Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Architektura i urbanistyka Lublina – bibliografia

Spis treści

[RozwińZwiń]

RomanizmBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dobrowolski T. (red.), Historia sztuki polskiej, t. I. Sztuka przedromańska i romańska, do schyłku XIII wieku, Kraków 1965.
Koziejowski W., Romański charakter stylowy architektury wieży na Zamku w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne”, 23 (1975), z. 5.
Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968.
Mroczko T., Sztuka polska romańska i przedromańska, Warszawa 1978.

GotykBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Durakiewicz K., Kaplica Św. Trójcy, „Na Przykład” 1995 nr 27/28

Kębłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

Koziarska-Kowalik J., Kaplica Zamkowa w Lublinie, Lublin 1997.
Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968.
Podlewski W., Nowy wygląd Bramy Krakowskiej, „Kultura i życie” nr 14, r. 13, 1964.
Teodorowicz-Czerepińska J., Brama Krakowska, „Kurier Lubelski” nr 18, 1985.
Walas B., Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, Lublin 1996.  

RenesansBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987
Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968.
Kowalczyk J., Kościół Pobernardyński w Lublinie i jego stanowisko w renesansowej architekturze Lubelszczyzny, Lublin 1956.
Majewski K., Wzorek J., Twórcy tzw. renesansu lubelskego w świetle nowych badań, „Biuletyn Historii Sztuki” 1969, nr 1.
Tatarkiewicz W., O pewnej grupie kościołów polskich z początku XVII w., Kraków 1926.
Tatarkiewicz T., Typ lubelski i typ kaliski w architekturze kościelnej XVII wieku, „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”, T. VII, R. 1937/38.

BarokBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Hermanowicz W., Monografia architektury kościoła oo. Kapucynów p.w. śś. Piotra i Pawła w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne” 1970, t. XVIII, z.5.
Karpowicz M., Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1980.
Maśliński A., Kościół pojezuicki w Lublinie na tle problematyki architektury baroku, „Roczniki Humanistyczne”, 2/3 (1950/1951), nr 6.
Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968.

Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980.
Natoński B., Geneza i budowa katedry lubelskiej (kościoła pojezuickiego) 1580-1625, „Nasza Przeszłość” 1967.

HistoryzmBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jaroszewski T. S., Od klasycyzmu do nowoczesności. O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.
Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968.
Sztuka II połowy XIX wieku, Warszawa 1973.
Trzeciak P., 1000 tajemnic architektury, Warszawa 1967.

SecesjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bieniaszkiewicz Hanna, Architektura secesyjna  w Lublinie, (rozprawa doktorska napisana w Instytucie Historii Sztuki KUL), Lublin 2005
Sztuka polska około 1900 roku, Warszawa 1969. 

ModernizmBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jaroszewski T. S., Od klasycyzmu do nowoczesności. O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
Kotula A., Krakowski A., Architektura współczesna. Zarys rozwoju, Kraków 1967. 

SocrealizmBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Włodarczyk W., Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Paryż 1986.
Budownictwo i architektura w Polsce 1945-1966, red. J. Zachwatowicz, Warszawa 1968