Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czesław Miłosz (1911–2004)

Czesław Miłosz (1911–2004)

Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie) – polski poeta i prozaik, historyk literatury, profesor literatury słowiańskiej w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, profesor Uniwersytetu Harwarda, laureat Neustadt International Prize for Literature (1978), laureat literackiej Nagrody Nobla (1980). Za pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata (1989), uhonorowany najwyższym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej Orderem Orła Białego (1994).

Czytaj więcej

Rzemiosło artystyczne w lubelskiej dzielnicy żydowskiej

Ważnym elementem życia mieszkańców lubelskiej dzielnicy żydowskiej była tzw. tradycyjna sztuka żydowska. Było to rzemiosło artystyczne polegające na zdobieniu przedmiotów kultowych i codziennego użytku, upiększaniu ubrań, wyposażaniu wnętrz domów i synagog, wykonywaniu biżuterii. Charakterystyczny dla tej sztuki jest konserwatyzm, przywiązanie do raz wypracowanych wzorów i technik, które żydowscy rzemieślnicy przekazywali z pokolenia na pokolenie.

Czytaj więcej

Artyści lubelskiej dzielnicy żydowskiej – Symche (Simon) Binem Trachter, Henryk Lewensztadt, Yehuda Razgour

Z lubelskiej dzielnicy żydowskiej wywodzą się trzej malarze, którzy za życia zdobyli popularność i poważanie. Dwóch z nich: Symche (Simon) Binem Trachter (1893, Lublin – 1942, Treblinka) i Henryk Lewensztadt (1893, Lublin – ?) osiągnęli  dojrzałość artystyczną w dwudziestoleciu międzywojennym, trzeci – Yehuda Razgour (1914, Lublin – 1979, Paryż) wykształcenie i uznanie zdobył po II wojnie światowej.

Czytaj więcej

Janusz Opryński (ur. 1954)

Janusz Opryński (ur. 1954)

Janusz Opryński – współzałożyciel i reżyser Teatru Provisorium, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne, dyrektor programowy lubelskiego Centrum Kultury.

Czytaj więcej

Życie literackie w Lublinie (1944–1989)

Działalność literacką po 1944 roku możemy podzielić na kilka okresów: począwszy od odrodzenia twórczości poetyckiej w wyzwolonym Lublinie, przez okres socrealizmu, następnie ożywienie twórczości literackiej po 1956 roku aż po niezależną działalność wydawniczą w latach 70. i 80. Do rozwoju i popularyzacji literatury przyczyniło się powstanie kilku instytucji, między innymi muzeum Józefa Czechowicza i Wydawnictwa Lubelskiego.

Czytaj więcej

Lubelska opozycja w latach 70. – miniwykład Macieja Sobieraja

Lubelska opozycja w latach 70. – miniwykład Macieja Sobieraja

Maciej Sobieraj (IPN Lublin)

Lata 70. wyznaczyły nową jakość, jeśli chodzi o działania opozycyjne w Lublinie. Oczywiście, istotne są ramy chronologiczne, jak tutaj ująć ten temat. Wydaje mi się, że i to jest chyba uzasadnione jak najbardziej, że trzeba ująć lata 1968–1980, czyli od wydarzeń marcowych do powstania Solidarności, czyli do lipca 1980 roku, jeśli chodzi o Lublin.

Czytaj więcej

Kinematografia w Lublinie (1945–1989)

Kinematografia w Lublinie (1945–1989)

Po powojennym okresie licznych problemów lubelskiej kinematografii (głównie lokalowych i sprzętowych), nastąpił czas jej intensywnego rozwoju. Swoją działalność wznawiały przedwojenne kina, niekiedy zmieniając nazwy, np. kino Rialto na Staromiejskie. W Lublinie pojawiły się także nowe kina, między innymi kino Bajka, kino Kosmos czy Kino Studyjne „Chatki Żaka". Lublin w PRL-u to również miasto kin zakładowych i letnich, wreszcie – Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Czytaj więcej

Muzyczny Lublin w PRL

Muzyczny Lublin w PRL

W Lublinie odbywały się pierwsze po wojnie koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. W 1947 roku powstał Teatr Muzyczny.  W latach 60.  popularnością cieszyły się zespoły big beatowe, jak Minstrele czy Ikresi. W latach 70. w Lublinie odbywały się Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych. W Lublinie w 1974 roku w Lublinie powstała Budka Suflera, a cztery lata później zespół Bajm. 

Czytaj więcej

Roman Baranowski (ur. 1958)

Roman Baranowski (ur. 1958)

Aktor teatru Scena 6 w latach 1978–1988. Doktor fizyki. Od 1988 roku mieszka w Kanadzie. Obecnie (2013) pracuje na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie.

 

Czytaj więcej

Festiwal Kullages

Festiwal Kullages

Festiwal studencki powstały z inicjatywy Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ramach Kullages odbywały się spotkania, warsztaty, dyskusje, koncerty.

Czytaj więcej

Ruch hipisowski w Lublinie

Kontrkultura drugiej połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku.

Wiosną i latem 1972 roku Lublin stał się centrum ruchu hipisowskiego w Polsce. Z ruchem hippisowskim związana była przede wszystkim grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dla władzy komunistycznej ruch hippisowski był również elementem opozycji. 

Czytaj więcej

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie – skład

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie – skład

W składzie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego znaleźli się ludzie mało znani w społeczeństwie przed wojną czy nawet w swoich środowiskach. Najbardziej rozpoznawalną osobą w skali całego kraju była Wanda Wasilewska. Do bardziej znanych we własnych środowiskach należeli Andrzej Witos, Bolesław Drobner, Emil Sommerstein oraz Wincenty Rzymkowski. Michał Rola-Żymierski i Zygmunt Berling czasowo służyli w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Lublin. Kultura 1970-1980

Lublin. Kultura 1970-1980

Lata 70. zapiszą się w historii jako „dekada gierkowska". Okres ten charakteryzuje się się dynamicznym rozwojem gospodarczym PRL w pierwszej połowie dziesięciolecia, także rozwojem w zakresie kultury i sztuki. 

Czytaj więcej