Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zwiedzanie tematyczne w Piwnicy pod Fortuną: Wielkanoc u mieszczan

Zwiedzanie tematyczne w Piwnicy pod Fortuną: Wielkanoc u mieszczan

Podczas specjalnego zwiedzania Piwnicy pod Fortuną przybliżyliśmy wielkanocne zwyczaje mieszczan. 

Termin: 1 kwietnia 2023 roku (sobota), godzina 14:00

Bilety: 20 zł/normalny, 10 zł/ulgowy. 

Okres karnawału, tzw. zapusty to czas hucznych zabaw. W pałacach odbywały się bale maskowe, tzw. reduty. Mógł na nie przyjść każdy, kto miał bilet i miał na sobie maskę. W czasach staropolskich w okresie przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego na 40 dni ze stołów w polskich domach znikało mięso, tłuszcze zwierzęce, a czasem miody, cukry czy nabiał. Zamiast tego w większej ilości spożywano potrawy ze zbóż, śledzie i inne jarskie, proste dania. Wielki Post był też okresem wstrzymania się od hucznych zabaw, muzyki i tańców. Wstrzymywano się również od alkoholu, czy tytoniu. Instrumenty, intensywnie używane w czasie zapustów, chowano do szaf, podobnie jak odświętne stroje, kolorowe spódnice i chusty. Noszono skromne ubrania, w stonowanych barwach. Spotykano się w ciszy, na wspólnych modlitwach czy śpiewaniu pieśni religijnych.

Okres zadumy i samoograniczenia kończył się Wielkim Tygodniem – tuż przed Zmartwychwstaniem Pańskim, podczas którego na stołach pojawiały się tłuste potrawy, mięsiwa, a spotkaniom rodzinnym i towarzyskim znów towarzyszyła muzyka, taniec i wesoły śpiew.

Niedzielę przedpościa nazywa się również w staropolskiej tradycji kolejno niedzielami: Starozapustną, Mięsopustną, Zapustną. Wiąże się to z tym, że w dni te zachowywano łagodny post, odzwyczajając się stopniowo od spożywania pewnego rodzaju pokarmów przed nadejściem wielkiego postu.

Regulamin wydarzenia