Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Architektura poprzemysłowa w Lublinie

Przemysł to ważny rozdział w historii Lublina, odegrał on kluczową rolę w jego rozwoju, zwłaszcza w XIX i XX wieku. Jednak już wcześniej w Lublinie powstawały różnorakie zakłady przemysłowe. Nasze miasto może poszczycić się bogatymi tradycjami młynarskimi. Najstarsza część miasta leżała w pobliżu rozlewisk rzeki Czechówki i Bystrzycy oraz Stawu Królewskiego, gdzie powstawało wiele młynów, najbardziej znanym był młyn "papiernia", późniejszy młyn braci Krauze. W XIX wieku pionierem lubelskiego przemysłu był Kośmiński, zbudował młyn, jednak szybko zbankrutował. XIX wiek przyniósł rozwój browarnictwa, szczególną zasługę miała rodzina Vetterów. Lublin otrzymał kolejowe połączenie, wpłynęło to na jego dalszy rozwój. W okresie międzywojennym powstała tu elektrownię oraz fabrykę samolotów. Okres socjalizmu to rozwój przemysłu ciężkiego; FSC, odlewnia URSUS. Czas po 1989 to czas przemian, wiele zakładów upadło, jednak obecnie powstają nowe, w czym trzeba upatrywać nadzieję na przyszłość.

Spis treści

[RozwińZwiń]

MapaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Pokaż Architektura poprzemysłowa w Lublinie na większej mapie


LEGENDA DO MAPY
kolor czerwony - zakłady przemysłowe, których budynki dziś już nie istnieją.
kolor zielony - zakłady nie istniejące, których budynki istnieją.
kolor niebieski - zakłady powstałe przed 1945 roku, do dziś funkcjonujące.
kolor żółty - zakłady powstałe po 1945 roku, które do dziś funkcjonują.

 

 

Materiały do strony przygotowali:
Piotr Celiński, Piotr Sugier, Marcin Waciński

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Jacka Studzińskiego
za udostępnienie materiałów konserwatorskich.