Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zbiór relacji mówionych Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w bibliotece cyfrowej

Migracja relacji mówionych

W archiwum Programu „Historia Mówiona” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” znajdują się wspomnienia 1 350 osób. To unikatowy zbiór relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego po czasy współczesne. Główne tematy poruszane w trakcie rozmów to: życie codzienne, szkolnictwo, wielokulturowość, II wojna światowa, Holokaust, stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej, opozycja polityczna i niezależny ruch wydawniczy w PRL, życie kulturalne.

W dotychczasowej internetowej bazie relacji mówionych dostępnych jest obecnie ponad 5 700 fragmentów relacji (tekstowych, audio i wideo). Relacje te przenoszone są obecnie ze starej bazy, działającej od 1998 roku, do Biblioteki Multimedialnej Ośrodka funkcjonującej w systemie dLibra pod adresem www.biblioteka.teatrnn.pl Każda relacja opisana jest zgodnie ze standardem metadanych Dublin Core. Pliki tekstowe prezentowane są w postaci wygodnych dla czytelników PDF-ów. Jest to działanie bez precedensu. Nikt wcześniej nie próbował na taką skalę wykorzystywać dLibry i Dublin Core do opisywania zbiorów oral history. Należy podkreślić, iż migrowane relacje są największą tego typu kolekcją udostępnioną w internecie w Polsce.

W bibliotece cyfrowej dostępne będą nie tylko fragmenty relacji, ale również fotografie świadków historii, ich biogramy i streszczenia relacji mówionych, a także materiały konograficzne ze zbiorów świadków historii, niepublikowane wspomnienia, pamiętniki, itp. Warto zaznaczyć, iż system dLibra umożliwia kompleksowe udostępnianie informacji o nagraniu, a internauta będzie mógł zorientować się na jaki temat jest dana relacja poprzez system słów kluczowych, i dotrzeć do innych podobnych.

Relacje mówione w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka będą także dostępne w wyszukiwarce Federacji Bibliotek Cyfrowych – skupiającej polskie biblioteki cyfrowe oraz w portalu Europeana, umożliwiającym dostęp do europejskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

Więcej na temat Programu Historia Mówiona www.historiamowiona.tnn.pl

Facebook: http://www.facebook.com/events/141455192637445/

Kontakt:

Tomasz Czajkowski

Program "Historia Mówiona"
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel.: (081) 532 58 67

http://teatrnn.pl/
www.historiamowiona.tnn.pl