Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zdjęcia do filmu "Twarze nieistniejącego miasta"

Zdjęcia do filmu "Twarze zaginionego miasta".
 

W piątek 25 stycznia 2013 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Twarze zaginionego miasta".


Tematem filmu są szklane negatywy odnalezione w kamienicy przy Rynku 4 i w czerwcu 2012 roku przekazane do Ośrodka. W filmie wykorzystane będą odbitki wykonane z ponad 60 wybranych negatywów oraz ponad 800 płyt szklanych.

>>> czytaj więcej o kolekcji szklanych negatywów

 


Reżyserem filmu jest Natasza Ziółkowska-Kurczuk, operatorem Paweł Banasiak. Produkcją filmu zajmęła się firma Alter Ego.

Produkacja filmu została sfinansowana z Lubelskiego Funduszu Filmowego.
 

>>> czytaj więcej o filmie
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1811/film_twarze_nieistniej%C4%85cego_miasta

 


Premiera filmu odbyła się 4 listopada 2013 roku.

>>> czytaj więcej o premierze filmu
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1805/premiera_filmu_nataszy_zi%C3%B3%C5%82kowskiej_kurczuk_twarze_nieistniej%C4%85cego_miasta

 

Informacje o filmie w mediach:

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/29-stycznia-2013-g-1830/9912027