Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Andrzej Mroczek – bibliografia (wybór)

Wybrane publikacje autorstwa Andrzeja Mroczka.

 

Galeria Labirynt 1974–1994, BWA w Lublinie, red. Andrzej Mroczek, Jolanta Mędorowicz, Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin 1995.
Andrzej Mroczek, O programie galerii kilka myśli, [w:] Galeria Labirynt 2 prezentuje współczesną sztukę polską, red. Pat Simpson, UH Faculty of Art. & Design i BWA Lublin, Lublin 2003, s. 17–18.
Andrzej Mroczek, Program i artyści, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2002 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2002, s. 3–10.
Andrzej Mroczek, Łagodny powiew wiatru, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2003 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2003, s. 3–4.
Andrzej Mroczek, Partum i kwiaty, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2003 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2003, s. 40.
Andrzej Mroczek, Labirynt, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2004 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2004, s. 17–18.
Andrzej Mroczek, Medytacja w czerwieni, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2005 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2005, s. 31–32.
Andrzej Mroczek, Artysta radykalny, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2006 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2006, s. 29–30.
Andrzej Mroczek, Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2006 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2006, s. 48.
Andrzej Mroczek, Lubelska linia przerywana, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2006 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2006, s. 56.
Andrzej Mroczek, Czas sztuki, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2006 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2006, s. 63–64.
Andrzej Mroczek, Wstęp do katalogu, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 3.
Andrzej Mroczek, Wystawa kolekcji galerii BWA, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 9.
Andrzej Mroczek, Młodzi artyści – młoda sztuka, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 15–18.
Andrzej Mroczek, Sztuka i wiara, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 44.
Andrzej Mroczek, Słowa – formy – medytacje, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 59.
Andrzej Mroczek, Postawy, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 73.
Andrzej Mroczek, Zapis, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 81.
Andrzej Mroczek, Malarstwo materii wczoraj i dziś, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2007 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2007, s. 84.
Andrzej Mroczek, Lubelskie refleksje, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 12.
Andrzej Mroczek, Między materią a iluzją, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 22–23.
Andrzej Mroczek, Doznania, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 29–30.
Andrzej Mroczek, Minimum – Maksimum, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 31–32.
Andrzej Mroczek, Poezja konkretna z kolekcji BWA Lublin, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 37–38.
Andrzej Mroczek, Pamięci Henryka Stażewskiego w dwudziestą rocznicę śmierci, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 43–44.
Andrzej Mroczek, Sztuka geometrycznej harmonii, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 49–50.
Andrzej Mroczek, Razem i osobno, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 57–58.
Andrzej Mroczek, Znaki tożsamości, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2008 r., red. Andrzej Mroczek, Lublin 2008, s. 68–69.
Andrzej Mroczek, Lubelskie refleksje c.d., [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2009/10 r., red. Anna Ignasiak, Diana Kołczewska, Lublin 2010, s. 15.
Andrzej Mroczek, Obecność i głębia, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2009/10 r., red. Anna Ignasiak, Diana Kołczewska, Lublin 2010, s. 17.
Andrzej Mroczek, Rozważania rysunkowe, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2009/10 r., red. Anna Ignasiak, Diana Kołczewska, Lublin 2010, s. 19.
Andrzej Mroczek, Energia koloru, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2009/10 r., red. Anna Ignasiak, Diana Kołczewska, Lublin 2010, s. 20.
Andrzej Mroczek, Odległość bliskości, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2009/10 r., red. Anna Ignasiak, Diana Kołczewska, Lublin 2010, s. 23.
Andrzej Mroczek, Cisza monochromów, [w:] Wystawy w Galeriach BWA Lublin 2009/10 r., red. Anna Ignasiak, Diana Kołczewska, Lublin 2010, s. 25.


 

Opracowała Małgorzata Szlachetka