Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Architektura i urbanistyka Lublina – zabytki

Mapa Lublina z naniesionymi na nią najważniejszymi zabytkami architektury pokazuje, że są one skoncentrowane wokół zabytkowego centrum Starego Miasta i Śródmieścia.
 

Obiektem o wyjątkowej, ponadregionalnej randze jest w tej grupie kaplica zamkowa, której architektura, w połączeniu z malarskim wystrojem wnętrza, jest znakomitym przykładem przenikania się kultur Wschodu i Zachodu.

Inne ważne dla lubelskiej architektury obiekty, bez których nie wyobrażamy sobie przestrzeni miasta to: Brama Krakowska i Brama Grodzka wchodzące w przeszłości w skład linii fortyfikacyjnych, budynek Trybunału Koronnego i kamienice Rynku, Zamek Lubelski.

Grupa lubelskich świątyń świadczy o wielokulturowości naszego miasta. Obok najliczniej reprezentowanej grupy świątyń kościoła rzymskokatolickiego do dziś zachowana jest i funkcjonuje cerkiew prawosławna, a także kościół ewangelicko-augsburski. Niestety, niewiele zabytków kultury żydowskiej przetrwało dzisiejszych czasów. Interesującą, choć często zapominaną grupą zabytków architektury, ściślej małej architektury są kapliczki rozsiane na obrzeżach miasta.

 

Powiązane artykuły

Powiązane wydarzenia

Słowa kluczowe