Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Aleksander Jackowski (1920-2017)


Etnograf, historyk i krytyk sztuki, antropolog kultury. Badacz kultury ludowej. Wieloletni redaktor naczelny kwartalnika "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa".

 


 

Spis treści

[RozwińZwiń]

ŻyciorysBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W latach 1952–1998 był redaktorem naczelnym kwartalnika “Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. Pełnił funkcję kierownika pracowni Sztuki Nieprofesjonalnej w Instytucie Sztuki PAN do 1984 roku.


Obecnie pracuje jako wykładowca w Instytucie Etnologii i Antrpologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem licznych książek i publikacji dotyczących sztuki. Organizator liczne wystaw sztuki nieprofesjonalnej w Polsce i za granicą.

TwórczośćBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jest autorem licznych książek i publikacji dotyczących sztuki ludowej, współczesnej, l’art brut, naiwnej, a także poświęconych folklorowi, tradycji i dziedzictwu kulturowemu.
 
Książki:
Świat Nikifora (2005)
Polska sztuka ludowa (2002)
Pejzaż frasobliwy. Kapliczki i krzyże przydrożne (2000)
Cepelia. Tradycja i współczesność (1999)
Obrazy ludowe (1998)
O rzeźbach i rzeźbiarzach (1997)
Sztuka zwana naiwną (1995)
Sztuka ludu polskiego (1965)
 
Artykuły:
Kultura ludowa - sztuka ludowa, "Lud", tom 74 (1991)
Obrazy Rozalii Barańskiej-Dzięciołowskiej, PSL, R. 37, nr 1-2 (1983)
Sztuka ludowa, [w] Etnografia Polski. Przemiany Kultury Ludowej, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź (1981)
Pomniki ludu, PSL, R. 35, nr 3-4 (1981)
Pojęcie twórcy ludowego, "Lud", t. 64 (1980)
Współczesne malarstwo ludowe i jego pogranicza, PSL, R. 31, nr 2, 3 i 4 (1977)
Współczesna rzeźba zwana ludową, PSL, R. 30, nr 3-4 (1976)
Sztuka ludowa, relikt czy wartość żywa?, PSL, R. 29, nr 3 (1975)
Sobota i inni, PSL, R. 28, nr 2 (1974)
Kopernik w ludowej rzeźbie, PSL, R. 28, nr 1 (1974)
Pogranicze sztuki naiwnej i ludowej, PSL, R. 22, nr 1-2 (1968)
Kolorowe figurki z cukru, PSL, R. 20, nr 3-4 (1966).
Odpust w Białymstoku 1965 r., PSL, R. 20, nr 3-4 (1966)
Kicz - sztuka jarmarczna - sztuka ludowa. Dyskusja, PSL, R. 20, nr 3-4 (1966)
Współczesna rzeźba ludowa, PSL, R. 18, nr 1 (1964)
Z zagadnień historii i metodologii badań nad sztuką ludową,
Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką.

Aleksander Jackowski w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Aleksander Jackowski cztery razy gościł w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

17 grudnia 1993 roku odbyło sie spotkanie z Aleksandrem Jackowskim. Spotkanie było połączone z promocją czasopisma "Polska Sztuka Ludowa Konteksty". 
 
W dniach 24-27 wrzesnia 1995 roku odbyła się sesja "Pamięć-Miejsce-Obecność", w której uczestniczył Aleksander Jackowski. 

Czytaj więcej 

 

10 maja 2000 roku odbyło sie drugie spotkanie z Aleksandrem Jackowskim. 

Czytaj więcej 

 

27 lutego 2007 roku miało miejsce trzecie spotkanie z Aleksandrem Jackowskim.

Czytaj więcej 

 


 

Opracowała Magdalena Kowalska, Karolina Kryczka