Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Andrzej Trzciński

Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Andrzej Trzciński  urodził się5 maja 1953 r. w Warszawie.

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W 1982 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS, na podstawie pracy: Kompozycje i ornamentyka kamieni nagrobnych na cmentarzu żydowskim w Józefowie Biłgorajskim na tle nagrobnej symboliki hebrajskiej.

W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historia – historia sztuki, na KUL na podstawie rozprawy: Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce (wybrane zagadnienia), promotor: prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski.

W 2008 r. zdobył tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych z zakresu historii, specjalność: nauki pomocnicze historii, na podstawie rozprawy: Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kultury i Historii Żydów na Wydziale Humanistycznym Instytutu Kulturoznawstwa. W ramach specjalizacji Judaistyka przy kierunku Kulturoznawstwo prowadzi zajęcia z Kultury Materialnej Żydów oraz Obrzędów i zwyczajów żydowskich.

Członkostwo w towarzystwach naukowychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Członkostwo w Społecznym Komitecie Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce (od 1986 r.).
Członkostwo w Towarzystwie Opieki nad Pamiątkami Kultury Żydowskiej w Lublinie (członek - założyciel i członek zarządu w latach 1989-1992).
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich (członek - założyciel od 1995 roku, członek zarządu od 2007 r.).

Zainteresowania naukowe i aktualne realizacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 • Badania podstawowe dotyczące zabytków żydowskich na historycznych obszarach Rzeczypospolitej – ich inwentaryzacja i edycja jako źródeł, z opracowaniem obejmującym cechy formalno-stylowe, ikonograficzne i paleograficzne, wraz z kontekstem historycznym.
 • Ikonografia i ikonologia przedstawień na zabytkach sepulkralnych, wyposażeniu i wystroju synagog, na sprzętach ze sfery kultu i obrzędów.
 • Polichromie nagrobków żydowskich.
 • Epigrafika i paleografia hebrajska.

Obecnie realizuje

 • Projekt ogólniejszego ujęcia ukazującego zmiany kulturowe żydostwa Rzeczypospolitej odzwierciedlone w sferze kultury sepulkralnej.

 

Wybrane publikacje w zasobach cyfrowychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

 1. Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII
 2. O "piętnastowiecznych" macewach z Chełma
 3. Symbole i obrazy: treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce
 4. Wystrój malarski synagogi w Piczowie (cz. 1)
 5. Wystrój malarski synagogi w Piczowie (cz. 2)
 6. Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Przeczytaj Bibliografia dr. hab. Andrzeja Trzcińskiego

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe