Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zwyczaje pogrzebowe

Owszem, śmierć zmieniała się w ciągu tysiącleci - ale jak powoli! Drobne zmiany rozłożone na wiele pokoleń zachodziły tak wolno, że ludzie nie zauważali. Dzisiaj zupełny przewrót w obyczajach dokonał się (albo może tylko wydaje się, że się dokonał?) w obrębie jednej generacji.

Czytaj więcej

Źródła historyczne

Dla niektórych osób historia to zbiór dat, faktów, wydarzeń ułożonych w podręcznik. Korzystanie z materiałów źródłowych może zmienić taki punkt widzenia.

Czytaj więcej

Lublin w Unii Europejskiej 2004

Siódmego i 8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Lubelszczyzna jest regionem, w którym mieszka najwięcej przeciwników Unii Europejskiej. Poparcie dla Unii wyrazili natomiast mieszkańcy większych miast regionu. Tam poparcie dla akcesji było wyraźne. W Lublinie frekwencja wyniosła 66,5 procent, ZA głosowało 76,8 procent, PRZECIW 23,2 procent.

Czytaj więcej