Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zajęcia ze nauczycielami dotyczące Historii Mówionej (10.2002).

Spotkanie w ramach projektu "Historia Mówiona".
Warsztaty z zakresu historii mówionej dla nauczycieli z regionu – opiekunów Szkolnych Klubów Odkrywców (w ramach programu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”) przeprowadzone przez M. Kubiszyn.
W październiku 2002 r.  w ramach  spotkania z cyklu „Ludzie – Miejsca – Środowiska”  odbyła się  prezentacja Janowca n. Wisłą z wykorzystaniem fragmentów relacji mówionych nagranych przez wolontariusza – Filipa Jaroszyńskiego.