Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja szklanych negatywów z kamienicy Rynek 4

Wydawać by się mogło, że przy skali zniszczenia jakie w czasie wojny dotknęło lubelskie miasto żydowskie, ale też i cały Lublin nie można już odnaleźć nic co byłoby jakimś znaczącym materialnym śladem życia, przedwojennego polsko-żydowskiego miasta. I oto po latach, z ciemnej kryjówki zrobionej na strychu jednego z lubelskich domów przychodzą do nas jak duchy twarze mieszkańców utrwalone na szklanych negatywach. Siłą tych zdjęć, zrobionych jeszcze zanim wybuchła wojna, są właśnie te twarze, sfotografowane z niezwykłą wręcz ostrością. Cała ta kolekcja trafiła do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dokładnie w czasie gdy prowadzonych jest szereg działań upamiętniających 70-tą rocznicę zagłady lubelskich Żydów.

Tomasz Pietrasiewicz

 

Czytaj więcej

Andrzej Żołnierowicz (ur. 1943)

Andrzej Żołnierowicz (ur. 1943)

Absolwent Studium Nauczycielskiego i historii na UMCS. Wieloletni szef Szkolnego Związku Sportowego. Muzyk i wokalista. Grał m.in. w zespole Wesoła Dziewiątka, Bezimienni i Minstrele. 

Czytaj więcej

Archidiakońska 5 w Lublinie

Archidiakońska 5 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 5 znana jest jako Mały Ratuszek. W jej pomieszczeniach mieściło się archiwum akt radzieckich i wójtowskich, więzienie oraz rządowa drukarnia.

Czytaj więcej

Archidiakońska 4 w Lublinie

Archidiakońska 4 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 4 powstała w 1918 roku na miejscu zburzonej kamienicy z pierwszej połowy XVI wieku. Jest siedzibą Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków.

Czytaj więcej

Archidiakońska 1 w Lublinie

Archidiakońska 1 w Lublinie

Pierwsze wzmianki dotyczące kamienicy Archidiakońska 1 pochodzą z 1522 roku. Od XVII wieku nazywana była zamiennie Bachowską i Szpakowską od nazwisk kolejnych właścicieli.

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Nazwą Stare Miasto określa się obecnie teren średniowiecznego Lublina w obrębie murów obronnych, czyli tzw. miasto w murach. Jest to obszar wyznaczony dziś ulicami: Lubartowską, Kowalską, Podwalem i Królewską.

Czytaj więcej

Reportaż prasowy

Reportaż to rodzaj pisarski, który stara się przekazać prawdziwą i szczegółową relację o wydarzeniach bezpośrednio widzianych lub sprawach dokładnie udokumentowanych - Ryszard Kapuściński.

Czytaj więcej

Kawiarnia Teatralna

Kawiarnia Teatralna

Popularna w PRL kawiarnia i palarnia kawy Feliksa Widelskiego. Mieściła się w budynku Teatru im. Osterwy, na rogu ulicy Peowiaków. Dziś (2020) znajduje się tu Teatralna Cafe. 

Czytaj więcej

Ulica Chopina w Lublinie – historia ulicy

Ulica Chopina w Lublinie – historia ulicy

Została wytrasowana w początku XX w. (ok. 1908) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Budynki wzniesione bezpośrednio przed I wojną światową po zachodniej stronie ulicy wyznaczają ówczesną skalę miasta. Architektura kamienic reprezentuje współczesne prądy eklektyczne i secesję. W części na południe od ul. Okopowej ulica została zabudowana w okresie międzywojennym.

Czytaj więcej

Brama Krakowska w Lublinie

Brama Krakowska w Lublinie

Idąc na Stare Miasto od strony Krakowskiego Przedmieścia, z daleka widzimy bryłę Bramy Krakowskiej. Ta ceglana budowla swoją historią sięga XIV wieku. Po groźnym dla miasta najeździe Tatarów w 1341 roku postanowiono otoczyć miasto murami obronnymi i opatrzyć je bramami. Jedną z nich jest Brama Krakowska, która swoją nazwę wywodzi od traktu i przedmieścia, na które prowadziła.

Czytaj więcej

Architektura i urbanistyka Lublina – architekci

Architektura i urbanistyka Lublina – architekci

Biogramy najważniejszych architektów tworzących w Lublinie i dla Lublina. Wybrane zostały nazwiska twórców, którzy mieli największy wpływ na architekturę miasta. W grupie tej pojawiają się nazwiska o ogólnopolskim zasięgu, takie jak: Dominik Merlini, Marian Lalewicz, Oskar Sosnowski czy Oskar Hansen.

Czytaj więcej

Tadeusz Witkowski (1904–1986)

Tadeusz Witkowski (1904–1986)

Tadeusz Witkowski (1904–1986) – architekt lubelski, autor m.in. Biblioteki Międzyuczelnianej przy ulicy Radziszewskiego 11, Gmachu Fizyki i Chemii przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej, a także licznych domów i willi.

Czytaj więcej

Ruch bębniarski w Lublinie

Ruch bębniarski w Lublinie

Lublin to miasto kilku zespołów bębniarskich  i nauczycieli gry na bębnach. Jedną z grup reprezentująca lubelskich bębniarzy jest zespół Młode Djembe. Inną - grupa perkusyjna Sambasim. 

Czytaj więcej