziny poety, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 15 III 2003, dodatek specjalny plus płyta CD z Poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza (4 egzemplarze), k. 19–24.
 •  Teresa Dras, Niech biją dzwony na 101. urodziny Czechowicza, „Kurier Lubelski”, 15 III 2004, k. 25.
 • Zapowiedź artykułu Poeta i książę, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 15 III 2004, k. 26.

Sygn. 2/9 (teczka): Zaproszenia na uroczystości związane z setną rocznicę urodzin Józefa Czechowicza (m.in. na otwarcie wystawy Lublin Józefa Czechowicza na dawnych pocztówkach ze zbiorów Zbigniewa Lemiecha wraz z informatorem o wystawie oraz otwarcie nowej siedziby oddziału Muzeum Lubelskiego wraz z informatorem o działalności Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza), 2003.

Śmierć CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Teksty obceBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sygn. 2/10 (teczka): Artykuły prasowe (teksty obce) dot. rocznicy śmierci Czechowicza:

 • Czytanie Czechowicza w 60-tą rocznicę śmierci poety, „Kurier Lubelski”, 8 IX 1999, k. 1.
 • Andrzej Molik, Wstyd został oszczędzony, „Kurier Lubelski”, 8 IX 1999, k. 2.
 • Janusz Drzewucki, 60 lat temu zginął Józef Czechowicz, „Rzeczpospolita”, 9 IX 1999, k. 3.
 • Grzegorz Józefczuk, Druga śmierć poety, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 9 IX 1999, k. 4.
 • Grzegorz Józefczuk, Poeta tragiczny, „Gazeta Wyborcza. Lublin”, 9 IX 1999, k. 5.
 • Msza za Czechowicza, „Dziennik Wschodni”, 9 IX 1999, k. 6.
 • Czytanie Czechowicza w Bramie Grodzkiej, „Kurier Lubelski”, 10 IX 1999, k. 7.

Słowa kluczowe