Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zaczarowany Lublin

Zaczarowany Lublin - 9 06 2010 (środa)

9 czerwca 2010 roku Lublin został zaczarowany przez Jaszę Mazura, bohatera książki I.B. Singera „Sztukmistrz z Lublina”. O godz. 10.00 wyruszył korowód od Bramy Krakowskiej przez Plac po Farze do Rynku.

Jako patron Festiwalu Sztukmistrz zaprosił do korowodu swoich przyjaciół - najsłynniejszych literackich bohaterów książek, których poznał podczas swoich podróży po całej Europie. „Zaczarowany Lublin” odbył się w otoczeniu Trybunału na Rynku oraz na Placu po Farze. Są to dwa wyjątkowe miejsca, z którymi są związane najważniejsze lubelskie legendy: legenda o Czarciej Łapie i legenda o śnie Leszka Czarnego.


Uczestnicy Zaczarowanego Lublina spotkali się osobiście z bohaterami tych legend i obejrzeli teatralizowane opowieści o ich losach. Poza tym wymienione powyżej przestrzenie zapełniły się czartami i aniołami namalowanymi przez uczniów lubelskich szkół ale również przez dorosłych mieszkańców naszego miasta. Postacie te pojawiły się na wielkich kartonowych pudłach ustawionych w przestrzeni Starego Miasta – anioły na Placu po Farze, diabły wokół Trybunału. Pudła sukcesywnie wędrowały do Trasy Podziemnej, tworząc oryginalną galerię czartów i aniołów lubelskich.

Te dwie przestrzenie Plac po Farze i Rynek: sacrum i profanum łączy podziemne przejście, czyli Lubelska Trasa Podziemna, w której można było spotkać m.in. „piekielne” postaci wzięte z bajek i legend.

 

Zaczarowany Lublin

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe