Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ulica Lubartowska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Lubartowska w Lublinie – historia ulicy

Najdłuższą ulicą dzielnicy żydowskiej była Lubartowska. Miała ponad kilometr długości i prowadziła do nowego cmentarza żydowskiego położonego przy ulicy Obywatelskiej, zaś z przeciwnej strony przechodziła w ulicę Nową na wysokości Kowalskiej.

Czytaj więcej

Andrzej Golejewski (ur. 1952)

Andrzej Golejewski (ur. 1952)

Absolwent PWST w Warszawie. Aktor teatrów: Na Woli w Warszawie (1976-1986) i im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Współpracował z teatrem Scena 6 przy spektaklu "Świętokradztwo".

 

Czytaj więcej

Małgorzata Skałbania (ur. 1965)

Małgorzata Skałbania – malarka, poetka.

Urodziła się w Tychach. Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom u prof. Jerzego Nowosielskiego). Odbyła staż w De Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten w Kampen. Swoje prace publikuje w kraju i za granicą. Mieszka w Lublinie.

 

 

Czytaj więcej

Lesław A. Paga (1954-2003)

Ekonomista. Współtwórca polskiego rynku kapitałowego, pierwszy prezes Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wykładowca akademicki na lubelskich uczelniach. 

Czytaj więcej

Jesziwy lubelskie do XVII wieku

Jesziwy lubelskie do XVII wieku

Jesziwa (hebr. posiedzenie, przebywanie, siedzenie; jid. jeszywe) była żydowską instytucją edukacyjną i religijną, która koncentrowała się na badaniu tradycyjnych żydowskich tekstów religijnych, przede wszystkim Talmudu wraz z odnoszącymi się do niego klasycznymi komentarzami oraz halachy (prawa żydowskiego). Głównym celem edukacji w jesziwie było przygotowanie przyszłych rabinów do stosowania rozstrzygnięć halachicznych zgodnych z obyczajami danych społeczności.

Czytaj więcej

Stanisław Ziemecki (1881-1956)

Fizyk. Po wojnie organizował życie naukowe w zakresie fizyki na nowo powołanym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Czytaj więcej

Roman Litman

Roman Litman

Roman (Szloma/Szlojme Haim) Litman (ur. w 1933 roku w Łęcznej, zm. 7 maja 2021 w Lublinie) – inżynier budownictwa lądowego (specjalizacja: mosty i budowle podziemne), absolwent Politechniki Warszawskiej; w latach 1957 – 1990 pracownik Wojewódzkiego Biura Projektów w Lublinie, gdzie kierował zespołem projektującym mosty i drogi; przewodniczący Filii Lubelskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie; członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie; wiceprezes Fundacji „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”.


 

Czytaj więcej

Krzysztof Radzki (1946- )

Krzysztof Radzki (1946- )

Perkusista zespołu Minstrele. Kierownik obiektów UMCS: ACK UMCS Chatka Żaka, Działu Spraw Studenckich UMCS,  Działu Administracyjno-Gospodarczego UMCS. Przedsiębiorca. 

Czytaj więcej

Kamienica zwana „Kochmanowską”

Kamienica zwana Kochmanowską położona była na terenie Podzamcza, przy ulicy Żydowskiej (późniejszej ul. Szerokiej), między kamienicą mieszczącą siedzibę seniorów lubelskich, a kamienicą Icka Cukiernika. Jej historia jest przykładem skomplikowanych działań o charakterze własnościowo-finansowym w drugiej połowie XVII wieku.

Czytaj więcej