Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jan Arnsztajn (1897–1934)

Jan Arnsztajn (1897–1934)

Jan Arnsztajn, pseud. Ćwiek – lubelski lekarz, działacz sportowy i poeta-satyryk. Syn Marka Arnsztajna, lubelskiego lekarza i działacza politycznego, oraz poetki Franciszki z Meyersonów Arnsztajnowej.

Czytaj więcej

Emil Meyerson (1859–1933)

Emil Meyerson (1859–1933)

Emil Ezriel Meyerson – urodzony w Lublinie w 1859 roku, syn Malwiny z domu Horowicz i Bernarda Meyersonów, starszy brat Franciszki Arnsztajnowej. Wybitny filozof nauki, nazywany ojcem epistemologii, autor książek: Identité et réalité (1908), De l'explication dans les sciences (1921), La déduction relativiste (1925), Du cheminement de la pensée (1931), Réel et déterminisme dans la physique quantique (1933), Essais (1936).

Zmarł w 1933 roku w Paryżu.

Czytaj więcej

Azriel ben Dow ha-Lewi Horowic (?–1818)

Rabin Żelazna Głowa.

W polskich źródłach historycznych o osobie rabina Azriela Horowica zachowało się niewiele  informacji. Wspominany jest głównie ze względu na konflikt z Jaakowem Icchakiem Horowicem, Widzącym z Lublina.

Czytaj więcej

Historia Żydów lubelskich w XIX wieku

Historia Żydów lubelskich w XIX wieku

Chociaż w drugiej połowie XVIII w. I Rzeczpospolita była jednym z głównych skupisk żydowskich na świecie (szacuje się, że w latach 60. XVIII w. w granicach państwa mieszkało ok. 750 tys. Żydów, co stanowiło więcej niż połowę światowej populacji), w wyniku rozbiorów Żydzi polscy znaleźli się w trzech osobnych porządkach prawnych, politycznych i społecznych. Żydzi polscy, dotąd mieszkańcy jednego kraju, wkroczyli zatem w XIX w. jako poddani Prus, Rosji i Austrii, co z czasem zaowocowało powstaniem głębokich podziałów wewnątrz społeczności żydowskiej i do pewnego stopnia znajduje swoje odbicie w kształcie poszczególnych grup Żydów do dziś.

Czytaj więcej

Ulica Lubartowska w Lublinie – historia ulicy

Ulica Lubartowska w Lublinie – historia ulicy

Najdłuższą ulicą dzielnicy żydowskiej była Lubartowska. Miała ponad kilometr długości i prowadziła do nowego cmentarza żydowskiego położonego przy ulicy Obywatelskiej, zaś z przeciwnej strony przechodziła w ulicę Nową na wysokości Kowalskiej.

Czytaj więcej

Marek Andrzejewski (ur. 1971)

Marek Andrzejewski (ur. 1971)

Poeta, pieśniarz, kompozytor. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Twórca Grupy Niesfornych. Muzyk Orkiestry św. Mikołaja. Współpracował z teatrem Gardzienice i teatrem Grupa Chwilowa.

Czytaj więcej

Salomon ben Jechiel Luria (1510–1573)

Salomon ben Jechiel Luria (1510–1573)

(1510, Brześć Litewski – 07.11.1573, Lublin)

(hebr. שלמה לוריא), zwany Maharszalem, skrót od Morenu ha-Raw Rabi Szlomo Luria, czyli „Nasz Nauczyciel Salomon Luria”, a niekiedy zwany także Rabim Salomonem z Litwy. Lubelski rabin, rektor lubelskiej jesziwy, komentator Halachy i Talmudu.

Czytaj więcej

Ziomkostwa Żydów lubelskich

Ziomkostwa Żydów lubelskich

Opuszczający Polskę Żydzi zakładali w nowych miejscach zamieszkania organizacje zrzeszające osoby pochodzące z tego samego regionu. Organizacje te nazywane są ziomkostwami. Także lubelscy Żydzi tworzyli takie stowarzyszenia w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Czytaj więcej

Symcha Wajs (1911–1999)

Symcha Wajs (1911–1999)

Symcha Wajs (ur. 24 kwietnia 1911 w Piaskach koło Lublina, zm. 9 września 1999 w Warszawie) – lekarz stomatolog, pracownik naukowy, działacz społeczny, członek zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, przewodniczący Kongregacji Domów Modlitwy w Polsce, opiekun żydowskiego domu starców, pierwszy prezes Fundacji Cmentarza Żydowskiego w Warszawie „Gęsia”, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów w Lublinie.

Czytaj więcej