Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zajęcia edukacyjne dotyczące Historii Mówionej - warsztaty w Brzeźnie dla grupy uczniów szkoły podstawowej (17.06.2008).

Działalność edukacyjna związana z projektem "Historia Mówiona".
Przeprowadzenie warsztatów w Brzeźnie dla grupy uczniów szkoły podstawowej (pod opieką Renaty Górskiej) przez Tomasza Czajkowskiego oraz Marcina Skrzypka. Temat warsztatów: "Formy niematerialnego dziedzictwa kultury i jego adaptacji w szkole.