Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Zaułek Hartwigów" - spotkanie z Julią Hartwig

połączone z promocją książki "Zaułek Hartwigów"

W dniu 11 maja 2006 roku w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN odbyło się spotkanie z Julią Hartwig, podczas którego zaprezentowana została najnowsza książka poetki pod tytułem "Zaułek Hartwigów". W czasie pobytu Julii Hartwig w Lublinie odbyły się następujące wydarzenia:

11 maja

- spotkanie z poetką w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej - prezentacja ksiązki "Zaułek Hartwigów"

12 maja

- "spacer wspomnień" Julia Hartwig oprowadziła zebranych po Lublinie swego dzieciństwa i młodości. Podczas spaceru nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Gazetę Wyborczą, Fundację Janusza Palikota i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

- wieczór wspomnień o koleżance, poetce Annie Kamieńskiej w ramach sesji "In Memoriam. W 20. rocznicę śmierci Anny Kamieńskiej."
Fotografie z przebigu spotkania w formie elektronicznej, autor: J. Zętar, P. Sztajdel, Ł. Kowalski (604 fot.) Archiwum Foto, sygn: DVD_2006_1

Galerie

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe