Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zaczarowany Lublin (8.6.2011)

Zaczarowany Lublin 2011. Festiwal legend i podań ludowych Lubelszczyzny


Festiwal miał miejsce w przestrzeni Starego Miasta: na Placu po Farze (związanym z legendą o Śnie Leszka Czarnego) i na Rynku wokół budynku dawnego Trybunału Koronnego (związanego z legendą o Czarciej Łapie). Te dwie najbardziej popularne legendy oraz związane z nimi miejsca łączy podziemne przejście, czyli Lubelska Trasa Podziemna, w której wysłuchać było można - m.in. z adaptera legend - podań ludowych Lubelszczyzny.

Program
Brama Krakowska
9.00 – 9.30 Rozpoczęcie Festiwalu barwnym korowodem postaci z legend i podań Lubelszczyzny w towarzystwie Michała Archanioła i Czarta Trybunalskiego przy akompaniamencie zespołu perkusyjnego.
Korowód wyrusza spod Bramy Krakowskiej w kierunku Placu po Farze, następnie zawraca ul. Archidiakońską i ul. Złotą pod budynek dawnego Trybunału Koronnego.
Rynek
9.30 – 9.40 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Wręczenie dyplomów i nagród.
9.40 – 9.50 Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze przebranie do korowodu. Wręczenie nagród i spotkanie laureatów z Tajemniczym Fotografem.
9.50 – 10.20 Opowieści Czesława Maja - artysty ludowego, poety, pisarza, miłośnika i znawcy Motycza i gminy Konopnica.
10.20 – 10.50 "Legenda cyrkowa" przygotowana przez dzieci z grupy cyrkowej SP nr 29 w Lublinie, uczniów Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Lublinie i SP nr 6 w Lublinie pod kierunkiem opowiadacza Jarka Kaczmarka.
10. 55 – 10.30 Zgłoszenie konkursowe, tytuł: "Historia prawdziwa o cudownym nawróceniu diabła Rokity", grupa "Piorunochron", Zespół Szkół w Kalinówce, opiekun: Joanna Felke.
10.35 – 11.00 „Legenda o Esterze” przygotowana przez dzieci ze SP nr 30 w Lublinie pod kierunkiem opowiadacza Michała Malinowskiego – dyrektora Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści

11.15 Zgłoszenie konkursowe, tytuł: "Strojnisia" - na podstawie opowiadania I. Singera, grupa amatorska "MANIA i już", Gimnazjum nr 19 w Lublinie, opiekun: Ewa Grodecka.
11.20 – 11.35 Początkujący opowiadacze: Edmund Kuryluk i Justyna Kazek "O tym jak skromność i pychę w kamieniu zamknięto", opowieść przygotowana pod kierunkiem opowiadacza Daniela Adamczyka.
11.40 – 12.05 Zgłoszenie konkursowe "Legendy lubelskie" (O Czarciej Łapie, O kamieniu nieszczęścia, piosenki o Lublinie"), koło teatralne SP nr w Lublinie, opiekun: Elżbieta Figura.
12.10 – 12.20 Zgłoszenie konkursowe, tytuł: "Nieszczęsna Rusałka", zespół amatorski "Hej!", Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza, opiekun: Ewa Grodecka.
12.25 – 12.50 Legendy żydowskie przygotowane przez uczennice Gimnazjum nr 9 w Lublinie pod opieką opowiadacza Marka Kasprzyka.
  1. Anna Wajwoluk "W drodze do Polski", "O jednodniowym królu", "O głupcach z Chełma".
  2. Anita Kolibska "O widzącym z Lublina".
  3. Paula Kryczka "O Esterce", Legenda o cmentarzu na Grodzisku".
12.55 Ogłoszenie wyników konkursu teatralnego. Wręczenie dyplomów i nagród.
 
Kamień Nieszczęścia - ul. Jezuicka, przed Bramą Trynitarską
9.50 - „Legenda o kamieniu nieszczęścia" przygotowana przez dzieci ze SP nr 24 pod kierunkiem Daniela Adamczyka w towarzystwie Miejskiego Kata.
 
Plac po Farze
 
od g. 9.15 - Akcja Plastyczna i gra wokół legend dla wychowanków Przedszkola nr 26.
 
Błonia pod Zamkiem
 
11.00 – rozpoczęcie gry miejskiej związanej z legendami i podaniami ludowymi Lubelszczyzny.
 
Lubelska Trasa Podziemna
 
Prezentacja w Laterna Magica nagrodzonych w konkursie plastycznym animacji wokół legend i podań ludowych Lubelszczyzny. 
 
Konkurs plastyczny to konkurs na animację filmową / film animowany / kolaż filmowy zrealizowany dowolną techniką animacji prezentujący legendę lub podanie Lubelszczyzny. Do konkursu mogą być zgłaszane również prace będące cyklem ilustracji sekwencyjnych/zdjęć "żywego planu", opatrzonych komentarzem (przykładem tego typu realizacji są "filmy" dla dzieci przygotowane na rzutnik bajek).

Aby stworzyć taką animację / prezentację nie potrzebne jest wiele. Najważniejsza jest Twoja wyobraźnia!!! Więc chwytaj za ołówek, kredki, plastelinę lub myszkę komputera. Stwórz animację bądź cykl ilustracji. Dodaj do nich tekst, sfotografuj aparatem a nawet komórką, połącz w całość i przyślij do nas. Jeśli masz inne pomysły nie bój się ich wykorzystać. Czekamy na twoją inwencję!!!

Znamy już laureatów konkursu:
 
I miejsce: "Pechowy kamień" - animacja filmowa, autorstwa zespołu Teatru "Grodzka 11" z Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie. Instruktor: Joanna Wawiórka-Kamieniecka
 
II miejsce: "Czarcia Łapa" - animacja autorstwa Karroliny Pietrzak i Sylwi Pydyz Liceum Ogólnokształcacego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej. Instruktor: Monika Szymczyk.
 
III miejsce: "Kościelec" - animacja, cykl ilustracji sekwencyjnych autorstwa Kingi Krawczyńskiej z Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz. Nauczyciel: Marta Zawadzka.
"Kamień nieszczęścia" - animacja na podstawie książki artystycznej. Praca zbiorowa. Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Instruktor: Monika Szymczyk

Wyróżnienia:

"Od Ryby" - animacja na podstawie książki artystycznej. Praca zbiorowa. Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Instruktor: Monika Szymczyk

"Tajemniczy Skarb" - Praca zbiorowa. Liceum Ogólnokształcacego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w poniatowej. Instruktor: Monika Szymczyk.  

Prezentacja wyróżnionych przez jury prac odbędzie się w Lubelskiej Trasie Podziemnej.
 
Na uczestników Festiwalu czeka słodki poczęstunek oraz gry i zabawy animowane przez grupę „Grimuar”

Zaczarowany Lublin

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe