Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Akcja o Adulfie” (1633)

Akcja o Adulfie jest najstarszym znanym lubelskim programem teatralnym. Pochodzący z roku 1633 program został wydrukowany specjalnie do przedstawienia Akcja o Adulfie, odegranego 30 stycznia 1633 roku w Kolegium Jezuitów w Lublinie.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Program napisany został w języku polskim, co wskazuje, że lubelscy jezuici chcieli dotrzeć ze swoim przedstawieniem do jak największej widowni. Natomiast samo przedstawienie było prawdopodobnie grane po łacinie. Jedyny egzemplarz tego programu jest przechowywany w Bibliotece PAN w Gdańsku (sygn. PAN Dm 4457.8˚)1.

Program został wydrukowany w drukarni Pawła Konrada, Irena Dziok-Strelnik w bibliografii starych druków lubelskich podaje cały tytuł Akciey krotko zebrany wykład – program dramatu2.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bicikowski T., W kręgu Antitemiusza, Odrodzenie i reformacja w Polsce, t. XIV, Warszawa 1969.
Dziok-Strelnik I., Bibliografia starych druków Lubelskich 1630–1800, Lublin 1997.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia T. Bicikowski, W kręgu Antitemiusza, Odrodzenie i reformacja w Polsce, t. XIV, Warszawa 1969, s.165–170.
  2. Wróć do odniesienia I. Dziok-Strelnik, Bibliografia starych druków Lubelskich 1630–1800, Lublin 1997, s. 514.