Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zaczarowany Lublin (13.9.2012-14.9.2012)

Anioły i diabły - Zaczarowany Lublin. Festiwal Legend Lubelszczyzny

Trzecia edycja wydarzenia, które popularyzuje legendy i podania ludowe regionu lubelskiego. 

Dzieci, młodzież i osoby dorosłe - w tym z niepełnosprawnościami - wzięły udział w cyklu warsztatów edukacyjno-artystycznych prowadzonych przez artystów młodego pokolenia i specjalistów z zakresu sztuki ludowej, etnografii, antropologii kulturowej, etnomuzykologii, sztuki opowiadania a także animacji i metodologii historii. Warsztaty dotyczyły zagadnień kultury regionalnej, zasad konstruowania gier planszowych i technik animacji. W ten sposób przyswajanie elementów kultury regionalnej odbywało się w dużej mierze poprzez zabawę i sztukę. 

 Efektami rzeczowymi warsztatów były m.in.: wydane dwie edukacyjne gry planszowe nt. legend lubelskich dla grup wiekowych (7 +, 12 +) i jedna gra planszowa w wersji elektronicznej (4+), którą było można pobrać już w pierwszym dniu Festiwalu ze strony internetowej projektu oraz dwie Animacje Legend Lubelskich (Legenda o Czarciej Łapie i Leganda o Śnie Leszka Czarnego).
 
Materiały te były także formą nagrody dla uczestników projektu, a podczas Festiwalu w dn. 13.09.-14.09.2012 zostały zaprezentowane w nasyconej legendami przestrzeni Starego Miasta.
 
Animacje Legend Lubelskich były prezentowane pierwszego dnia Festiwalu z „Laterna Magica” w klimatycznych pomieszczeniach Lubelskiej Trasy Podziemnej, łączącej Plac po Farze, związany z anielską legendą "O śnie Leszka Czarnego" - z budynkiem dawnego Trybunału Koronnego, znajdującego się na Rynku, w którym rozgrywa się akcja diabelskiej legendy "O Czarciej Łapie".
 
Drugiego dnia Festiwalu na Rynku Starego Miasta odbył się  turniej o Puchar „Odkrywcy Legend Lubelszczyzny” oraz zaprezentowany został pokazowy egzemplarz gry dla dzieci w powiększonej skali. 
 
W styczniu 2013 roku odbła się promocja publikacji, która została przygotowana na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w ramach projektu. Badania koncentrowały się na temacie legend, podań ludowych, wierzeń magicznych i obrzędów. 
 
 
PROGRAM FESTIWALU
 
13.09.2012 – Animacje Legend Lubelskich w Lubelskiej Trasie Podziemnej 
 
13 września 2012 r. w Lubelskiej Trasie Podziemnej przez cały dzień wyświetlane były z „Laterna Magica” animacje dla dzieci i młodzieży na temat legend lubelskich przygotowane podczas warsztatów edukacyjno-artystycznych. 
 
Dzieci w piwnicach dawnego Trybunału Koronnego witał lubelski Czart, który
przy wejściu do podziemi, przekazał je następnie pod opiekę Wędrownego Dziada, opowiadacza legend. Wędrowny Dziad, racząc opowieścią, prowadził dzieci do „Laterna
Magica”, z której były projektowane animacje. Przy wyjściu z podziemi na dzieci czekała
postać legendarnego Michała Archanioła, który wręczył każdemu dziecku grę planszową nt. lubelskich legend.
 
Od godz. 9.15 do 17.00 w Lubelskiej Trasie Podziemnej przez cały dzień wyświetlane były Animacje Legend Lubelskich przygotowane podczas warsztatów edukacyjno-artystycznych. 
 
godz. 17.30 – prezentacja Animacji Legend Lubelskich w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN" z udziałem twórców. 
 
 
14.09.2012 -  Turniej o Puchar „Odkrywcy Legend Lubelszczyzny na Starym Mieście w Lublinie
 
W przestrzeni Starego Miasta zostały rozstawione namioty, w których mieszkańcy Lublina
mogli zagrać w gry planszowe na temat legend opracowane dla różnych grup wiekowych.
Tego dnia Festiwalu został zaprezentowany pokazowy egzemplarz gry dla młodzieży i dorosłych w kilkakrotnie większej skali. 
 
Nagrodami dla laureatów turnieju o Puchar „Odkrywcy Legend Lubelszczyzny” były edukacyjne gry planszowe nt. legend lubelskich.
 
Koordynator projektu:
Monika Krzykała.
Kontakt: 081 53 258 67

Zaczarowany Lublin

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe