Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zdjęcia do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Janek" opowiadajacego historię "Sprawiedzliwych Wśród Narodów Świata" zGłodna, k.Opola Lubelskiego.

Film związany z projektem "Historia Mówiona".

 

W miejscowościach: Opole Lubelskie, Głodno, Lublin odbyły się zdjęcia do filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Janek". Jest to historia rodziny Stankiewiczów z Głodna, k.Opola Lubelskiego, którzy posiadaja tytuł "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata".