Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Animacja w Teatrze NN - Idea

Animacja w Teatrze NN - Idea

Jesteśmy Latarnikami, Latarnikami Pamięci, którzy starają się oświetlać zdarzenia z przeszłości, pozwalając je lepiej zobaczyć i zrozumieć, a przez to budować jeden wielki most pokoleniowy za pomocą języka sztuki i animacji kulturalno-społecznej.

O tym, co robimy można powiedzieć “laboratorium”, “laboratorium pamięci”. W samym pojęciu laboratorium tkwi kwintesencja naszej działalności – szukanie, eksperyment, odkrywanie nowego. To jest wspaniałe, kiedy splot wielu działań daje ważne społecznie efekty. To jest jakiś rodzaj społecznej alchemii.

W chwili, gdy w roku 1992 Brama Grodzka stała się siedzibą Teatru NN, przestał on być już tylko Teatrem. Powstawało miejsce o charakterze interdyscyplinarnym. W swoich działaniach coraz bardziej zbliżaliśmy się do animacji społecznej, tworząc projekty, w których teatr był bardziej narzędziem niż celem samym w sobie. Od tej chwili coraz większą rolę zaczęły odgrywać w programach Teatru różnorodne działania pozaartystyczne i animatorskie. Rodziła się instytucja, której program powstawał na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Powstawała instytucja nieco anarchistyczna, o wielokierunkowych działaniach, w której można bez przeszkód realizować nowatorskie i niestandardowe pomysły. Jest ona wciąż rodzajem ”inkubatora pomysłów”.

Pamięć Zagłady

Pamięć Zagłady

Spotkanie z Bramą, z jej historią, w jakiś ważny sposób dotknęło nas i przemieniło. Brama wyznaczyła nam nową perspektywę. Mimo, że Teatr w tej nowej działalności powoli odchodził na plan dalszy, to tak naprawdę zaczynał żyć w Bramie w zupełnie nowej formie. Dzięki doświadczeniom zebranym w pracy teatralnej, stając się animatorami, zachowywaliśmy w tych nowych działaniach sztukę jako duchowy środek, źródło, które daje siłę i wiarę w sens tego, co się robi. W taki sposób podchodziliśmy do budowania działań animacyjnych wokół zapomnianych miejsc i historii, stając się "Latarnikami Pamięci". Symbolem naszych działań stała się „lampa pamięci” zapalona w miejscu, gdzie było Miasto Żydowskie.

Czytaj więcej

Historia współczesna

Historia współczesna

Ocalając pamięć m.in. o zamordowanych mieszkańcach Miasta Żydowskiego staliśmy się w jakimś sensie „animatorami pamięci”. Tymi, którzy pokazują, że historia niesie w sobie doświadczenie, które jest ważne również dzisiaj. „Animator pamięci” jest kimś w rodzaju tłumacza dokonującego „przeniesienia” (łacińskie słowo „translatio” znaczy przeniesienie) wiedzy o tym, co wydarzyło się w przeszłości do współczesności. Kimś, kto pokazuje, że historia niesie w sobie doświadczenie, które jest wciąż ważne. 

Czytaj więcej

Artyści potrafią i mogą tworzyć program o charakterze społecznym i edukacyjnym, wykraczający poza sztukę – zachowując ją jako duchowe centrum, źródło, do którego powraca się po siłę i wiarę w sens tego, co się robi. Dowodem na to są nasze działania oparte na sztuce i teatrze. Dlatego w nazwie naszej instytucji pozostała nazwa Teatru NN, będącego początkiem Bramy Grodzkiej, wskazując, że jej fundament tworzy teatr.

Działania artystyczne w przestrzeni publicznej 

Działania społeczne

Działania społeczne

Zjednywanie sobie odbiorców może polegać na hałaśliwej modzie i wyczuciu koniunktury, ale, może też być próbą nawiązania z nimi nici bardziej osobistego porozumienia. Skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu jest kameralność – rezygnacja z widowiskowości na wielką skalę i ograniczenie przestrzenne, formalne i treściowe przedstawienia do wymiarów wydarzenia prywatnego, adresowanego do niewielkiej liczby uczestników i realizowanego środkami ubogimi.

Czytaj więcej

Słowo i literatura

Słowo i literatura

Lublin jest depozytariuszem pamięci o kilku niezwykle symbolicznych dla historii i kultury XX wieku zdarzeniach związanych ze słowem. Te zdarzenia w sposób bardzo głęboki dotykają ważnych wątków we współczesnej historii miasta, ich wspólnym mianownikiem jest słowo (drukowane, pisane i mówione). Lublin to też miasto głęboko zakorzenione w poezji i literaturze. Stąd wiele działań skupiających się na wprowadzaniu literatury w życie miasta i ludzi. 

Czytaj więcej

Legendy i mity

Legendy i mity

„Lublin miastem legend” nazwał w tytule jednego ze swoich utworów poeta Józef Czechowicz. Czy miał rację, czy miasto nad Bystrzycą wyróżnia się urokiem legendarnych opowieści, a może jest ich tu niespotykanie wiele? Musicie to osądzić sami.

Czytaj więcej

Wirtualne media i Animacja sieci

Wirtualne media i Animacja sieci

Uczestnicy życia kulturalnego coraz bardziej mają poczucie wyczerpania niektórych tradycyjnych form wydarzeń kulturalnych czy też sposobów organizacji życia kulturalnego. Związane jest to między innymi z pojawieniem się w sieci internetowej nowych technologii (…) To wszystko zmienia tradycyjne modele funkcjonowania kultury (…) Sytuacja (…) wymusza na twórcach i animatorach ciągłe poszukiwanie i eksperymentowanie, zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i rzeczywistej; tak, żeby dotrzeć do współczesnego odbiorcy z czytelnym dla niego przesłaniem.

Czytaj więcej