Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zakończenie projektu "Wirtualne miasteczko"

Pokaz makiety przedwojennego Józefowa przygotowanej w ramach projektu „Wirtualne miasteczko” na podstawie przedwojennych map, fotografii i dokumentacji technicznych w oparciu o technologię Google Earth.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” Liceum Ogólnokształcące w Józefowie Biłgorajskim oraz Fundacja Orange zorganizowały pokaz wirtualnej makiety przedwojennego Józefowa

19 maja (czwartek) 2011 roku
o godzinie 11:00
w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie

Makieta przedwojennego Józefowa powstała w ramach projektu „Wirtualne miasteczko” na podstawie przedwojennych map, fotografii i dokumentacji technicznych w oparciu o technologię Google Earth.


Projekt „Wirtualne miasteczko”
    19 maja 2011 roku w Józefowie Biłgorajskim zostanie zaprezentowana wirtualna makieta przedwojennego Józefowa. Makieta została stworzona w ramach projektu „Wirtualne miasteczko”. Jest to  innowacyjny środek dydaktyczny umożliwiający interaktywny spacer po historycznej zabudowie sztetla jakim był Józefów oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi fenomenu kulturowego miasteczek Lubelszczyzny. Makieta powstała we współpracy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie. Wirtualny model przedwojennego Józefowa został stworzony przy pomocy oprogramowania Google Earth i będzie dostępny dla wszystkich użytkowników internetu z wykorzystaniem jedynie przeglądarki internetowej.
    Do makiety są podłączone materiały dotyczące różnych aspektów życia
w przedwojennym miasteczku. Stanowią one kompendium wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miejsca wykorzystującym różnego typu multimedia. Treści te, zintegrowane z makieta zostaną przetłumaczone na język angielski. W internecie są udostępnione scenariusze lekcji, które mogą być wykorzystane z  użyciem makiety.
    Projekt „Wirtualne miasteczko” jest elementem realizowanego w Ośrodku programu Środki Świata. Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” tak definiuje cel programu:  „Coraz częściej zadajemy sobie pytanie o jakość edukacji, o to jaka powinna być Szkoła w XXI wieku. To pytanie nabiera szczególnie dramatycznego wydźwięku w miejscu, w którym żyjemy w jednym z najbiedniejszych Regionów Europy. To właśnie tutaj widać najwyraźniej jak wielka rolę pełni Szkoła w przygotowaniu młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. W każdej lokalnej społeczności, w szczególności na wsi i na prowincji szkoła jest instytucją o ugruntowanym znaczeniu i prestiżu. Bardzo często szkoła staje się rodzajem centrum edukacyjno – cywilizacyjnego dla małej, biednej miejscowości.

 

logo Fundacji Orange

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.