Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

   

W dniach 22-26 kwietnia 2013 roku odbyła się w Lublinie największa konferencja historyków studentów w Polsce – XXI  Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Zjazd odbył się pod hasłem "Historia. Tradycja. Nowoczesność", głównym tematem konferencji były  nowatorskie podejście do badania i popularyzacji historii. Zjazd łącząc tradycję z nowoczesnością, umożliwi ponadto „dotknięcie” historii na szereg sposobów – poprzez warsztaty laboratoryjne, wycieczki po Lubelszczyźnie, czy też spotkania ze znanymi mieszkańcami Lublina. 
 

Organizatorzy zapewnili obrady w kilkunastu sekcjach tematycznych, w ramach których młodzi historycy poruszyli istotne problemy badawcze. Tematy sekcji to między innymi: Homo Politicus, Homo Militans, Homo Socialis, Homo Faber, Homo Religiosus, Media a Historia, Prahistoria Ziem Polskich i Archeologia, Archiwistyka i records management, Historia Regionalna i Mikrohistorie, Hominem Qaero i Nauki Pomocnicze Historii.

Ponadto odbyły się panele eksperckie: Archiwistyka i records management, Homo Socialis, Media a Historia, Historia Mówiona, Dydaktyka i popularyzacja historii, Niekonwencjonalne podejście do historii.Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" był jednym ze współorganizatorów Zjazdu.

Pracownicy Ośrodka byli uczestnikami dyskusji w ramach paneli eksperckich:
 

23 kwietnia 2013

Panel "Archiwistyka i record managemet"
Łukasz Kowalski i Joanna Zętar Biblioteka cyfrowa w instytucji kultury. Prezentacja dziedzictwa kulturowego w internecie

Panel "Media a historia"
Łukasz Kijek Cyforwe Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny

Panel "Historia Mówiona"
Tomasz Czajkowski Historia Mówiona w lubelskiej Bramie Grodzkiej. 15 lat doświadczeń
 

24 kwietnia 2013
Panel "Dydaktyka i popularyzacja historii"
Aleksandra Zińczuk Edukacja. Historia. Pamięć. Programy edukacyjne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Panel "Niekonwencjonalne podejście do historii"
Tadeusz Przystojecki, Joanna Zętar Historia inaczej, Przykłady projektów promujących wiedzę historyczną w sposób niekonwencjonalny


Ponadto pracownicy Ośrodka przeprowadzili warsztat ikonograficzny oraz spacer po Lublinie śladami miejsc związanych z Unią Lubelską, w którym został wykorzystany przewodnik po Lublinie stworzony w opraciu o technologię Poszerzonej Rzeczywistości.

 

 

 

Więcej informacji o XXI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów na stronie Organizatorów:

http://xxiozhs.umcs.lublin.pl/