Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Anna Jeziorkowska-Polakowska

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
Anna Jeziorkowska-Polakowska jest adiunktem w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej.

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W 1985 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na podstawie pracy Teoria opery w polskich poetykach XIX wieku (prowadzący: prof. dr hab. Lech Ludorowski).

W latach 2002-2003 odbyła Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Humanistyczne przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następnie w latach 2005-2006 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2006 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Modele gatunkowe kołysanki w literaturze polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej przełomu XIX i XX wieku (promotor: dr hab. S. J. Żurek, prof KUL; recenzenci: dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Jakub Malik, prof. KUL). 

W 2009 była finalistką Konkursu im. Majera Bałabana ogłoszonego przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.

Obecnie jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi wykłady i ćwiczenia z Dydaktyki literatury i języka polskiego w szkole podstawowej, Dydaktyki literatury i języka polskiego w gimnazjum oraz konwersatorium Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i kulturowych w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Członkostwo w stowarzyszeniachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
W maju 2008 roku była sekretarzem międzynarodowego programu badawczego „Literatura polsko- żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań".
Kurator Koła Dydaktyków przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Członek Towarzystwa Naukowego KUL.

Współpraca z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
W 2001 roku Anna Jeziorkowska-Polakowska brała udział w seminarium dla nauczycieli "Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie" organizowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Zakładem Kultury i Historii Żydów UMCS oraz American Association for Polish-Jewish Studies.

W 2011 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się promocja publikacji Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939).

ZainteresowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 
Obszarem zainteresowań badawczych Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej jest kultura i sztuka polskich Żydów, język jidysz oraz w ramach edukacji polonistycznej dydaktyka języka polskiego [1]. 

 

Opracowała Izabela Błasiak

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] http://www.kul.pl/pracownia-literatury-polsko-zydowskiej,1745.html, dostęp 09.02.2012.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Przeczytaj Bibliografia dr Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe